Baza działaczy

projekt-kopia

A. Lista wybranych członków i działaczy różnych organizacji w tym: Zjednoczenia Polskiego, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Niemczech, Kompanii Wartowniczych przy USArmy, Zjednoczenia Polskich Uchodźców w RFN i innych. 

 1. Marian Engel – sędzia Sądu ZPU
 2. [Ottomar] Jan Busse – sędzia Sądu ZPU, delegat II Okręgu do Rady ZPU, przewodniczący komisji rewizyjnej II Okręgu
 3. A. Lechowski – sekretarz Zarządu II Okręgu
 4. Adam Właski – członek Komisji Oświatowej ZPU;  wiceprezes Zarządu II Okręgu ZPU Nadrenia Północna – Westfalia, przewodniczący Komisji Oświatowej
 5. Aleksander Wnorowski – prezes Ogniska Bielefeld
 6. Ada Łukasik – członek Komisji Kobiet ZPU
 7. Adolf Kotowicz – Ognisko ZPU Frankfurt, członek Komisji rewizyjnej III Okręgu
 8. Aleksander Karłowicz – zastępca delegata do ZPUW, prezes I Okręgu ZPU, delegat III Okręgu do rady ZPU, członek Sądu ZPU, zastępca członka zarządu głównego,
 9. Aleksander Moniewski – prezes Zarządu II Okręgu 4136 Rumeln – Kaldenhausen Birkenstr., członek Komisji Oświatowej ZPU, przedstawiciel Komisji w II Okręgu
 10. Alfred Kozakiewicz – członek Ogniska Mannheim
 11. Alfred Ruebenbauer – członek Komisji Budżetowej podczas III Rady, zastępca członka Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, zastępca delegata do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, prezes Zarządu III Okręgu ZPU Ludwigsburg, delegat do ZPUW, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, prezes zarządu III Okręgu, delegat III Okręgu do Rady ZPU
 12. Alfred Thiel – członek Komisji Opieki Społecznej ZPU w Okręgu III, delegat z III Okręgu na Radę, przewodniczący komisji rewizyjnej III Okręgu
 13. Andrzej Dalkowski – zastępca członka Zarządu Głównego, zastępca delegata do Rady ZPU z III Okręgu, Ognisko ZPU Mannheim, zastępca członka Zarządu Głównego, drugi wiceprezes Zarządu Głównego, członek Komisji Młodzieżowej, drugi wiceprezes Zarządu Głównego, delegat do Rady Narodowej, delegat do ZAF, przewodniczący komisji rewizyjnej w zarządzie III Okręgu
 14. Andrzej Noworol – wieloletni członek Rady ZPU
 15. mjr Andrzej Paulo de Silva – sekretarz zarządu III Ogniska
 16. Andrzej Prusiński – sekretarz Komisji Sadu Koleżeńskiego, wiceprezes zarządu głównego
 17. Antoni Czerwiński – zastępca delegata do ZPUW, zastępca delegata do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, zastępca członka Zarządu Głównego, wiceprzewodniczący Sądu ZPU, delegat do ZPUW, członek sadu ZPU
 18. Antoni From – sędzia Sądu ZPU, zastępca członka Zarządu Głównego, wiceprezes zarządu IV Okręgu (w 1961 r. wyjechał do Anglii).
 19. Antoni Kozłowski – wiceprezes Ogniska ZPU w Lauhim/Wurtt, sędzia Sądu ZPU
 20. Antoni Szydło – sędzia Sądu ZPU
 21. Antonii Werczyński – zastępca członka Komisji Opieki Społecznej
 22. Arnold Skuta – delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU zam. Sarstedt bei Hildesheim, członek Sądu Stowarzyszenia ZPU
 23. Artur Paradowski – zastępca członka Głównej Komiji Rewizyjnej, członek Komisji Młodzieżowej
 24. August Hann – zastępca sędziego Sądu
 25. B. Szarlak – członek Komisji Tymczasowej ZIW-PSZ
 26. Bolesław Bogdański – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ogniska w Pinnebergu
 27. Bolesław Zawalicz-Mowiński – przewodniczący Komisji Organizacyjnej ZPU, prezes zarządu głównego ZPU w latach 1951-1953, przewodniczący Oddziału SPK.
 28. Bronisław Bartoszek – sędzia Sądu ZPU
 29. Bronisław Wawrzyniak – zastępca sędziego Sądu
 30. Bronisław Welc -wiceprezes zarządu III Okręgu
 31. Brosnisław Wieczorkiewicz – prezes Ogniska Biberach/Riss
 32. Czesław Balcerowicz – delegat z III Okręgu na Radę (Ludwigsburg-Grunbuhl), skarbnik Zarządu III Okręgu ZPU w Ludwigsburgu, delegat III Okręgu do rady ZPU
 33. Czesław Majewski – członek Komisji Oświatowej ZPU, zastępca członka Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, zastępca członka Komisji Oświatowej
 34. Czesław Tarnowski – zastępca członka Zarządu Głównego, red. Tygodnika Polak, wiceprzewodniczący Komisji Tymczasowej ZIW-PSZ
 35. Dionizy Slugaj – wieloletni członek II Okręgu ZPU
 36. Dominik Marcol – zastępca członka Zarządu Głównego, prezes zarządu II Okręgu ZPU, prezes Ogniska Dusseldorf-Benrath, 26 stycznia 1969 r. został wykluczony z ZPU
 37. dr Alojzy Weiss – wiceprezes II Okręgu
 38. dr Bronisław Szymura – zastępca członka GKR, członek GKR, członek Komisji Oświatowej, 1978 członek Komisji Rewizyjnej II Okręgu, przewodniczący Komisji Tymczasowej ZIW-PSZ
 39. dr Józef Kaczmarczyk – delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, zam. Hamburg, przewodniczący Komisji Matki podczas VI Rady Stowarzyszenia ZPU, 1 wiceprezes Zarządu Głównego ZPU, zastępca sędziego Sądu ZPU, wiceprezes Zarządu Głównego, sekretarz Zarządu I Okręgu, prezes Zarządu Głównego
 40. dr Ludwik Frendl – prezes Zarządu Komisarycznego ZPU
 41. dr Marek Buczkowski – sekretarz Zarządu Głównego
 42. dr Michał Martysiewicz – wiceprezes Sądu ZPU, przewodniczący Sądu ZPU, delegat do ZAF, wiceprezes zarządu II Okręgu, wiceprezes zarządu II Okręgu, sekretarz zarządu II Okręgu
 43. dr W. Stachiewicz – wiceprzewodniczący Sądu ZPU
 44. Edmund Haber – delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, zam. Hannover, (z Biuletynu- b. działacz PSL na Zachodzie, działacz ZPU w Hanowerze)
 45. Edmund Łukasik – sekretarz Zarządu Głównego, zastępca członka zarządu głównego, od 1973 członek Komisji Oświatowej
 46. Edward Pisarek – II wiceprezes Zarządu Głównego, członek Komisji Statutowej, skarbnik Zarządu Głównego, członek Komisji Oświatowej
 47. Elżbieta Kielińska – sekretarz Zarządu Głównego
 48. Erw. Karczewski – skarbnik Zarządu IV Okręgu, delegat IV Okręgu na IX Radę,
 49. Erwin Beyer – sekretarz Zarządu Głównego, delegat do ZAF, zastępca delegata do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, kierownik Biura Zarządu Głównego ZPU, zastępca członka Zarządu Głównego, delegat do ZPUW, zastępca członka Zarządu Głównego, delegat do ZAF, sekretarz zarządu II Okręgu
 50. Eugeniusz Gołub – zastępca członka Komitetu Pomocy Gruźlikom
 51. Eugeniusz Pietraszewski – członek Komisji Opieki Społecznej w IV Okręgu ZPU, przedstawiciel Komisji Oświatowej ZPU w IV Okręgu, od zastępca członka GKR, przewodniczący Komisji Oświatowej, prezes Zarządu IV Okręgu, od 1983 delegat do Rady Narodowej, wiceprzewodniczący Komisji Tymczasowej ZIW-PSZ, prezes IV Okręgu
 52. Eugeniusz Świeca – sekretarz Ogniska ZPU w Pinnebergu
 53. Eustachy Zatyrka – skarbnik zarządu I Okręgu
 54. Ewa Łukasik – członek Komisji Młodzieżowej
 55. Florian Tyndorf – skarbnik zarządu III Okręgu
 56. Fr. Tomaszewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ogniska w Bielefeld
 57. Franciszek Brentsznajder – członek Komisji Rewizyjnej ZPU, zastępca członka GKR
 58. Franciszek Kaczmarek – skarbnik Ogniska Darmstadt-Greisheim
 59. Franciszek Wieczorkiewicz – sekretarz Ogniska Biberach/Riss
 60. Gabriel Siedlecki – zastępca do Rady ZPU, zam. Bergen bei Celle, członek Sądu ZPU, sędzia Sądu ZPU, wiceprezes Zarządu I Okręgu
 61. Gracjan Król – zastępca do Rady ZPU, zam. Hildesheim, zastępca członka Komisji Oświatowej, nauczyciel objazdowy finansowany przez Ministerstwo w Hanowerze na terenie I Okręgu,
 62. Grochowski – skarbnik Ogniska w Jordanbad
 63. Halina Makowiak – członek Komisji Kobiet
 64. Henryk Bandelak – skarbnik Ogniska Mannheim, członek komisji rewizyjnej III Okręgu
 65. Henryk Bogdański – przewodniczący Sądu Stowarzyszenia, sędzia Sądu ZPU, wiceprezes Sądu ZPU
 66. Henryk Engel – zastępca członka Zarządu Głównego, delegat z III Okręgu na Radę, prezes Ogniska ZPU w Darmstadt-Buttelborn. W 1981 r. w Gross-Gerau złożył przyrzeczenie przynależności do Stronnictwa Narodowego, prezes Zarządu III Okręgu w Gross-Gerau, prezes zarządu III Okręgu, przedstawiciel Komisji Oświatowej ZPU w III Okregu
 67. płk. Henryk Gorgoń – sędzia Sądu ZPU, delegat IV Okręgu do rady ZPU
 68. Henryk Hausbrandt – wiceprezes Sądu ZPU
 69. Henryk Mierzwa – wiceprezes Sądu ZPU
 70. Henryk Wesoły – sędzia Sądu ZPU, zastępca sędziego Sądu
 71. Ignacy Koniak – zastępca sędziego Sądu, skarbnik zarządu IV Okręg
 72. inż. dypl. Tadeusz Stamfest – zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej, skarbnik Zarządu Głównego
 73. inż. Jerzy Arłamowski – członek Komisji Statutowej, wiceprezes Zarządu Głównego
 74. Irena Skrzeszewska – skarbnik Zarządu IV Okręgu
 75. Izydor Pawlak – zastępca sędziego Sądu ZPU, skarbnik II Okręgu
 76. J. Kondrak – skarbnik Ogniska Bielefeld
 77. Jacek Kowalski – sekretarz Zarządu IV Okręgu
 78. J. Salwiński – przedstawiciel Komisji Oświatowej Okręg I
 79. J. Tulak – sekretarz Ogniska Bielefeld
 80. Jacek Cybulski – członek Komisji Młodzieżowej
 81. Jan Basista – zastępca członka Zarządu Głównego, zastępca członka Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, członek Komisji Pomocy Gruźlikom
 82. Jan Bielawski – sędzia Sądu ZPU,
 83. Jan Dzikon – skarbnik zarządu III Okręgu
 84. Jan Feldt – członek Komisji Matki podczas III Rady, prezes zarządu II Okręgu, zastępca członka zarządu głównego
 85. Jan Gilakowski – członek Ogniska w Duren
 86. Jan Karaszewski – członek Komisji Oświatowej
 87. Jan Kszosa – zastępca członka GKR, sędzia Sądu ZPU
 88. Jan Kubica – proboszcz Nadrenia Westfalia
 89. Jan Majewski – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, delegat do ZPUW, delegat SPK i MSO Hamburg, redaktor czasopisma Latarnik i przedstawiciel Żołnierzy Kresowych, członek Komisji Tymczasowej ZIW-PSZ, członek Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej I Okręgu, przewodniczący Ogniska w Oldenburgu, członek GKR
 90. Jan Melcher – zastępca delegata do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, 1951 prezes Ogniska ZPU w Lauhim/Wurtt,, członek sądu ZPU, członek komisji rewizyjnej III Okręgu
 91. Jan Reichert – sędzia Sądu ZPU
 92. Jan Salwiński – delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, zam. Brainschweig West am Queckenberg
 93. Jan Szukała – członek Ogniska Porz-Westhoven
 94. Jan Wronowicz – skarbnik Zarządu Głównego ZPU, sekretarz zarządu II Okręgu
 95. Janusz Jar-Łańcucki – delegat na Radę Stowarzyszenia, zastępca członka Zarządu Głównego, delegat do ZPUW, członek Referatu Opieki Społecznej przy Zarządzie Głównym ZPU, prezes Związku Inwalidów Wojennych, członek Komisji Statutowej, prezes zarządu II Okręgu, delegat IV okręgu do rady ZPU, Zarząd Związku Inwalidów wojennych w Londynie skreślił z listy członków Jar-Łańcuckiego i zawiesił go w czynnościach, członek sądu ZPU, wiceprzewodniczący sądu ZPU, przewodniczący Komisji rewizyjnej IV Okręgu
 96. Jarosław Dąbkowski – wiceprezes Zarządu IV Okręgu
 97. Jasniewicz – sekretarz Ogniska Vierenheim/Hessen
 98. Jerzy Imiela – skarbnik Zarzadu I Okregu, prezes Ogniska przy MSO Hamburg-Veddel,
 99. Jerzy Jagielski – członek GKR
 100. Jerzy Jankowski – kierownik biura interwencji Zarządu IV Okregu
 101. Jerzy Makała – 2 wiceprezes Zarządu I Okręgu
 102. Jerzy Ostrzycki – wiceprezes Sądu ZPU
 103. Jerzy Petlicki – członek Prezydium Zarządu Głównego
 104. Jerzy Szafrański – sędzia Sądu ZPU, sekretarz IV Okręgu, skarbnik zarządu IV Okręgu
 105. Józef Czub – sędzia Sądu ZPU
 106. Józef Gaicki – sędzia Sądu ZPU
 107. Józef Gomółka – wieloletni członek Ogniska ZPU we Frankfurcie nad Menem
 108. Józef Hnatkow – sekretarz Ogniska w Ulm
 109. Józef Jesiołowski – sekretarz Ogniska Marburg
 110. Józef Jeziorski – wiceprezes Sądu ZPU
 111. Józef Krauze – członek komisji rewizyjnej III Okręgu
 112. Józef Kruk – członek Głównej Komisji Rewizyjnej, zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej, członek Komisji rewizyjnej
 113. Józef Kuska – sekretarz Ogniska ZPU w Lauhim/Wurtt
 114. Józef Mrzygłód – członek Ogniska Mannheim, członek komisji rewizyjnej zarządu III Okręgu
