„Pogląd”

Oddaję Państwu do dyspoycji niniejszą zakładkę poświęconą Towarzystwu Solidarność i Wydawnictwu „Pogląd”, którego działalność  koncentrowała się w latach 80-tych XX wieku na terenie Berlina Zachodniego. Będę w niej zamieszczał zeskanowane numery Biuletynu Informacyjnego Komitetu Obrony Solidarności (BI KOS) oraz poszczególne numery „Poglądu/Meinung”. Realizacja poniższej inicjatywy nie byłaby możliwa bez wsparcia i pomocy byłych współpracowników Towarzysztwa Solidarność i Wydawnictwa „Pogląd”, którym dziękuję za zaufanie i dostrzeżenie bloga jako medium, które wypełnia lukę popularyzując historię związaną z działalnością polskich uchodźców w RFN i Berlinie Zachodnim. Jednocześnie chce podkreślić, że cały  projekt realizujemy pro publico bono!

„Działalność Towarzystwa Solidarność i wydawnictwa „Pogląd” po dziś dzień pozostaje dość mało rozpowszechnią inicjatywą polskich uchodźców na terenie Berlina Zachodniego. Tymczasem za sprawą wielu znakomitych działaczy ten rodzaj działalności odcisnął się w znaczący sposób w tym środowisku oraz środowiskach Solidarności Walczącej, Solidarności, kręgach intelektualistów. Przez blisko dekadę lat 80-tych redakcja „Poglądu” skupiła wokół pisma wielu współpracowników i czytelników wśród których znalazły się znakomite osobowości. Obok takich czasopism jak „Słowo”, „Kurier Berliński”, „Kontakty”, „Archipelag”, na łamach „Poglądu” kwitła publicystyka jakiej dotąd nieudało się stworzyć w środowisku polskich uchodźców w RFN po 1945 r. Na jego łamach pisma poruszano ważne tematy głównie poświęcone sprawom Polski i Polaków” [źródło: wpis pt. Towarzystwo Solidarność i „Pogląd”].

Każdy załączony poniżej numer czasopisma ma aktywną okładkę. Życzę przyjemnej lektury. 

BI nr 1

BI nr 2

BI nr 2 dodatek

BI nr 3

BI nr 4

BI nr 5

BI nr 6

BI nr 7

BI nr 8

BI nr 9

BI nr 10

BI nr 11 dodatek

BI nr 11

BI nr 12

BI nr 13

BI nr 14

BI nr 15

BI nr 16

BI nr 17

BI nr 18

BI nr 19

BI nr 20

Pogląd nr 22

Pogląd nr 23

Pogląd nr 24

Pogląd nr 25

Pogląd nr 26

Pogląd nr 27

Pogląd nr 28

Pogląd nr 29

Pogląd nr 30

Pogląd nr 31

Pogląd nr 32

Pogląd nr 33

Pogląd nr 34

Pogląd nr 35

Pogląd nr 36

Pogląd nr 37

Pogląd nr 38

 

Pogląd nr 39

Pogląd nr 40

Z góry przepraszam za niedociągnięcia graficzne skanów. Proszę nie przejmować się pustymi polami. Z czasem zostaną uzupełnione o brakujące numery. Wszelkie pytania lub wątpliwości proszę kierować przez zakładkę kontakt (tutaj).

© by łukasz wolak