Z ppłk. Grzegorzem Kłębkiem, kierownikiem Ośrodka dla cudzoziemców BOSG

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.