 115. Józef Pol – sędzia Sądu ZPU
 116. Józef Siwek – prezes Ogniska ZPU w Mariental
 117. Józef Tomeczek – red. Ostatnie Wiadomości w Mannheim
 118. K. Długosz – członek Komisji Oświatowej
 119. Karol Hentysz – zastępca członka Komitetu Pomocy Gruźlikom
 120. Kazimierz Jakubowski – zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej
 121. Kazimierz Małkiewicz – sekretarz zarządu IV Okręgu
 122. Kazimierz Odrobny – delegat do ZAF, delegat do Międzynarodowego Związku byłych Więźniów Politycznych, członek Komisji Matki podczas III Rady, członek Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, delegat do ZPUW, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, pierwszy prezes ZPU, delegat do ZPUW, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, delegat do Związku Kacetowców, delegat do ZAF, członek Komisji Statutowej, delegat do ZAF, delegat do Komitetu Ofiar Hitlerowskich,
 123. Kazimierz Wac – sekretarz Zarządu Ogniska ZPU w Mannheim 1
 124. Konstanty Rabkowski – członek Ogniska ZPU w Mannheim
 125. Kryspin Śmietanka – delegat I Okręgu do Rady ZPU
 126. Krystyna Tendorf – sekretarz generalny Zarządu ZPU, od 1973 członek Komisji Kobiet
 127. ks. Jerzy Galiński – członek Komisji Oświatowej
 128. ks. mgr Józef Omasta – członek Komisji Wniosków i Rezolucji podczas III Rady, Szkolnictwo Polskie w Amer. Strefie, zmarł w kadencji, członek Komisji Oświatowej
 129. Leon Piskunowicz – sędzia Sądu ZPU
 130. Leon Szott – prezes Ogniska we Frankfurcie/ a Main
 131. Leonard Flieger – członek Komisji Budżetowej podczas III Rady, od 1952-1953 wiceprezes II Okręgu, wiceprezes zarządu II Okręgu
 132. Leopold Sanicki – przewodniczący Komisji Oświatowej ZPU, członek Komisji Statutowej i Regulaminowej, zastępca członka Zarządu Głównego, delegat do ZPUW, przedstawiciel organizacji robotniczych, kierownik składnicy książek ZPU, członek Komisji Oświatowej, członek Komisji Tymczasowej ZIW-PSZ, członek Sądu ZPU, wiceprzewodniczący Sądu ZPU
 133. Leopold Woźniak – sekretarz OGniska Mannheim
 134. Ludomir Czapiński – członek Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący komisji rewizyjnej IV Okręgu
 135. Ludwik Tomczycki – wiceprezes zarządu III Okręgu
 136. M. Gierczycki – wiceprzewodniczący Sądu
 137. M. Szydłowska – członek komisji rewizyjnej Ogniska w Bielefeld
 138. M.Kranc – członek Sądu ZPU
 139. Maksymilian Muszyński – sędzia Sądu ZPU, sędzia Sądu ZPU, sędzia Sądu ZPU
 140. Maksymilian Pelc – delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, zam. Hamburg, członek Komisji Matki podczas VI Rady ZPU, przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, przewodniczący GKR, skarbnik Zarządu I Okręgu
 141. Maksymilian Tobolewski – wieloletni prezes Ogniska Neustadt / Holst.
 142. Marek Olsienkiewicz – członek Komisji Młodzieżowej
 143. Maria Flor – skarbnik Ogniska Biberach/Riss
 144. Marian Litwiniak – członek Komisji Matki podczas VI Rady ZPU, zastępca członka Zarządu Głównego ZPU, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
 145. Marian Quint-Osiecki – zastępca członka Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych
 146. Marian Smolik – wiceprezes zarzadu III Okręgu
 147. Alojzy Mikołajewski – członek Komisji Statutowej i Regulaminowej podczas III Rady, sędzia Sądu ZPU, zmarł w kadencji, prezes zarządu III Okręgu
 148. Michał Dachan – zastępca do Rady ZPU, zam. Lubeka, zastępca delegata do Międzynarodowego Związku byłych Więźniów Politycznych, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, prezes Związku Kacetowców w Szlezwiku-Holsztynie, delegat do Związku Kacetowców, członek GKR, sędzia Sądu ZPU, delegat do Komitetu Ofiar Hitlerowskich, delegat II Okręgu do Rady ZPU
 149. Michał Dorniak – skarbnik Zarządu II Okręgu ZPU Nadrenia Westfalia
 150. Michał Lenartowicz – sekretarz zarządu III Okręgu (zastąpił S.Otoczkę)
 151. Michał Machowicz – członek komisji rewizyjnej III Okręgu
 152. Michał Martysiewicz – członek Komisji Statutowej-Regulaminowej Rady
 153. Mieczysław [Marian] Kołdyński – członek Komisji Matki podczas III Rady, 1956-58 wiceprezes zarządu II Okręgu
 154. Mieczysław Grądkowski – zastępca członka GKR, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
 155. Mieczysław Gronowski – członek komisji rewizyjnej zarządu III Okręgu, sekretarz zarządu III Okręgu
 156. Mieczysław Parol – prezes Ogniska w Pfulingen/Wurtt
 157. Mieczysław Piórkowski – Ognisko ZPU Mannheim
 158. Mieczysław Popek – sędzia Sądu ZPU
 159. Mirosław Wochlik – skarbnik zarządu IV okręgu
 160. mjr Adam Wolny – b. d-ca Kompanii w Batalionie Smokowym w Mannheim
 161. mjr Stanisław Kempf-Sokorski – członek Komisji Statutowej-Regulaminowej Rady, przewodniczący Komisji Oświatowej, wiceprezes Sądu ZPU, członek Komisji Oświatowej I Okręg Szkolny, przewodniczący tymczasowego Zarządu Komisji Oświatowej ZPU, delegat na Radę ZPU z II Okręgu, ustępuje z przewodniczącego Komisji Oświatowej, członek Sądu ZPU
 162. mjr Tadeusz Martynowski – Oddziały Wartownicze Monchengladbach
 163. Paweł Makowiak – delegat I okręgu do Rady ZPU
 164. Paweł Szcześniewski – prezes Ogniska ZPU w Pinnebergu
 165. Piestrzyński – sekretarz Ogniska w Jordanbad / Riss
 166. Piotr Brzozowski – członek Komisji Opieki Społecznej ZPU, członek Sądu ZPU
 167. Piotr Sochacki – skarbnik Ogniska  Ludwigsburg-Grunbuhl
 168. Piotr Sokołowski – zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej, wiceprezes zarządu III Okręgu
 169. ppłk. Czesław Brunner – członek Komisji Wniosków i Rezolucji podczas III Rady, skarbnik Zarządu Głównego, sekretarza Zarządu Głównego ZPU, prezes Zarządu II Okręgu ZPU, drugi wiceprezes Zarządu Głównego ZPU, sekretarz Zarządu Głównego, delegat II Okręgu do Rady ZPU, p.o. prezesa zarządu II Okręgu, prezes zarządu II Okręgu, prezes Ogniska Duisburg/Bonn
 170. R. Drzewicki – sekretarz Ogniska ZPU w Hanowerze-Bothfeld
 171. Roman Marek – sekretarz Ogniska  Ludwigsburg-Grunbuhl
 172. Roman Rozdziałowski – sędzia Sądu ZPU, członek Komisji rewizyjnej IV Okręgu
 173. mjr Roman Szambora – zastępca sędziego Sądu ZPU, delegat II Okręgu na IX Rade
 174. Roman Żelazny – przewodniczący Komisji Organizacyjnej, rzecznik Prasowy IV Okręgu, 1985 rzecznik prasowy Zarządu Głównego
 175. Ryszard Reiss Czemplik – 2 wiceprezes Komisarycznego Zarządu Głównego
 176. Ryszard Rudnicki – wiceprezes Zarządu Głównego, wiceprezes Zarządu Komisarycznego ZPU, prezes Zarządu IV Okręgu, prezes Zarządu Głównego
 177. S. Szymański – sekretarz zarządu II Okręgu,
 178. Sławomir Świderski – wiceprezes Ogniska ZPU w Ebingen
 179. St. Gapiński – prezes Ogniska przy 318 MTUnit MSO w Hamburgu-Ostdorf
 180. St. Medyński – członek komisji rewizyjnej Ogniska w Bielefeld
 181. Stanisław Bedanrczyk – prezes Ogniska w Ulm
 182. Stanisław Ciosk – sekretarz zarządu III Okręgu
 183. Stanisław Dziekanowski – sędzia Sądu ZPU
 184. Stanisław Janczur – delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, sekretarz Zarządu I Okręgu ZPU w Hamburgu, członek Komisji Opieki Społecznej ZPU w Okręgu I ZPU, członek Referatu Opieki Społecznej przy Zarządzie Głównym ZPU, zastępca członka GKR, delegat II Okregu do Rady ZPU, prezes zarządu I Okręgu, prezes Ogniska Funkturm
 185. Stanisław Kaczmarek – członek Komisji Oświatowej ZPU, wiceprzewodniczący Komisji Oświatowej i skarbnik, sędzia Sądu ZPU, członek, skarbnik i sekretarz Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych przy Zarządzie Głównym, wiceprzewodniczący Komisji Oświatowej
 186. Stanisław Krajewski – delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, członek Komisji Opieki Społecznej, zastępca członka Zarządu Głównego
 187. Stanisław Krzosa – prezes Ogniska ZPU w Bad Oeynhausen, zastępca członka Zarządu Głównego
 188. Stanisław Mikiciuk – członek Komisji Matki podczas III Rady, I wiceprezes Zarządu Głównego ZPU, delegat do ZPUW, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, prezes Zarządu IV Okręgu ZPU, delegat do ZPUW, członek Komisji Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący Sądu ZPU, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes IV Okręgu
 189. Stanisław Orzechowski – prezes Ogniska Ludwigsburg-Grunbuhl
 190. Stanisław Otoczko – sekretarz zarządu III Okręgu
 191. Stanisław Pasciciel – sędzia Sądu ZPU
 192. Stanisław Pasiciel – członek komisji rewizyjnej III Okręgu, przewodniczący komisji rewizyjnej III Okręgu, członek Sądu ZPU
 193. Stanisław Piguła – członek Komisji Rewizyjnej Ogniska w Pinnebergu
 194. Stanisław Radosz – członek Głównej Komisji Rewizyjnej, członek Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, zastępca członka Zarządu Głównego, delegat II Okręgu do Rady ZPU, skarbnik zarządu II Okręgu, 1956-58 skarbnik zarządu II Okręgu
 195. Stanisław Rozankiewicz – prezes Ogniska w Jordanbad / Riss
 196. Stanisław Rutkowski – prezes Ogniska Rendburg I Okręg
 197. Stanisław Sargalski – członek Komisji Statutowej-Regulaminowej Rady, delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU zam. Bergen bei Halle / Hann Hohne (MSO), członek Sądu Stowarzyszenia ZPU, członek Komisji Matki podczas III Rady, zastępca członka Zarządu Głównego, zastępca delegata do ZPUW, prezes Zarządu I Okręgu ZPU w Hamburgu, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, zastępca członka Zarządu Głównego, przewodniczący Sądu ZPU, członek Komisji Statutowej, delegat do ZAF,  przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarządu I Okręgu, członek Sądu ZPU, delegat do ZAF, członek Komisji Sądu Koleżeńskiego, sekretarz zarządu I Okręgu, delegat II Okręgu do Rady ZPU, sekretarz zarządu II Okręgu, wiceprzewodniczący Sądu ZPU
 198. Stanisław Sarnowski – sędzia Sądu ZPU
 199. Stanisław Sołtys – prezes Zarządu I Okręgu
 200. Stanisław Stanicki – skarbnik Ogniska w Pinnebergu
 201. Stanisław Stankiewicz – Ognisko ZPU Bonn
 202. Stefan Gołąb – Ognisko ZPU Bonn
 203. Stefan Jama – sekretarz Ogniska we Frankfurcie
 204. Stefan Kulaczkowski – mąż zaufania III Okręgu
 205. Stefan Rogoziński – delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, zastępca członka Komisji Opieki Społecznej, skarbnik Zarządu Głównego, prezes Ogniska ZPU w Hannowerze-Bothfeld, delegat I Okręgu do rady ZPU
 206. Stefania Elemingowa – sekretarz Ogniska ZPU w Ebingen
 207. T. Kieliński – wiceprezes Zarządu IV OkręguTadeusz Dereziński – sekretarz zarządu II Okręgu ZPU
 208. Tadeusz Dreziński – sekretarz Zarządu II Okręgu ZPU Nadrenia Westfalia
 209. Tadeusz Grabowski – zastępca sędziego Sądu
 210. Tadeusz Marcinkowski – sekretarz Ogniska Darmstadt-Greisheim
 211. Tadeusz Melka-Boliwa – skarbnik zarządu III Okręgu
 212. Tadeusz Podgórski – zastępca sędziego Sądu ZPU
 213. Tadeusz Skrzeszewski – wiceprezes Zarządu IV Okręgu
 214. Tadeusz Zgaiński – członek Komisji Statutowej i Regulaminowej podczas III Rady, delegat do ZPUW, przewodniczący Sądu ZPU, przewodniczący Sądu, delegat do ZPUW, przewodniczący Sądu ZPU
 215. Tadeusz Zieliński – członek Komisji Budżetowej podczas III Rady, przewodniczący Sądu ZPU, zastępca delegata do ZPUW, członek Komisji Pomocy Gruźlikom, członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 216. Teodor Gotszalk – zastępca sędziego Sądu ZPU, prezes Ogniska Lubeka, wiceprezes Zarządu I Okręgu, delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU
 217. Teodor Koziński – członek komisji rewizyjnej I Okręgu
 218. Teresa Sawicka – sekretarz Zarządu IV Okręgu
 219. Tomasz Dworzecki-Bogdanowicz – wiceprezes Sądu ZPU, sędzia Sądu ZPU, członek Sądu ZPU
 220. Tomasz Koren – wieloletni prezes Ognisk ZPU w Lintorf i Dusseldorf-Rath
 221. W. Matejasz – prezes Ogniska we Frankfurcie Okręg III
