O poszukiwaniach informacji o ppłk. Bolesławie Zawalicz-Mowińskim – artykuł w Polsce-Zbrojnej.pl

 

Kolejny apel w sprawie Bolesława Zawalicz-Mowińskiego.

Jakiś czas temu publikowałem na moim blogu tekst poświęcony Bolesławowi Zawalicz-Mowińskiemu- oficerowi i działaczowi. Udało mi się w zeszłym roku zaangażować do moich poszukiwań redakcję Dziennika Polonii w Kanadzie, która opublikowała jako pierwsza mój artykuł. Moje zaangażowanie w poszukiwania nie osłabło i w dalszym ciągu próbuję zaszczepić wiedzę o jego losach w krajowych redakcjach różnych periodyków i czasopism. Kolejny raz udało mi się zainteresować redakcję internetowego wydania Polska-Zbrojna.pl, która opublikowała na swojej stronie mój artykuł (poniżej screen z odnośnikiem). Żywię ogromną nadzieję, uruchamiając w tym miejscu mój apel, że z czasem – może jutro, może za miesiąc albo za rok, zgłosi się ktoś kto dysponuje większą wiedzę ode mnie i skontaktuje się ze mną bądź redakcją aby uzupełnić brakujące „puzzle” w tzw. kanadyjskiej historii wspomnianego oficera i działacza emigracyjnego. Zapraszam po raz kolejny do lektury tego tekstu i życzę inspirujących wrażeń.

Screen artykułu w Polsce-Zbrojnej.pl
Fot. 1: Wydanie internetowe Polska-Zbrojna.pl na której zamieszczony jest artykuł/apel o Bolesławie Zawalicz-Mowińskim (źródło: Polska-Zbrojna.pl)

 

ZapiszZapisz

O poszukiwaniach informacji o ppłk. Bolesławie Zawalicz-Mowińskim – artykuł w Polsce-Zbrojnej.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: