Z ppłk. Grzegorzem Kłębkiem, kierownikiem Ośrodka dla cudzoziemców BOSG

Dodaj komentarz