 222. Wacław Dziewulak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, drugi wiceprezes Zarządu Głównego ZPU, sekretarz Zarządu Głównego, delegat do ZPUW, członek Komisji Rewizyjnej, członek Głównej Komisji Rewizyjnej, sekretarz zarządu I Okręgu ZPU w Hamburgu, delegat II Okręgu do Rady ZPU, prezes Ogniska Fallingbostel MSO
 223. Wacław Jankowski – sekretarz II Okręgu
 224. Wacław Suchenek-Suchecki – delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, zastępca członka Zarządu Głównego, zawieszony w prawach członka na terenie IV Okręgu, wiceprezes zarządu IV okręgu
 225. Wiesław Matuszewski – skarbnik Zarządu Głównego
 226. Wiktor Pyka – członek komisji rewizyjnej zarządu III Okręgu, prezes Ogniska Vierenheim /Hessen
 227. Wiktor W. Franczak – prezes Ogniska ZPU w Mannheim 1, delegat na Radę z III Okręgu (Mannheim), sędzia Sądu ZPU, zastępca członka Zarządu Głównego, zastępca członka zarządu głównego, wiceprezes zarządu III Okręgu, delegat III Okręgu do Rady ZPU, przewodniczący komisji rewizyjnej III Okręgu,
 228. Wiktoria Brunner – członek Komisji Kobiet
 229. kpt. Wilhelm Janisz – zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej, delegat III Okręgu na Radę (Marburg), zastępca członka Zarządu Głównego, zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej, drugi wiceprezes zarządu III Okręgu, delegat III Okręgu do Rady ZPU, prezes Ogniska Marburg
 230. Wincenty Broniwój-Orliński – sędzia Sądu ZPU, zastępca delegata do ZPUW, sędzia Sądu ZPU, sędzia Sądu ZPU, członek Komisji Sądu Koleżeńskiego, zastępca członka zarządu głównego ZPU
 231. Wincenty Pożoga – prezes Ogniska Weissenburg
 232. Witold Szwabowicz – członek Komisji Wniosków i Rezolucji podczas III Rady, sekretarz Zarządu Głównego, zastępca delegata do ZPUW, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, sekretarz Zarządu Głównego,
 233. Władysław Gołębiowski – członek Komisji Wniosków i Rezolucji podczas III Rady, zastępca delegata do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, członek Głównej Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Opieki Społecznej, delegat IV okręgu do Rady ZPU, skarbnik Ogniska we Frankfurcie, prezes IV Okręgu, wiceprezes zarządu IV Okręgu
 234. Władysław Krawczak – wiceprezes Zarządu II Okręgu ZPU Nadrenia Westfalia, członek Komisji Opieki Społecznej w II Okręgu, zastępca sędziego Sądu ZPU, członek komisji rewizyjnej II Okręgu, sekretarz Ogniska Düren
 235. Władysław Paterek – delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, członek Komisji Matki podczas VI Rady ZPU, drugi wiceprezes Zarządu Głównego ZPU, sędzia Sądu ZPU, zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rewizyjnej, prezes Zarządu II Okręgu, delegat III Okręgu do rady ZPU
 236. Władysław Patrzałek – prezes Ogniska Darmstadt-Greisheim
 237. Władysław Pawłowski – sekretarz Ogniska w Pfulingen
 238. Władysław Ruliński – skarbnik Ogniska w Pfulingen
 239. Zbigniew Dziakoński vel Kowalczyk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Statutowej
 240. Z. Perliński – zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej
 241. Zbigniew Kwiatkowski – wiceprezes Zarządu II Okręgu, skarbnik Komisarycznego Zarządu Głównego
 242. Zbigniew Leszczyński – drugi wiceprezes Zarządu Głównego
 243. Zbigniew Lignar – prezes Ogniska ZPU w Ebingen
 244. Zbigniew Zoszak – członek Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR), skarbnik Zarządu Głównego, delegat do ZPUW, delegat II Okręgu do Rady ZPU, członek komisji rewizyjnej II Okręgu, sekretarz zarządu II okręgu,
 245. Zdzisław Kowalski – członek Ogniska ZPU w Mannheim
 246. Zdzisław Łada – zastępca członka GKR, zastępca sędziego Sądu ZPU
 247. Zofia Odrobna – delegat objazdowy ZPU I Okręgu
 248. Zygmunt Jędrzejowski – członek Komisji Matki podczas III Rady, członek Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, zastępca delegata do ZPUW, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, sekretarz Zarządu IV Okręgu ZPU w Monachium, prezes Ogniska w Augsburgu, zastępca członka zarządu głównego, delegat do ZPUW, członek Komisji Statutowej i Regulaminowej podczas III Rady, zastępca członka Zarządu Głównego, zastępca członka Zarządu Głównego
 249. Zygmunt Wagner – członek komisji rewizyjnej Ogniska w Pinnebergu
 250. Kazimierz Pawłowski – członek Ogniska w Fallingbostel
 251. Anna Baranowska – wiceprezes Ogniska ZPU w Monachium (1981)
 252. Kazimierz Chudziński – wiceprezes Ogniska ZPU w Monachium (1981)
 253. Stefan Idzikowski – skarbnik Ogniska ZPU w Monachium (1981)
 254. Karol Zoń – Sekretarz Ogniska ZPU w Monachium
 255. Eligiusz Przebindowski prof. – prezes zarządu Ogniska ZPU w Monachium (1981)
 256. Krzysztof Banasiak – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 257. Szymon Bata – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 258. Kazimierz Bąk – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 259. Jacek Krzywiec – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 260. Piotr Kusiak – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 261. Anna Kusiak – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 262. Andrzej Muzyk – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 263. Zofia Ogrodnik – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 264. Marek Piekut – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 265. Elżbieta Piekut – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 266. Andrzej Pieniążek – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.), prezes zarządu grupy ZPU w Augsburgu (1978)
 267. Stanisław Pokładzki – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 268. Waldemar Puchta – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 269. Stanisław Sołdrowski – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 270. Leszek Srokowski – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 271. Tadeusz Szpytko – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 272. Tadeusz Winiarski – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)
 273. Edmund Wiśniewski – członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.
 274. Ryszard Tomalka – członek komisji rewizyjnej zarządu IV Okręgu ZPU, prezes Ogniska ZPU w Monachium (1985)
 275. Dariusz Rabczański – od marca 1987 wiceprezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie – Zachodnim, członek Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 2
 276. Urszula Straś – sekretarz zarząd głównego ZPU (1987-1988)
 277. Wojciech Hadrysiewicz – członek Ogniska ZPU w Berlinie -Zachodnim (1988), prezes zarządu V Okręgu ZPU Berlin-Zachodnim (1987-1988), członek Ogniska ZPU Berlin Zachodni 1 (1987), zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim, w latach 1985-1987 pełnomocnik zarządu głównego ds. Berlina.
 278. Anna Kot – sekretarz zarządu V Okręgu ZPU Berlin-Zachodni (1987-1988), po 1987 r. Rzecznik prasowy V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim.
 279. Jerzy Wirski – członek komisji rewizyjnej V Okręgu ZPU w Berlinie zachodnim (1987), prezes Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 4 (od 1987), od marca 1987 skarbnik V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim
 280. Janusz Hyb – przewodniczący komisji rewizyjnej V okręgu ZPU (1987), prezes Ogniska ZPU w Berlinie Zacodnim 2 (od 1987), od marca 1987 wiceprezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim
 281. Roman Piórkowski – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim (od marca 1987)
 282. Robert Glesman – wiceprezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie – Zachodnim (1988), prezes Ogniska ZPU Berlin Zachodni 1 (1987), od marca 1987 przewodniczący komisji rewizyjnej V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim
 283. Zbigniew Maciejak – wiceprezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie – Zachodnim (1988), członek Ogniska ZPu w Berlinie Zachodnim 3 (1987), prezes Ogniska ZPu w Berlinie Zachodnim 3 (od 1987)
 284. Edward Jabłoński – sekretarz zarządu V Okręgu ZPU Berlin-Zachodni (1988), sekretarz Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 2 (od 1987)
 285. Kazimierz Michalczyk – prezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim (zrezygnował w 1987 r.), członek Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 4, w marcu 1987 r. wybrany prezesem V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim,
 286. Zbigniew Adamski – sekretarz zarządu głównego ZPU (1986)
 287. Dariusz Wójcik – członek głównej komisji rewizyjnej ZPU (1986)
 288. Mariusz Czosnowski – od 1985 prezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim,
 289. Olgierd Matusewicz – wiceprezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie – Zachodnim (od 1985)
 290. Leszek Wybacz – sekretarz zarządu V Okręgu ZPU Berlin-Zachodni (1985)
 291. Henryk Judkowiak – skarbnik V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim (od 1985)
 292. Bogusław Listwan – członek i sekretarz Ogniska Berlin zachodni 1 (1987)
 293. Krystyna Wirska – członek Ogniska Berlin zachodni 2, skarbnik Ogniska ZPU w berlinie Zachodnim 2 (od 1987)
 294. Ewa Kocel – członek Ogniska Berlin zachodni 3, sekretarz Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 3 (od 1987)
 295. Wacław Flis – członek Ogniska Berlin zachodni 3 (1987)
 296. Jan Błaszkiewicz – członek Ogniska Berlin zachodni 4, od marca 1987 sekretarz zarządu V Okręgu w Berlinie Zachodnim, sekretarz Ogniska ZPU w berlinie Zachodnim 4 (od 1987)
 297. Józef Kasperski – członek Ogniska Berlin zachodni 1 (1987)
 298. Adam Rebot – członek Ogniska Berlin zachodni 1 (1987)
 299. Jerzy Bichta – członek Ogniska Berlin zachodni 1 (1987)
 300. Wacław Dudzik – członek Ogniska Berlin zachodni 1 (1987)
 301. Danuta Sokołowska – członek Ogniska Berlin zachodni 3 (1987)
 302. Jacek Kotala-Klonowski – członek Ogniska Berlin zachodni 3 (1987)
 303. Marcin Madejski – członek Ogniska Berlin zachodni 3 (1987)
 304. Grażyna Hyb – członek Ogniska Berlin zachodni 3 (1987)
 305. Zbigniew Cwik – członek Ogniska Berlin zachodni 3 (1987)
 306. Olga Rebot – członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987), skarbnik Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 3 (od 1987)
 307. Andrzej Rebot – członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)
 308. Ludwig Rebot – członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)
 309. Wawrzyniec Ruciński – członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)
 310. Danuta Bielecka – członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)
 311. Ryszarda Marczyk – członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)
 312. Marek Han – członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)
 313. Zbigniew Maciejak – członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)
 314. Andrzej Staszak – członek Ogniska Berlin zachodni 4 (1987)
 315. Barbara Grzelka – członek Ogniska Berlin zachodni 4 (1987), skarbnik Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 4 (od 1987)
 316. Stefan Bereza – członek Ogniska Berlin zachodni 4 (1987)
 317. Witold Szałankiewicz – członek Ogniska Berlin zachodni 4 (1987)
 318. Rafał Motyczyński – członek Ogniska Berlin zachodni 4 (1987)
 319. Tadeusz Borek – członek Ogniska Berlin zachodni 4 (1987)
 320. Marian Kocięcki – skarbnik Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 1 (0d 1987)
 321. Marcin Idziński – członek ZPU w Monachium od 1982 r. (w 1984 r. Ryszrad Rudnicki wskazał, że Idziński nie był członkiem ZPU i sfałszował swoje dokumenty).
 322. Antonina Paberzs – członek Ogniska w Ambergu i delegat tego Ogniska.
 323. Jerzy Cieślak – członek Ogniska Monachium 1 i delegat.
 324. Krzysztof Hryniewicz – członek Ogniska w Koenigssee i delegat Ogniska.
 325. Ciesielski – członek Ogniska w Norymbedze i delegat Ogniska.
 326. Wiśniewski – członek Ognisak w Norymberdze i delegat Ogniska.
 327. inż. Janczewski – członek Ogniska w Wuerzburgu i delegat Ogniska.
 328. Czesław Balbus – mąż zaufania ZPU w Erlangen.
 329. Iwona Scheller – członek Ogniska ZPU w Monachium 1 (1984).
 330. Czesław Sawicz – członek Ogniska ZPU w Monachium 1, w 1984 r. zrezygnował z funkcji skarbnika IV Okręgu.
 331. Jarosław Żywień – członek Ogniska Königssee (1984).
 332. Stefan Studenny – prezes Ogniska ZPU w Seedorf.
 333. Antoni Markiewicz – członek Ogniska Rosenheim.
 334. Mieczysław Lenkowski – sekretarz Ogniska Rosenheim.
 335. Jan Patora – prezes Ogniska ZPU w Hagen (od 1988).
 336. Eugeniusz Pawlak – wiceprezes Ogniska ZPU w Hagen (od 1988).
 337. Marek Urbański – sekretarz Ogniska ZPU w Hagen (od 1988).
 338. Elżbieta Patora – skarbnik Ogniska ZPU w Hagen (od 1988).
 339. Jacek Przybyła – przewodniczący komisji rewizyjnej Ogniska ZPU w Hagen (od 1988).
 340. Marek Bąkowski – członek komisji rewizyjnej Ogniska ZPU w Hagen (od 1988).
 341. Zbigniew Dominik – członek komisji rewizyjnej Ogniska ZPU w Hagen (od 1988).
 342. Adam Ślusarski – wiceprezes zarządu IV Okręgu ZPU w Monachium (od 1987).
 343. Katarzyna Makowska – wiceprezes zarządu IV Okręgu ZPU w Monachium (od 1987).
 344. Wiesław Adamczyk – sekretarz zarządu IV Okręgu w Monachium (od 1987).
 345. Andrzej Morawski – rzecznik prasowy zarządu IV Okręgu w Monachium (od 1987), delegat IV Okręgu na Radę (od 1987).
 346. Ewa Czerwińska-Romanowska – kierownik biura zarządu IV Okręgu w Monachium (od 1987).
 347. Józef Sułkowski – z-ca członka zarządu IV Okręgu w Monachium (od 1987).
 348. Jacek Kuczyński – przewodniczący komisji rewizyjnej IV Okręgu (od 1987).
 349. Ryszard Kolasa – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej IV Okręgu (od 1987).
 350. Witold Namysłowski – sekretarz komisji rewizyjnej IV Okręgu (od 1987).
 351. Iwona Pilna – rewizor komisji rewizyjnej IV Okręgu (od 1987).
 352. Anna Pomorska – rewizor komisji rewizyjnej IV Okręgu (od 1987).
 353. Irena Prusińska – z-ca rewizora komisji rewizyjnej IV Okręgu (od 1987).
 354. Franciszek Kotliński – delegat IV Okręgu na Radę (od 1987).
 355. Krzysztof Romanowski – delegat IV Okręgu na Radę (od 1987).
 356. Aleksander Aleksandrowicz, płk – oficer Wojska Polskiego, Oddziału II Sztabu Generalnego. Przewodniczący Rejonowego PCKD w Hanowrze, członek Zjednoczenia Polskiego, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec.
 357. Jan Barański – współorganizator Zjednoczenia Polskiego w Niemczech, Rady Politycznej w Niemczech, był delegatem II Korpusu do spraw ludności polskiej w Niemczech. Wyjechał do Konga belgijskiego.
 358. Józef Białasiewicz – redaktor i dziennikarz. Redaktor naczelny “Wiadomości Polskie” i “Pisma Żołnierza” w Langwasser, współredaktor “Kronika” w Esppstein i drugi wiceprezes Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Niemczech. W 1949 r. wyjechał do Chicago.
 359. Tadeusz Boguszewski, kpt. Wojska Polskiego, płk. NSZ, – od 1946 r. dowódca Centrum Kompanii Wartowniczych w Giessen. Od 1949 r. w USA.
 360. Kazimierz Burmajster – harcmistrz i działacz harcerski, komendant główny Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech.
 361. Antoni Chrząszczewski (1910-1954) – działacz i dziennikarz. Prezes Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Niemczech.
 362. Jerzy Czarkowski – prezes Zjednoczenia Polskiego w Niemczech. Wyemigrował do USA.
 363. Jadwiga Dębicka – od 1945 r. pracownica ośrodka wywiadowczego Brygady Świętokrzyskiej w Ratyzbonie a także obozów dla dipisów w Koblencji, Ehrenbreitstein oraz Diez-Lahn. Wyemigrowała do Francji.
 364. Stefan Dippel – księgarz i wydawca. Był działaczem Związku Polaków w Hamburgu. Pracownik księgarni Orbis w Londynie. Wrócił do Polski.
 365. Czesław Drozdowski (1918-1997) – od 1945 r. w Brygadzie Świętokrzyskiej. Od 1947 r. w Kompanii Wartowniczej nr 4009 przy USArmy.
 366. Janusz Filipkowski, płk. (1899-1992) – zastępca dowódcy Polskich Oddziałów Wartowniczych przy USArmy oraz dowódca ośrodka szkoleniowego Oddzziałów Wartowniczych przy USArmy w Mannheim-Käfertal.
 367. Jerzy Gawenda (1917-2004) – działacz i wywiadowca. Związany ze Społecznym Komitetem Pomocy Obywatelom Polskich w Quakenbrück.
 368. Mieczysław Grabiński (1893-1960) – od 1945 r. delegat Ministerstwa Spraw Zagranicznych w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec, prezes Związku byłych Więźniów Polityczych Obozów Koncentracyjnych i prezes Międzynarodowego Komitetu Uchodźców Politycznych (Centralny Związek Cudzoziemskich Uchodźców ?). Wyemigrował do Wielkiej Brytanii.
 369. Jerzy Grot-Kwaśniewski (1920-2008) – kierownik wydziału prasy i kultury Zjednoczenia Polskiego w Niemczech, kierownik działu w Towarzystwie Pomocy Polakom w Niemczech Zachodnich.
 370. Edmund Hemmerling – prezes Międzynarodowego Komitetu do spraw Uchodźców INCORPORE we francuskiej strefie okupacyjnej Niemiec, wiceprezes Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa Wojennego oraz współzałożyciel i wiceprezes Zjednoczenia Polskich Uchodźców.
 371. Klaudiusz Hrabyk (1902-1989) – działacz społeczno-polityczny na terenie okupowanych Niemiec. Wyemigrował do USA.
 372. Olgierd Jerzy Iłłakowicz (1908-1984) – organizował Kompanie Wartownicze przy USArmy z żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Był oficerem łącznikowym. Delegowany do głównej kwatery IRO w Heidelbergu. Emigrował do USA.
 373. Władysław Jaroszewski – komendant obozu dla dipisów w Aschaffenburgu. Emigrował do USA.
 374. Jan Kaciczak – założyciel redakcji “Dziennika Polskiego” w Ratyzbonie. Zmarł w 1947 r.
 375. dr Jan Kaczmarek (1895-1977) – działacz niemieckiej Polonii, przewodniczący Patronatu “Rodła”, oficer łącznikowy Polskich Sił Zbrojnych w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Uczestniczył w reaktywacji Związku Polaków w Niemczech. Emigrował do Meksyku a później USA.
 376. Florian Kaszubowski – członek Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Niemczech.
 377. Tadeusz Kattelbach (1897-1977) – sekretarz generalny Społecznego Komitetu Pomocy Obywatelom Polskim w okupowanych Niemczech, pracownik Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa. Emigrował do USA.
 378. Tadeusz Kobylański (1895-1970) – dziennikarz i publicysta, po 1945 r. delegat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w okupowanych Niemczech z siedzibą w Celle.
 379. Jan Krawiec (1919) – dziennikarz i redaktor, członek Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Niemczech. Emigrował do USA.
 380. Mieczysław Kruk-Rostański (1900-1965) – dziennikarz i lekarz weterynarii, współzałożyciel i członek Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Niemczech. Emigrował do USA.
 381. ks. Józef Kuczmański – duszpasterz w obozie dla dipisów w Wirtembergii.
 382. dr Stanisław Kudlicki – ekonomista.
 383. Stanisław Lis-Kozłowski (1907-1995) – inżynier chemik, w latach 1946-1948 szef Misji Wojskowej w Saarbrücken. Emigrował do Argentyny.
 384. ks. Edward Lubowiecki – Dziekan Generalny dla Polaków w Linzu, Wikariusz Generalny Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech oraz Wikariusz Generalny Polskiej Diecezji w Niemczech.
 385. Tomasz Łużny – inżynier, działacz Stronnictwa Narodowego, przewodniczący Centralnej Komisji Porozumiewawczej Związków Zawodowych w okupowanych Niemczech.
 386. Antoni Malatyński (1902-1977) – działacz społeczny i polityczny, wiceprezes i sekretarz Zjednoczenia Polskiego w Niemczech, redaktor “Rzeczpospolitej” w Bremie. Emigrował do Kanady.
 387. Henryk Malhomme (1894-1977) – dyplomata i żołnierz, oficer łącznikowy do spraw uchodźców cywilnych oraz zastępca Szefa Oficerów Łącznikowych we Frankfurcie nad Menem. Emigrował do Wielkiej Brytanii.
 388. Stefan Marcinkowski (1906-1996) – uczestniczył w organizowaniu Polskich Kompanii Wartowniczych przy USArmy. Był oficerem łącznikowym kompanii w Monachium i Frankfurcie nad Menem (ps. mjr “Karol Wronicz”). Emigrował do USA.
 389. Władysław Marcinkowski (1906-1996) – inżynier, działacz narodowy, aktywny działacz Obozu Narodowo-Radykalnego i NSZ w Monachium. Emigrował do Kanady.
 390. Aleksander Menhard (1927-2018) – dziennikarz i żołnierz, podoficer 1 Dywizji Pancernej, pracownik Polskiej Sekcji Radio Wolna Europa, prezes Samodzielnego Koła Armii Krajowej w Niemczech Zachodnich.
 391. Zygmunt Michałowski (1918-2010) – działacz polityczny PRW NiD, zastępca dyrektora i dyrektor Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa.
 392. Adam Misiak, kpt. (1900-1967) – delegat Polskiego Czerwonego Krzyża na Niemcy/Towarzystwa Pomocy Polakom.
 393. Tadeusz Nowakowski (1920-1996) – publicysta, redaktor, autor “Obozu wszystkich świętych”, dyrektor Polskiego Gimnazjum w Maczkowie, pracownik Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa.
 394. Antoni Nowak-Przygodzki (1897-1959) – oficer, działacz Samopomocy Wojska Polskiego SPK, sekretarz Oddziału Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, redaktor “Wspólnymi Siłami”. Emigrował do Wielkiej Brytanii.
 395. Wacław Nowicki – pracownik Oddziałów Wartowniczych w Ratyzbonie. Emigrował do USA. 
 396. Cyprian Odorkiewicz (1901-1966) – aktywny działacz polskich dipisów, uczestnik I Zjazdu Polskiego Uchodźctwa Wojennego w Brukseli, pracownik Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa w Monachium.
 397. Witold Olszewski (1915-1991) – dziennikarz, publicysta, działacz polityczny, działacz Stronnictwa Narodowego i Rady Politycznej w Niemczech, redaktor czasopisma “Polak” w Quakenbrück, prezes Zjednoczenia Polskiego Uchodźctwa Wojennego w Paryżu, założyciel i redaktor “Horyzonty”. 
 398. Władysław Pańczak (1908-1955) – po wyzwoleniu z obozu żołnierz Brygady Świętokrzyskiej, redaktor czasopisma “Warta” oraz współredaktor i redaktor “Ostatnich Wiadomości”, oficer oświatowy Oddziałów Wartowniczych. 
 399. Tadeusz Pasierbiński (1901-1968) – nauczyciel i działacz społeczno-oświatowy, kierownik Centrali Polskiego Szkolnictwa w Maczkowie. Wrócił do PRL. 
 400. Franciszek Proch (1915-2000) – działacz i prezes Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych w amerykańskiej strefie okupacyjnej, redaktor pism “Lech” w Monachium. Emigrował do USA. 
 401. Leopold Reinelt – inżynier, działacz Stronnictwa Narodowego, prezes Związku Wychodźstwa Przymusowego w Hanowerze, uczestnik zjazdów Zjednoczenia Polskiego w Niemczech, członek komisji rewizyjnej Rady Naczelnej Zjednoczenia Polskiego, prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Niemczech, kierownik II Okręgu Szkolnego w Hanowerze. 
 402. Franciszek Sobolta, płk, (1898-1963) – żołnierz i oficer Wojska Polskiego, od 1945 r. szef Polskiej Sekcji Łącznikowej Oddziałów Wartowniczych przy USArmy w amerykańskiej strefie okupacyjnej, dowódca Polskich Oddziałów Wartowniczych przy USArmy w Europie. 
 403. Tadeusz Kruk-Strzelecki (1895-1952) – żołnierz i oficer Wojska Polskiego, przebywał w Maczkowie, sekretarz generalny Związku Byłych Więźniów Politycznych i Niemieckich Obozów Koncentracyjnych, wiceprezes Zjednoczenia Polskiego w Niemczech, członek Polskiego Centralnego Komitetu Doradczego. Emigrował do Wielkiej Brytanii. 
 404. Włodzimierz Sznarbachowski (1913-2003) – dziennikarz, publicysta, polityk, działacz ONR, pracownik cywilny II Korpusu, członek Polskiej Partii Socjalistycznej w Londynie i Komitetu Głównego PPS w Niemczech, pracownik Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa w Monachium. 
 405. Franciszek Szwajdler – adwokat i działacz Stronnictwa Narodowego w okupowanych Niemczech. Emigrował do USA. 
 406. Czesław Tarnowski – działacz społeczno-polityczny, redaktor “Defilada”, “Nowiny” i “Polak”. 
 407. Tadeusz Todtleben – działacz ONR, po zakończeniu wojny działacz w środowisku polskich dipisów w okupowanych Niemczech. 
 408. ks. Wacław Tokarek (1914-1990) – duszpasterz Polaków w Monachium, wydawca biuletynu “Słowo Polskie”. Emigrował do Francji. Od 1969 r. w RFN był kapelanem w niemieckim klasztorze oraz duszpasterzem wśród żołnierzy Kompanii Wartowniczych. 
 409. Kazimierz Tychota (-2001) – działacz Stronnictwa Narodowego, główny działacz Rady Politycznej w Niemczech i kierownik ośrodka południe w Bergu. 
 410. Franciszek Tymowski – po wojnie w Brygadzie Świętokrzyskiej, oficer do specjalnych zadań w ośrodku Brygady i 2 Korpusu w Ratyzbonie, terenowy sekretarz YMCA w Niemczech Zachodnich, działacz Zjednoczenia Polskiego i Komitetu Polskiego w Ratyzbonie. Emigrował do USA.
 411. Adam Uzięmbło (1885-1971) – redaktor, socjalista, pracownik Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa w Monachium. Wrócił do PRL.
 412. Józef de Virion (1903-2003) – ziemianin, adwokat, obrońca polskich dipisów przed brytyjskimi sądami wojskowymi. Emigrował do Kanady a później USA.
 413. Jerzy Wallas – prawnik, komendant obozu dla dipisów wEbensee i prezes komitetu przy UNRRA. Emigrował do RPA. 
 414. ks. Józef Warszawski (1903-1997) – jezuita, działacz harcerski, kapelan Zgrupowania “Radosław” AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, kapelan polskiego w harcerstwa w okupowanych Niemczech. 
 415. Wojciech Wasiutyński (1910-1994) – dziennikarz i publicysta, działacz Obozu Wielkiej Polski, współtwórca ONR Falanga, członek Stronnictwa Narodowego, twórca pisma “Myśl Polska”, żołnierz 1 Dywizji Pancernej, redaktor pism: “Defilada” i “Salamandra”, członek Tymczasowej Rady Jedności Narodowej, redaktor “Nowego Dziennika”, pracownik Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa w Monachium. Emigrował do USA. 
 416. Otmar Wawrzkowicz – członek Brygady Świętokrzyskiej, członek Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych. Emigrował do Kanady. 
 417. Karol Ziemski, gen. (1895-1974) – w Powstania Warszawskim dowódca Grupy “Północ”, komendant Polskiego Ośrodka Wojskowego w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec, inicjatora powstania polskim kompanii pomocniczych i pracy (CMWS/CMLO) przy armii brytyjskiej, inicjator i przewodniczący powstania Oddziału Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Po demobilizacji emigrował do Wielkiej Brytanii. Przewodniczący Studium Polski Podziemnej w Londynie. 
 418. Szczepan Zimmer (1903-1984) – historyk literatury, publicysta, działacz społeczny, inspektor i wizytator polskich szkół w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec, kierownik III Okręgu Szkolnego Centrali Szkolnictwa Polskiego w Niemczech z siedzibą w Maczkowie. Emigrował do USA. 
 419. Adam Hurec (1922) – pracownik Polskich Kompanii Wartowniczych przy USArmy i członek Ogniska ZPU w Monachium. 
 420. Adam Dyrko (1940 r.) – dziennikarz, redaktor, programista. Pracował m.in. w redakcji Westdeutsche Allgemeine Zeitung” w Dortmundzie. 
 421. ks. prof. Franciszek Blachnicki (1921-1987) – założyciel Ruchu Światło-Życie, założyciel stowarzyszenia Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, twórca Międzynarodowego Centrum Ewangelizacyjnego Ruchu Światło-Życie “Marianum” w Carlsbergu, pomysłodawca i organizator Marszów Wyzwolenia Narodów na zamek Hambach. 
 422. Rajmund Bruszyński (1925) – działacz niemieckiej Polonii, współredaktor biuletynu “Wartownik”, członek Związku Inwalidów Wojennych w Niemczech, Związku Polaków “Zgoda”, Związku Polaków w Niemczech “Rodło”. 
 423. ks. Jacek Herma (1957) – duchowny, związany z Ruchem Światło-Życie, członek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, duszpasterz w Lubece, redaktor kwartalnika “Życie w świetle”. 

B. Członkowie Ogniska Zbiorczego przy zarządzie głównym ZPU w latach 50-tych.

 •  Ognisko zbiorcze ZPU przy 7366 Szwadronie Lotniczym w Oberpfaffenhofen
 1. Capt. Klinkosz Alojzy, ksiądz (ur. 27.01.1908 r.)
 2. Capt. Wichlarz Józef (ur. 22.02.1917 r.)
 3. 1st. Lt. Glama Benno (ur. 19.03.1908 r.) nr leg. 20152
 4. 1st. Lt. Kreft Leon (ur. 25.04.1914 r.) nr leg. 20153
 5. 1st. Lt. Kuspak Jan (ur. 20.12.1903 r.) nr leg. 20154
 6. 1st. Lt. Osterczyk Tadeusz (ur. 17.09.1919 r.) nr leg. 20155
 7. 1 st. Lt. Zieliński Ludwik (ur. 16.05.1915 r.) nr leg. 20156
 8. 2nd Lt. Nowaczyński Franciszek (ur. 03.07.1898 r.) nr leg. 20157
 9. MSgt. Kaczmarczyk Henryk (ur. 23.02.1914 r.) nr leg. 20158
 10. TSgt. Drodz Jan (ur. 27.01.1898 r.) nr leg. 20159
 11. TSgt. Gierymski Sławomir (ur. 19.04.1928 r.) nr leg. 20160
 12. TSgt. Majewski Jan (ur. 02.09.1908 r.) nr leg. 20161
 13. TSgt. Markiewicz Stanisław (ur. 07.05.1923 r.) nr leg. 20162
 14. TSgt. Rosik Władysław (ur. 23.12.1917 r.) nr leg. 20163
 15. TSgt. Rzepka Erwin (ur. 27.10.1924 r.) nr leg. 20164
 16. SSgt. Drewa Władysław (ur. 30.05.1921 r.) nr leg. 20165
 17. SSgt. Gilewski Tadeusz (ur. 19.08.1923 r.) nr leg. 20166
 18. SSgt. Gluch Tadeusz (ur. 09.06.1920 r.) nr leg. 20167
 19. SSgt. Hruby Jan (ur. 25.08.1924 r.) nr leg. 20168
 20. SSgt. Kazimierczak Stanisław (ur. 11.02.1911 r.) nr leg. 20169
 21. SSgt. Krzyżanowski Eugeniusz (ur. 14.01.1927 r.) nr leg. 20170
 22. SSgt. Lewandowski Antoni (ur. 18.11.1921 r.) nr leg. 20171
 23. SSgt. Majka Józef (ur. 19.12.1923 r.) nr leg. 20172
 24. SSgt. Manka Władysław (ur. 09.01.1914 r.) nr leg. 20173
 25. SSgt. Matwiejew Włodzimierz (ur. 25.04.1908 r.) nr leg. 20174
 26. SSgt. Milczarek Adam (ur. 20.01.1910 r.) nr leg. 20175
 27. SSgt. Monicki Stanisław (ur. 27.04.1909 r.) nr leg. 20176
 28. SSgt. Oświęcimski Julian (ur. 19.10.1924 r.) nr leg. 20177
 29. SSgt. Pawelczyk Antoni (ur. 28.05.1896 r.) nr leg. 20178
 30. SSgt. Pietrzyk Tomasz (ur. 13.12.1900 r.) nr leg. 20179
 31. SSgt. Porzucek Władysław (ur. 01.06.1918 r.) nr leg. 20180
 32. SSgt. Przybycin Władysław (ur. 04.04.1915 r.) nr leg. 20181
 33. SSgt. Rzeczycki Władysław (ur. 05.08.1923 r.) nr leg. 20182
 34. SSgt. Ślęzak Franciszek (ur. 01.10.1915 r.) nr leg. 20183
 35. SSgt. Stępień Bronisław (ur. 23.03.1915 r.) nr leg. 20184
 36. SSgt. Trocha Aleksander (ur. 11.05.1914 r.) nr leg. 20185
 37. SSgt. Wiktor Jan (ur. 27.08.1919 r.) nr leg. 20186
 38. SSgt. Wodarczyk Jan (ur. 30.01.1928 r.) nr leg. 20187
 39. SSgt. Woźniak Józef (ur. 30.06.1916 r.) nr leg. 20188
 40. SSgt. Zyliński Józef (ur. 10.02.1913 r.) nr leg. 20189
 41. Sgt. Adamczyk Wawrzyniec (ur. 10.07.1911 r.) nr leg. 20190
 42. Sgt. Bartnicki Józef (ur. 29.04.1917 r.) nr leg. 20191
 43. Sgt. Borowy Leon (ur. 28.06.1920 r.) nr leg. 20192
 44. Sgt. Broda Józef (ur. 01.10.1920 r.) nr leg. 20193
 45. Sgt. Bulikowski Piotr (ur. 05.09.1931 r.) nr leg. 20194
 46. Sgt. Hrabia Józef (ur. 30.01.1916 r.) nr leg. 20195
 47. Sgt. Holubowicz Andrzej (ur. 08.03.1927 r.) nr leg. 20196
 48. Sgt. Jabłonowski Józef (ur. 27.04.1924 r.) nr leg. 20197
 49. Sgt. Janski Wincenty (ur. 21.01.1914 r.) nr leg. 20198
 50. Sgt. Kobyłko Czesław (ur. 20.05.1915 r.) nr leg. 20199
 51. Sgt. Kula Alaksander (ur. 24.08.1924 r.) nr leg. 20200
 52. Sgt. Lenartowicz Jan (ur. 08.10.1912 r.) nr leg. 20201
 53. Sgt. Migas Henryk (ur. 10.02.1925 r.) nr leg. 20202
 54. Sgt. Moczkowski Zygmunt (ur. 27.08.1915 r.) nr leg. 20203
 55. Sgt. Musielski Józef (ur. 07.01.1925 r.) nr leg. 20204
 56. Sgt. Olba Henryk (ur. 10.11.1920 r.) nr leg. 20205
 57. Sgt. Sarmaga Paweł (ur. 14.07.1921 r.) nr leg. 20206
 58. Sgt. Skrzypczak Władysław (ur. 15.09.1922 r.) nr leg. 20207
 59. Sgt. Suchanek Zenon (ur. 02.03.1918 r.) nr leg. 20208
 60. Sgt. Szymczyk Franciszek (ur. 17.10.1918 r.) nr leg. 20209
 61. Sgt. Wiśniewski Adolf (ur. 27.01.1923 r.) nr leg. 20210
 62. Sgt. Zwierz Józef (ur. 19.02.1917 r.) nr leg. 20211
 63. Cpl. Architekt Edward (ur. 18.02.1919 r.) nr leg. 20212
 64. Cpl. Badowski Adam (ur. 27.05.1924 r.) nr leg. 202013
 65. Cpl. Bawerczyk Franciszek (ur. 13.01.1910 r.) nr leg. 20214
 66. Cpl. Bek Jerzy (ur. 02.11.1925 r.) nr leg. 20215
 67. Cpl. Brzozowski Stefan (ur. 02.04.1922 r.) nr leg. 20216
 68. Cpl. Cieniuch Kazimierz (ur. 03.03.1920 r.) nr leg. 20217
 69. Cpl. Dziarski Edward (ur. 21.10.1925 r.) nr leg. 20218
 70. Cpl. Dobrowolski Stefan (ur. 19.01.1919 r.) nr leg. 20219
 71. Cpl. Erfeld-Edelski Aleksander (ur. 23.02.1905 r.) nr leg. 20220
 72. Cpl. Gierasimczuk Aleksander (ur. 25.05.1903 r.) nr leg. 20221
 73. Cpl. Gładysz Władysław (ur. 21.08.1924 r.) nr leg. 20222
 74. Cpl. Gunia Julian (ur. 02.12.1924 r.) nr leg. 20223
 75. Cpl. Ilowski Wojciech (ur. 11.05.1909 r.) nr leg. 20224
 76. Cpl. Iwanowski Mikołaj (ur. 25.04.1892 r) nr leg. 20225
 77. Cpl. Jez Andrzej (ur. 09.10.1921 r.) nr leg. 20226
 78. Cpl. Kasprzyński Mieczysław (ur. 05.11.1927 r.) nr leg. 20227
 79. Cpl. Kesy Edward (ur. 07.07.1924 r.) nr leg. 20228
 80. Cpl. Klim Bronisław (ur. 29.09.1925 r.) nr leg. 20229
 81. Cpl. Kolaczew Mikołaj (ur. 14.03.1925 r.) nr leg. 20230
 82. Cpl. Korzystko Franciszek (ur. 22.08.1922 r.) nr leg.20231
 83. Cpl. Krol Stanisław (ur. 25.10.1927 r.) nr leg. 20232
 84. Cpl. Kulczak Władysław (ur. 01.02.1914 r.) nr leg. 20233
 85. Cpl. Kuzma Mikołaj (ur. 14.11.1922 r.) nr leg. 20234
 86. Cpl. Kwiecień Stanisław (ur. 03.06.1920 r.) nr leg. 20235
 87. Cpl. Litwin Leonard (ur. 14.11.1912 r.) nr leg. 20236
 88. Cpl. Marcinkiewicz Jan (ur. 20.05.1923 r.) nr leg. 20237
 89. Cpl. Morawa Franciszek (ur. 12.10.1923 r.) nr leg. 20238
 90. Cpl. Mikołajewski Stanisław (ur. 30.10.1912 r.) nr leg. 20239
 91. Cpl. Nadolny Czesław (ur. 14.11.1911 r.) nr leg. 20240
 92. Cpl. Narolski Jan (ur. 25.12.1897 r.) nr leg. 20241
 93. Cpl. Neryng Piotr (ur. 21.12.1897 r.) nr leg. 20242
 94. Cpl. Osmański Józef (ur. 27.02.1907 r.) nr leg. 20243
 95. Cpl. Pietras Henryk (ur. 29.03.1904 r.) nr leg. 20244
 96. Cpl. Pijanka Stanisław (ur. 27.05.1925 r.) ne leg. 20245
 97. Cpl. Prochnicki Feliks (ur. 01.03.1925 r.) nr leg. 20246
 98. Cpl. Rogula Walenty (ur. 08.11.1910 r.) nr leg.20247
 99. Cpl. Rudawski Stanisław (ur. 06.03.1927 r.) nr leg. 20248
 100. Cpl. Salwa Stefan (ur. 13.03.1927 r.) nr leg. 20249
 101. Cpl. Siwko Mieczysław (ur. 18.05.1921 r.) nr leg. 20250
 102. Cpl. Węgliński Stefan (ur. 30.01.1928 r.) nr leg. 20251
 103. Cpl. Zając Andrzej (ur. 13.04.1906 r.) nr leg. 20252
 104. Pfc. Augustyniak Aleksander (ur. 08.06.1930 r.) nr leg. 20253
 105. Pfc. Badyński Tadeusz (ur. 20.09.1922 r.) nr leg. 20254
 106. Pfc. Banas Michał (ur. 10.08.1924 r.) nr leg. 20255
 107. Pfc. Bania Stanisław (ur. 14.01.1922 r.) nr leg. 20256
 108. Pfc. Bechmeta Mikołaj (ur. 12.09.1927 r.) nr leg. 20257
 109. Pfc. Błaszczyk Stanisław (ur. 25.11.1922 r.) nr leg. 20258
 110. Pfc. Bober Władysław (ur. 20.02.1920 r.) nr leg. 20259
 111. Pfc. Bohdaniuk Iwan (ur. 08.04.1924 r.) nr leg. 20260
 112. Pfc. Buczek Feliks Jan (ur. 24.08.1928 r.) nr leg. 20261
 113. Pfc. Bujok Andrzej (ur. 11.08.1929 r.) nr leg. 20262
 114. Pfc. Choniuk Piotr (ur. 13.07.1919 r.) nr leg. 20263
 115. Pfc. Czopowicz Bronisław (ur. 11.06.1926 r.) nr leg. 20264
 116. Pfc. Debiak Tadeusz (ur. 18.10.1922 r.) nr leg. 20265
 117. Pfc. Dziarmaga Stanisław (brak daty urodzenia) nr leg. 20266
 118. Pfc. Dzierzecki Stanisław (ur. 25.04.1924 r.) nr leg. 20267
 119. Pfc Faron Antoni (ur. 08.01.1914 r.) nr leg. 20268
 120. Pfc. Gasior Mieczysław (ur. 11.04.1924 r.) nr leg. 20269
 121. Pfc. Glinkowski Stefan (ur. 02.07.1925 r.) nr leg.
 122. Pfc. Godek Władysław (ur. 20.03.1920 r.) nr leg.
 123. Pfc. Grabos Mieczysław (ur. 18.05.1926 r.) nr leg. 20272
 124. Pfc. Heil Kazimierz (ur. 03.01.1932 r.) nr leg.
 125. Pfc. Hira Antoni (ur. 20.05.1917 r.) nr leg.
 126. Pfc. Hyrc Józef (ur. 06.03.19120 r.) nr leg.
 127. Pfc. Jankowski Józef (ur. 22.12.1922 r.) nr leg.
 128. Pfc. Janusz Mieczysław (ur. 12.03.1921 r.) nr leg.
 129. Pfc. Jarmasz Ryszard (ur. 29.04.1932 r.) nr leg.
 130. Pfc. Jasiński Aleksander (ur. 09.10.1926 r.) nr leg.
 131. Pfc. Kadzikiewicz Edmund (ur. 30.08.1925 r.) nr leg.
 132. Pfc. Kataran Wasyl (ur. 01.01.1922 r.) nr leg.
 133. Pfc. Kleczek Edward (ur. 20.04.1926 r.) nr leg.
 134. Pfc. Kowalik Zbigniew (ur. 14.01.1925 r.) nr leg.20283
 135. Pfc. Kronda Teodor (ur. 19.03.1915 r.) nr leg.
 136. Pfc. Krymalczyk Józef (ur. 15.03.1928 r.) nr leg. 20285
 137. Pfc. Kulka Wincenty (ur. 29.03.1922 r.) nr leg.
 138. Pfc. Lach Henryk (ur. 11.09.1929 r.) nr leg.
 139. Pfc. Lipień Witold (ur. 10.01.1934 r.) nr leg.
 140. Pfc. Lub Adolf (ur. 25.05.1916 r.) nr leg.
 141. Pfc. Ludwisiak Rafael (ur. 07.10.1920 r.) nr leg.
 142. Pfc. Makarow Leon (ur. 21.06.1922 r.) nr leg.
 143. Pfc. Makowski Wilhelm (ur. 15.11.1930 r.) nr leg.
 144. Pfc. Marciniec Czesław (ur. 05.10.1926 r.) nr leg.
 145. Pfc. Margos Julian (ur. 11.04.1925 r.) nr leg.
 146. Pfc. Marianek Ryszard (ur. 21.02.1915 r.) nr leg.
 147. Pfc. Melych Mikołaj (ur. 20.12.1915 r.) nr leg.
 148. Pfc. Musiał Jan (ur. 10.11.1920 r.) nr leg.
 149. Pfc. Niewieczerzal Ginter (ur. 04.11.1924 r.) nr leg.
 150. Pfc. Okoński Romuald (ur. 01.03.1928 r.) nr leg.
 151. Pfc. Olczyk Marian (ur. 30.05.1926 r.) nr leg.
 152. Pfc. Olszewski Zygmunt (ur. 05.05.1926 r.) nr leg.
 153. Pfc. Paliński Adam (ur. 12.05.1925 r.) nr leg.
 154. Pfc. Pietras Adam (ur. 24.12.1927 r.) nr leg. 20303
 155. Pfc. Polak Witold (ur. 15.03.1917 r.) nr leg. 20304
 156. Pfc. Porolniczak Wincenty (ur. 14.04.1914 r.) nr leg.
 157. Pfc. Pulcer Adam (ur. 12.05.19125 r.) nr leg.
 158. Pfc. Pytel Jan (ur. 24.08.1916 r.) nr leg.
 159. Pfc. Radlak Tadeusz (ur. 15.09.1919 r.) nr leg.
 160. Pfc. Radziejewski Marian (ur. 03.11.1925 r.) nr leg.
 161. Pfc. Rajski Stefan (ur. 24.07.1925 r.) nr leg.
 162. Pfc. Rataj Jan (ur. 03.06.1921 r.) nr leg. 20311
 163. Pfc. Rymarczyk Marian (ur. 02.07.1927 r.) nr leg.
 164. Pfc. Sachajdak Stefan (ur. 20.10.1915 r.) nr leg.
 165. Pfc. Sachon Piotr (ur. 05.12.1928 r.) nr leg.
 166. Pfc. Scherer Ryszard (ur. 06.02.1935 r.) nr leg.
 167. Pfc. Schmidt Zygfryd (ur. 02.02.1923 r.) nr leg.
 168. Pfc. Sendecki Stanisław (ur. 29.03.1925 r.) nr leg.
 169. Pfc. Sielecki Kazimierz (ur. 15.03.1924 r.) nr leg. 20318
 170. Pfc. Siganto Walenty (ur. 03.02.1923 r.) nr leg.
 171. Pfc. Skiba Konstanty (ur. 05.04.1914 r.) nr leg.
 172. Pfc. Skubski Franciszek (ur. 11.09.1925 r.) nr leg.
 173. Pfc. Stadler Alojzy (ur. 17.02.1934 r.) nr leg.
 174. Pfc. Sypuła Mieczysław (ur. 21.09.1922 r.) nr leg.
 175. Pfc. Szpak Jan (ur. 24.08.1925 r.) nr leg.
 176. Pfc. Szymański Stanisław (ur. 25.09.1924 r.) nr leg.
 177. Pfc. Szymczak Jerzy (ur. 17.10.1933 r.) nr leg.
 178. Pfc. Węgrzyn Michał (ur. 27.09.1924 r.) nr leg. 20327
 179. Pfc. Wilicz Leon (ur. 15.07.1921 r.) nr leg.
 180. Pfc. Wlazlak Stefan (ur. 09.07.1925 r.) nr leg.20329
 181. Pfc. Wodczak Władysław (ur. 07.02.1927 r.) nr leg. 20330
 182. Pfc. Witkowski Jan (ur. 13.02.1923 r.) nr leg.
 183. Pfc. Zapalowski Henryk (ur. 04.06.1927 r.) nr leg. 20332
 184. Pfc. Zapart Stanisław (ur. 08.03.1921 r.) nr leg. 20333
 185. Pfc. Zywica Antoni (ur. 01.08.1924 r.) nr leg.20334
 • Ognisko zbiorcze ZPU przy 7315 Labour Service Unit (22b) w Kindbach-Pfalz, Flugplatz: (mąż zaufania ZPU: Marian J. Lewicki – Captain LS Commanding).
 1. Capt. Lewicki J. Marian (ur. 30.07.1905 r.) nr leg. 20459
 2. 1st Lt. Sieciechowicz Bolesław (ur. 28.09.1913 r.) nr leg.
 3. 2st Lt. Bartoszek Max (ur. 15.06.1913 r.) nr. leg.
 4. 2st Lt. Błażejewski Zygmunt (ur. 23.09.1919 r.) nr leg.
 5. 2st Lt. Drzensla Alojzy (ur. 29.02.1920 r.) nr leg.
 6. 2st Lt. Hryncewicz Henryk (ur. 01.06.1912 r.) nr leg.
 7. 2st Lt. Swietoslawski Kazimierz (ur. 25.10.1922 r.) nr leg.20465
 8. 2st Lt. Wilk Stanisław (ur. 31.03.1904 r.) nr leg.
 9. MSgt. Dulik Jan (ur. 21.12.1921 r.) nr leg.
 10. MSgt. Jacniacki Roman (ur. 16.10.1918 r.) nr leg.
 11. MSgt. Mroczkowski Władysław (ur. 12.09.1912 r.) nr leg.
 12. MSgt. Stańczyk Feliks (ur. 10.08.1915 r.) nr leg.
 13. TSgt. Bednarczyk Stanisław (ur. 04.05.1915 r.) nr leg.
 14. TSgt. Grabowski Zygmunt (ur. 13.09.1913 r.) nr leg.
 15. TSgt. Kamiński Aleksander (ur. 20.02.1915 r.) nr leg. 20473
 16. TSgt. Tarkowski Józef (ur. 13.12.1909 r.) nr leg.
 17. TSgt. Tyc Roman (ur. 14.02.1898 r.) nr leg.
 18. TSgt. Zawila Adam (ur. 19.12.1921 r.) nr leg.20476
 19. SSgt. Budkiewicz Mieczysław (ur. 06.01.1922 r.) nr leg.
 20. SSgt. Burkaczewski Jan (ur. 21.09.1912 r.) nr leg.
 21. SSgt. Dahl Paweł (ur. 09.10.1925 r.) nr leg.
 22. SSgt. Falikowski Jan (ur. 15.09.1919 r.) nr leg.
 23. SSgt. Gornisiewicz Roman (ur. 09.07.1920 r.) nr leg.
 24. SSgt. Gradziel Tadeusz (ur. 23.04.1921 r.) nr leg.20482
 25. SSgt. Halicki Józef (ur. 17.05.1913 r.) nr leg. 20483
 26. SSgt. Karolczyk Franciszek (ur. 12.06.1920 r.) nr leg. 20484
 27. SSgt. Krawczyk Roman (ur. 21.05.1919 r.) nr leg. 20485
 28. SSgt. Lebiedzijewski Aleksander (ur. 17.03.1921 r.) nr leg. 20486
 29. SSgt. Nalewajko Witold (ur. 15.06.1906 r.) nr leg.
 30. SSgt. Nowotny Jarosław (ur. 11.06.1924 r.) nr leg.
 31. SSgt. Orzeł Władysław (ur. 05.04.1923 r.) nr leg.
 32. SSgt. Piasek Antoni (ur. 23.11.1916 r.) nr leg.
 33. SSgt. Ptak Bronisław (ur. 12.08.1918 r.) nr leg.
 34. SSgt. Rzelichowski Feliks (ur. 19.03.1921 r.) nr leg.
 35. SSgt. Rzewuski Józef (ur. 21.07.1901 r.) nr leg.
 36. SSgt. Spolnik Józef (ur. 08.01.1915 r.) nr leg.
 37. SSgt. Szewczyk Czesław (ur. 06.12.1912 r.) nr leg.
 38. SSgt. Telecki Mieczysław (ur. 11.02.1932 r.) nr leg.
 39. SSgt. Tuszyński Wacław (ur. 25.11.1916 r.) nr leg.
 40. SSgt. dr Tychowski de Wincerowicz J. (ur. 05.11.1918 r.) nr leg.
 41. SSgt. Wojnarski Antoni (ur. 05.12.1919 r.) nr leg.
 42. SSgt. Zdun Jan (ur. 04.01.1926 r.) nr leg.
 43. Sgt. Aleksandrowicz Leon (ur. 28.02.1922 r.) nr leg.
 44. Sgt. Baczyk Marian (ur. 09.11.1914 r.) nr leg.
 45. Sgt. Bartczak Adam (ur. 08.12.1922 r.) nr leg.
 46. Sgt. Ciesiołkiewicz Eugeniusz (ur. 28.03.1928 r.) nr leg. 20504
 47. Sgt. Filimoniuk Tadeusz (ur. 13.09.1923 r.) nr leg. 20505
 48. Sgt. Furman Mieczysław (ur. 15.11.1922 r.) nr leg.
 49. Sgt. Genibor Antoni (ur. 19.06.1918 r.) nr leg.
 50. Sgt. Gonsior Henryk (ur. 25.02.1927 r.) nr leg.
 51. Sgt. Hudak Teodor (ur. 07.10.1924 r.) nr leg.
 52. Sgt. Jablonski Stefan (ur. 03.10.1915 r.) nr leg.20510
 53. Sgt. Jałowiecki Mieczysław (ur. 09.09.1932 r.) nr leg.
 54. Sgt. Kopeć Ryszard (ur. 05.09.1932 r.) nr leg.
 55. Sgt. Krasucki Wiktor (ur. 15.02.1915 r.) nr leg.20513
 56. Sgt. Kucfir Wiktor (ur. 01.01.1910 r.) nr leg.
 57. Sgt. Kucybała Stefan (ur. 15.05.1915 r.) nr leg.
 58. Sgt. Kusz Franciszek (ur. 28.12.1928 r.) nr leg.
 59. Sgt. Łukasiewicz Józef (ur. 07.03.1909 r.) nr leg.
 60. Sgt. Majewski Władysław (ur. 16.09.1909 r.) nr leg.
 61. Sgt. Markowiak Stanisław (ur. 29.03.1904 r.) nr leg.
 62. Sgt. Marszałek Stefan (ur. 27.12.1927 r.) nr leg.
 63. Sgt. Maszner Bogdan (ur. 07.08.1924 r.) nr leg.
 64. Sgt. Mazur Józef (ur. 21.09.1926 r.) nr leg.
 65. Sgt. Musiał Roman (ur. 09.03.1919 r.) nr leg.
 66. Osiński Czesław (ur. 09.10.1916 r.) nr leg.
 67. Sgt. Osipiak Jan (ur. 13.01.1913 r.) nr leg.
 68. Sgt. Ożóg Paweł (ur. 08.07.1921 r.) nr leg.
 69. Sgt. Peczerski Roman (ur. 08.01.1926 r.) nr leg.
 70. Sgt. Peda Wiktor (ur. 30.01.1907 r.) nr leg.
 71. Sgt. Pianka Józef (ur. 02.03.1926 r.) nr leg.
 72. Sgt. Pikor Józef (ur. 11.12.1922 r.) nr leg.
 73. Sgt. Płachta Henryk (ur. 11.03.1924 r.) nr leg.
 74. Sgt. Politowski Tomasz (ur. 03.09.1911 r.) nr leg.
 75. Sgt. Rolanty Henryk (ur. 19.01.1915 r.) nr leg.
 76. Sgt. Rybiński Leon (ur. 22.06.1913 r.) nr leg.
 77. Sgt. Stanik Stanisław (ur. 11.04.1919 r.) nr leg.
 78. Sgt. Starak Antoni (ur. 07.06.1928 r.) nr leg.
 79. Sgt. Wojtowicz Klemens (ur. 27.03.1925 r.) nr leg.20537
 80. Sgt. Zając Stanisław (ur. 05.09.1926 r.) nr leg.
 81. Sgt. Zakryska Mikołaj (ur. 07.12.1913 r.) nr leg.
 82. Sgt. Zaremba Stanisław (ur. 19.04.1925 r.) nr leg.
 83. Sgt. Zemski Henryk (ur. 20.01.1926 r.) nr leg.
 84. Sgt. Zukowicz Edward (ur. 22.01.1913 r.) nr leg.
 85. Cpl. Baluch Kazimierz (ur. 08.11.1924 r.) nr leg.
 86. Cpl. Banias Mikołaj (ur. 11.12.1923 r.) nr leg.
 87. Cpl. Bankowski Marian (ur. 09.10.1923 r.) nr leg.
 88. Cpl. Barow Józef (ur. 24.11.1923 r.) nr leg.
 89. Cpl. Bednarski Kazimierz (ur. 30.01.1913 r.) nr leg.
 90. Cpl. Bober Tadeusz (ur. 07.10.1925 r.) nr leg.
 91. Cpl. Bochun Eugeniusz (ur. 06.01.1924 r.) nr leg.
 92. Cpl. Bystrzyński Włodzimierz (ur. 25.07.1925 r.) nr leg.
 93. Cpl. Ciernielewski Jan (ur. 16.08.1924 r.) nr leg.
 94. Cpl. Dąbrowski Stefan (ur. 24.11.1924 r.) nr leg.
 95. Cpl. Dąbrowski Franciszek (ur. 17.01.1912 r.) nr leg.
 96. Cpl. Dobrowolski Roman (ur. 27.07.1919 r.) nr leg.
 97. Cpl. Dziadow Władysław (ur. 19.09.1925 r.) nr leg.
 98. Cpl. Dziki Julian (ur. 03.01.1926 r.) nr leg.
 99. Cpl. Falek Mieczysław (ur. 17.03.1913 r.) nr leg.
 100. Cpl. Faluszczak Kazimierz (ur. 12.01.1923 r.) nr leg.
 101. Cpl. Hrebinka Michał (ur. 30.03.1920 r.) nr leg.
 102. Cpl. Huk Aleksander (ur. 20.03.1923 r.) nr leg.
 103. Cpl. Jabłoński Stefan (ur. 24.06.1917 r.) nr leg.
 104. Cpl. Janisiewicz Marcin (ur. 20.03.1912 r.) nr leg.
 105. Cpl. Jastol Stanisław (ur. 17.05.1914 r.) nr leg.
 106. Cpl. Jurczyk Konstanty (ur. 23.03.1926 r.) nr leg.
 107. Cpl. Karasiewicz Witold (ur. 01.08.1912 r.) nr leg.
 108. Cpl. Kędziora Mikołaj (ur. 22.03.1927 r.) nr leg.
 109. Cpl. Kiekisz Marian (ur. 15.09.1931 r.) nr leg.
 110. Cpl. Korniak Piotr (ur. 08.07.1913 r.) nr leg.
 111. Cpl. Krol Władysław (ur. 25.03.1927 r.) nr leg.20569
 112. Cpl. Kruk Bronisław (ur. 08.12.1926 r.) nr leg.20570
 113. Cpl. Leonowicz Jan (ur. 10.07.1915 r.) nr leg. 20571
 114. Cpl. Lorek Jan (ur. 19.12.1923 r.) nr leg.
 115. Cpl. Makiela Szczepan (ur. 08.12.1926 r.) nr leg.20573
 116. Cpl. Maryniarczyk Marian (ur. 19.10.1920 r.) nr leg.
 117. Cpl. Nosowicz Józef (ur. 25.12.1911 r.) nr leg.
 118. Cpl. Pelka Bolesław (ur. 17.09.1912 r.) nr  leg.
 119. Cpl. Pietkiewicz Mieczysław (ur. 28.02.1916 r.) nr leg.
 120. Cpl. Podobalowski Jan (ur. 15.03.1925 r.) nr leg.
 121. Cpl. Poniewarz Edward (ur. 18.02.1923 r.) nr leg.
 122. Cpl. Ryba Jan (ur. 08.07.1926 r.) nr leg.
 123. Cpl. Rybak Stanisław (ur. 25.02.1926 r.) nr leg.
 124. Cpl. Stojda Alfred (ur. 12.02.1934 r.) nr leg.
 125. Cpl. Sturlis Feliks (ur. 15.03.1924 r.) nr leg.
 126. Cpl. Szczepański Jan (ur. 30.04.1919 r.) nr leg.
 127. Cpl. Szustakowski Tadeusz (ur. 10.02.1924 r.) nr leg.
 128. Cpl. Teresiński Stanisław (ur. 13.04.1922 r.) nr leg.
 129. Cpl. Turz Tadeusz (ur. 17.08.1924 r.) nr leg.
 130. Cpl. Wesołowski Mieczysław (ur. 28.03.1922 r.) nr leg.
 131. Cpl. Wierzejski Franciszek (ur. 03.10.1906 r.) nr leg.
 132. Cpl. Wloch Franciszek (ur. 25.07.1922 r.) nr leg. 20590
 133. Cpl. Wnuk Józef (ur. 01.10.1924 r.) nr leg.
 134. Cpl. Wójcik Jan (ur. 25.09.1917 r.) nr leg.
 135. Cpl. Wójcik Jan (ur. 29.03.1925 r.) nr leg.
 136. Cpl. Wolko Mikołaj (ur. 14.04.1924 r.) nr leg.
 137. Cpl. Zabrzycki Stefan (ur. 19.02.1923 r.) nr leg.
 138. Cpl. Zgud Ludwik (ur. 07.06.1924 r.) nr leg.
 139. Cpl. Ziobron Antoni (ur. 09.08.1921 r.) nr leg.
 140. Cpl. Zurecki Józef (ur. 16.09.1922 r.) nr leg.20598
 141. Pfc. Abramczyk Mieczyław (ur. 09.08.1920 r.) nr leg.20599
 142. Pfc. Abramiuk Władysław (ur. 10.09.1925 r.) nr leg.
 143. Pfc. Drzezdon Henryk (ur. 15.05.1926 r.) nr leg.
 144. Pfc. Garbień Józef (ur. 17.03.1922 r.) nr leg.
 145. Pfc. Gredziński Jan (ur. 25.05.1910 r.) nr leg.
 146. Pfc. Jakubczyk Juliusz (ur. 20.12.1929 r.) nr leg.
 147. Pfc. Kolibacki Michał (ur. 03.09.1911 r.) nr leg.
 148. Pfc. Kowalik Stefan (ur. 05.09.1910 r.) nr leg.
 149. Pfc. Kowalski Józef (ur. 22.03.1927 r.) nr leg.
 150. Pfc. Kuczek Józef (ur. 19.01.1918 r.) nr leg.
 151. Pfc. Kusiak Mikołaj (ur. 12.12.1922 r.) nr leg.
 152. Pfc. Marczewski Stefan (ur. 18.06.1926 r.) nr leg.
 153. Pfc. Maric Fedor (ur. 19.04.1923 r.) nr leg.
 154. Pfc. Nesteruk Paweł (ur. 13.07.1916 r.) nr leg.
 155. Pfc. Nikolski Włodzimierz (ur. 11.03.1931 r.) nr leg.
 156. Pfc. Piskorz Jan (ur. 03.08.1926 r.) nr leg.
 157. Pfc. Pokrywiecki Edward (ur. 05.10.1927 r.) nr leg.
 158. Pfc. Rapacz Jan (ur. 31.07.1921 r.) nr leg.
 159. Pfc. Rosikon Tadeusz (ur. 05.08.1920 r.) nr leg.
 160. Pfc. Skuza Marian (ur. 19.10.1925 r.) nr leg.
 161. Pfc. Slugocki Stefan (ur. 02.09.1927 r.) nr leg.
 162. Pfc. Smok Jerzy (ur. 01.07.1926 r.) nr leg.
 163. Pfc. Smolij Józef (ur. 14.09.1921 r.) nr leg.
 164. Pfc. Stokłosa Teofil (ur. 03.02.1928 r.) nr leg.
 165. Pfc. Suwala Józef (ur. 06.03.1923 r.) nr leg.
 166. Pfc. Szukałowicz Jan (ur. 07.07.1926 r.) nr leg.
 167. Pfc. Telecki Tadeusz (ur. 07.12.1934 r.) nr leg.
 168. Pfc. Waceba Wacław (ur. 24.01.1929 r.) nr leg.
 169. Pfc. Wieńczkowski Stefan (ur. 15.02.1912 r.) nr leg.
 170. Pfc. Wodarczyk Paweł (ur. 04.04.1927 r.) nr leg.
 171. Pfc. Woldański Wiktor (ur. (ur. 05.12.1918 r.) nr leg.
 172. Pfc. Wyrzykowski Romuald (ur. 15.09.1919 r.) nr leg.
 173. Pvt. Jaremko Wacław (ur. 15.03.1924 r.) nr leg.
 174. Pvt. Litkowski Stanisław (ur. 29.03.1909 r.) nr leg.
 175. Pvt. Moczulski Jan (ur. 15.05.1929 r.) nr leg. 20642
 176. Pvt. Stecko Bolesław (ur. 10.08.1933 r.) nr leg. 20643
 177. Pvt. Stopel Bolesław (ur. 17.09.1927 r.) nr leg.
 • Ognisko Zbiorcze ZPU przy  7314 th. Labour Service Unit (Gd) 
 1. Capt. Babey Tadeusz (ur. 10.06.1923 r.) nr leg. 20339
 2. 1Lt. Fiszer Adolf (ur. 03.02.1917 r.) nr leg.
 3. 1Lt. Krzepisz Henryk (ur. 29.04.1926 r.) nr leg.
 4. 1Lt. Wardyn Antoni (ur. 16.05.1897 r.) nr leg.
 5. 2Lt. Nipanicz Mikołaj (ur. 27.02.1910 r.) nr leg.
 6. 2 Lt. Synoradzki Edward (ur. 19.05.1914 r.) nr leg.
 7. MSgt. Krajewski Kazimierz (ur. 17.02.1922 r.) nr leg.
 8. TSgt. Chrościelewski Janusz (ur. 14.05.1926 r.) nr leg.
 9. TSgt. Kunowski Jan (ur. 12.05.1899 r.) nr leg.
 10. TSgt. Norek Stanisław (ur. 08.11.1914 r.) nr leg.
 11. TSgt. Szybka Stanisław (ur. 17.02.1913 r.) nr leg.
 12. SSgt. Cholewa Stanisław (ur. 01.12.1927 r.) nr leg.
 13. SSgt. Dworzański Kazimierz (ur. 21.05.1921 r.) nr leg.
 14. SSgt. Dyda Jakub (ur. 03.08.1920 r.) nr leg.
 15. SSgt. Grasser Zbigniew (ur. 02.02.1917 r.) nr leg.
 16. SSgt. Karpik Jan (ur. 01.11.1916 r.) nr leg.
 17. SSgt. Korejwo Władysław (ur. 04.08.1909 r.) nr leg.
 18. SSgt. Kwaśniewski Władysław (ur. 26.08.1911 r.) nr leg.
 19. SSgt. Łuczak Stefan (ur. 18.03.1926 r.) nr leg.
 20. SSgt. Padacz Stanisław (ur. 06.03.1926 r.) nr leg.
 21. SSgt. Piorun Witold (ur. 02.09.1923 r.) nr leg.
 22. SSgt. Plosa Jan (ur. 14.05.1917 r.) nr leg.
 23. SSgt. Rudalski Bronisław (ur. 23.03.1925 r.) nr leg.
 24. SSgt. Stachowiak Alfons (ur. 14.12.1923 r.) nr leg.
 25. SSgt. Szumkow Zygmunt (ur. 05.07.1925 r.) nr leg.
 26. SSgt. Zytkowiak Antoni (ur. 20.12.1901 r.) nr leg.
 27. Sgt. Bagiński Roman (ur. 06.06.1925 r.) nr leg.
 28. Sgt. Ciolczyk Władysław (ur. 16.03.1921 r.) nr leg.20366
 29. Sgt. Hajduk Władysław (ur. 04.03.1924 r.) nr leg. 20367
 30. Sgt. Jalufka Karol (ur. 27.04.1917 r.) nr leg.
 31. Sgt. Kapuściński Jan (ur. 01.03.1903 r.) nr leg.
 32. Sgt. Łaukasiewicz Napoleon (ur. 06.06.1926 r.) nr leg.
 33. Sgt. Moskal Stanisław (ur. 06.06.1922 r.) nr leg.
 34. Sgt. Pietrasz Wilhelm (ur. 01.02.1918 r.) nr leg.
 35. Sgt. Rak Adam (ur. 15.12.1919 r.) nr leg.
 36. Sgt. Robaczyński Stanisław (ur. 20.10.1926 r.) nr leg.
 37. Sgt. Skroczek Jan (ur. 11.11.1926 r.) nr leg.
 38. Sgt. Sobasik Jan (ur. 13.06.1926 r.) nr leg.
 39. Sgt. Szczepański Stanisław (ur. 27.04.1920 r.) nr leg.
 40. Sgt. Węglarz Czesław (ur. 30.03.1924 r.) nr leg.
 41. Sgt. Witka Michał (ur. 06.04.1924 r.) nr leg.
 42. Cpl. Augustyniak Bolesław (ur. 25.01.1925 r.) nr leg.
 43. Cpl. Bancerz Jan (ur. 10.09.1924 r.) nr leg.
 44. Cpl. Ciślak Edmund (ur. 15.07.1931 r.) nr leg.
 45. Cpl. Czerwonka Jerzy (ur. 22.03.1914 r.) nr leg.
 46. Cpl. Fil Piotr (ur. 17.09.1926 r.) nr leg.
 47. Cpl. Gackowski Roman (ur. 06.08.1925 r.) nr leg.
 48. Cpl. Gonciarz Zdzisław (ur. 20.01.1925 r.) nr leg.
 49. Cpl. Grześkowiak Ryszard (ur. 01.01.1927 r.) nr leg.
 50. Cpl. Kamiński Stanisław (ur. 20.08.1908 r.) nr leg.
 51. Cpl. Knopik Józef (ur. 24.01.1925 r.) nr leg.
 52. Cpl. Knop Stefan (ur. 20.10.1912 r.) nr leg.
 53. Cpl. Kretschmer Hugin (ur. 17.06.1912 r.) nr leg.
 54. Cpl. Krol Kazimierz (ur. 22.10.1921 r.) nr leg.
 55. Cpl. Leyk Wiktor (ur. 13.07.1915 r.) nr leg.
 56. Cpl. Matiss Eryk (ur. 09.09.1930 r.) nr leg.
 57. Cpl. Robak Wacław (ur. 15.03.1922 r.) nr leg.
 58. Cpl. Soloducha Józef (ur. 12.07.1923 r.) nr leg.20396
 59. Cpl. Sowizdzal Edward (ur. 05.11.1912 r.) nr leg.
 60. Cpl. Tyburski Józef (ur. 04.02.1909 r.) nr leg.
 61. Cpl. Wieczorek Jan (ur. 21.04.1921 r.) nr leg.
 62. Cpl. Wróbel Jan (ur. 11.05.1924 r.) nr leg.20400
 63. Pfc. Banasik Józef (ur. 16.01.1915 r.) nr leg.
 64. Pfc. Borisow Piotr (ur. 23.08.1926 r.) nr leg.
 65. Pfc. Ćwierz Tadeusz (ur. 09.02.1925 r.) nr leg.
 66. Pfc. Dąbrowski Wacław (ur. 06.11.1926 r.) nr leg.
 67. Pfc. Dembiński Witold (ur. 29.03.1918 r.) nr leg.
 68. Pfc. Fiszer Emil (ur. 24.06.1930 r.) nr leg.
 69. Pfc. Gawlik Adam (ur. 11.11.1916 r.) nr leg.
 70. Pfc. Golpis Józef (ur. 20.10.1930 r.) nr leg.
 71. Pfc. Grech Franciszek (ur. 18.08.1924 r.) nr leg.
 72. Pfc. Gronc Edward (ur. 25.06.1923 r.) nr leg.
 73. Pfc. Jermarkowicz Jan (ur. 23.11.1924 r.) nr leg.
 74. Pfc. Jóźwiak Tadeusz (ur. 28.03.1918 r.) nr leg.
 75. Pfc. Kamiński Stefan (ur. 24.12.1924 r.) nr leg.
 76. Pfc. Kleiber Jan (ur. 13.05.1910 r.) nr leg.
 77. Pfc. Krupski Karol (ur. 28.10.1924 r.) nr leg.
 78. Pfc. Musak Władysław (ur. 28.08.1928 r.) nr leg.
 79. Pfc. Rakucki Alfons (ur. 14.02.1920 r.) nr leg.
 80. Pfc. Rasiński Witold (ur. 28.07.1924 r.) nr leg.
 81. Pfc. Rembowski Henryk (ur. 14.05.1924 r.) nr leg.
 82. Pfc. Rundzio Arkadiusz (ur. 12.01.1921 r.) nr leg.
 83. Pfc. Slugocki Stefan (ur. 02.09.1927 r.) nr leg.
 84. Pfc. Smelkowski Franciszek (ur. 09.10.1923 r.) nr leg.
 85. Pfc. Snopek Bolesław (ur. 11.10.1923 r.) nr leg.
 86. Pfc. Spiechowicz Jan (ur. 19.04.1924 r.) nr leg.
 87. Pfc. Szwed Tadeusz (ur. 21.04.1926 r.) nr leg.
 88. Pfc. Szyński Włodzimierz (ur. 29.04.1923 r.) nr leg.
 89. Pfc. Tolstyko Stanisław (ur. 19.03.1922 r.) nr leg.
 90. Pfc. Witczak Tadeusz (ur. 29.11.1920 r.) nr leg.
 91. Pfc. Ziółkowski Tomasz (ur. 30.08.1920 r.) nr leg.
 92. Pfc. Zowala Józef (ur. 21.10.1922 r.) nr leg.
 93. Pfc. Zyzek Stefan (ur. 14.10.1923 r.) nr leg.
 94. Pvt. Barachowski Władysław (ur. 20.03.1923 r.)
 95. Pvt. Bednarczyk Kazimierz (ur. 04.03.1921 r.) nr leg.
 96. Pvt. Iwaszkiewicz Iwo (ur. 28.08.1923 r.) nr leg.
 97. Pvt. Kajetan Michał (ur. 26.10.1924 r.) nr leg.
 98. Pvt. Kmiecik Henryk (ur. 27.07.1922 r.) nr leg.
 99. Pvt. Knapik Jan ( ur. 10.08.1922 r.) nr leg.
 100. Pvt. Kubiak Jan (ur. 19.07.1919 r.) nr leg.
 101. Pvt. Nawrot Klemens (ur. 06.11.1926 r.) nr leg.
 102. Pvt. Petriw Andrzej (ur. 05.09.1927 r.) nr leg.
 103. Pvt. Skweres Aleksander (ur. 10.02.1925 r.) nr leg.
 104. Pvt. Sobieski Albin (ur. 15.05.1922 r.)
 105. Pvt. Szrom Jan (ur. 04.04.1925 r.) nr leg.
 106. Pvt. Tkaczuk Marian (ur. 13.08.1924 r.) nr leg.
 107. Pvt. Torchalski Eugeniusz (ur. 30.12.1917 r.) nr leg.
 108. Pvt. Woźniak Józef (ur. 09.02.1924 r.) nr leg.
 109. Pvt. Zaborski Jan (ur. 23.10.1922 r.) nr leg.
 110. Pvt. Zając Franciszek (ur. 28.05.1926 r.) nr leg. 20448
 • Ognisko zbiorcze ZPU przy 7332 nd Labour Service Unit (Adm Ln)

1. Mjr Rosada Henryk (ur. 17.12.1910 r.) nr leg. 20449

 • Ognisko zbiorcze ZPU Labour Service Unit (Adm Ln)
 1. Cpt. Stachowicz Stanisław (ur. 01.05.1906 r.) nr leg. 20450
 2. Cpt. Kostecki Edward (ur. 28.04.1907 r.) nr leg. 20451
 3. TSgt. Szmigiel Juliusz (ur. 12.04.1918 r.) nr leg. 20452
 • Ognisko zbiorcze ZPU przy 7317 Labour Service Unit (Gd) w Landsbergu- Lech: (Mąż zaufania ZPU: 1st Lt. Jerzy Ostrzycki)
 1. Kpt. Szostak Ignacy (ur. 21.07.1913 r.) nr leg. 20005
 2. Por. Dereziński Tadeusz (ur. 12.10.1916 r.) nr leg. 20006
 3. Por. Ostrzycki Jerzy (ur. 08.08.1908 r.) nr leg.20007
 4. Por. Wilga Bohdan (ur. 19.04.1899 r.) nr leg.20008
 5. Ppor. Dziakoński Zbigniew (ur. 29.09.1920 r.) nr leg.20009
 6. Ppor. Szabliński Władysław (ur. 07.12.1912 r.) nr leg.20010
 7. St. sierż. Ożóg Marcin (ur. 13.11.1908 r.) nr leg.20011
 8. St. sierż. Bończa-Tomaszewski [brak imienia] (ur. 18.01.1909 r.) nr leg.20012
 9. St. sierż. Królikowski Marian (ur. 10.12.1901 r.) nr leg.20013
 10. St. sierż. Pora Marian (ur. 10.09.1913 r.) nr leg. 20014
 11. Sierż. Bałucki Edward (ur. 11.08.1927 r.) nr leg. 20015
 12. Sierż. Filipek Antoni (ur. 13.06.1925 r.) nr leg. 20016
 13. Sierż. Filutowski Jerzy (ur. 24.04.1907 r.) nr leg.20017
 14. Sierż. Jezieński Stefan (ur. 15.08.1924 r.) nr leg.20018
 15. Sierż. Jóźwiak Władysław (ur. 18.05.1912 r.) nr leg.20019
 16. Sierż. Kalinowski Janusz (ur. 12.08.1914 r.) nr leg.20020
 17. Sierż. Kalisz Henryk (ur. 22.02.1924 r.) nr leg.20021
 18. Sierż. Kobylski Franciszek (ur. 02.06.1924 r.) nr leg.20022
 19. Sierż. Kończal Franciszek (ur. 27.11.1910 r.) nr leg.20023
 20. Sierż. Kruk Piotr (ur. 21.07.1914 r.) nr leg.20024
 21. Sierż. Ksenicz Michał (ur. 22.01.1924 r.) nr leg.20025
 22. Sierż. Mrowiec Ludwik (ur. 11.08.1927 r.) nr leg. 20026
 23. Sierż. Nawrocki Piotr (ur. 15.08.1926 r.) nr leg. 20027
 24. Sierż. Wojtowicz Edward (ur. 13.06.1923 r.) nr leg.20028
 25. Sierż. Wojtowicz Jan (ur. 30.11.1921 r.) nr leg.20029
 26. Sierż. Kołakowski Wacław (ur. 15.07.1912 r.) nr leg.20030
 27. Sierż. Kuleszka Szymon (ur. 26.08.1913 r.) nr leg.20031
 28. Sierż. Wyrzykowski Jan (ur. 18.06.1914 r.) nr leg. 20032
 29. Plut. Bankosz Stanisław (ur. 06.06.1923 r.) nr leg. 20033
 30. Plut. Brzyszko Antoni (ur. 18.03.1911 r.) nr leg.20034
 31. Plut. Czyżewski Franciszek (ur. 31.08.1913 r.) nr leg.20035
 32. Plut. Gregorczyk Edward (ur. 06.10.1923 r.) nr leg.20036
 33. Plut. Iwaniuk Franciszek (ur. 30.08.1920 r.) nr leg.20037
 34. Plut. Janiak Kazimierz (ur. 01.09.1924 r.) nr leg.20038
 35. Plut. Jas Michał (ur. 15.09.1922 r.) nr leg.20039
 36. Plut. Kolczyk Józef (ur. 27.11.1920 r.) nr leg. 20040
 37. Plut. Kuciński Władysław (ur. 08.02.1912 r.) nr leg.20041
 38. Plut. Kurdyla Klemens (ur. 15.11.1912 r.) nr leg. 20042
 39. Plut. Nowik Aleksander (ur. 09.03.1912 r.) nr leg.20043
 40. Plut. Sobczyk Kazimierz (ur. 22.05.1913 r.) nr leg.20044
 41. Plut. Stasiak Józef (ur. 16.02.1905 r.) nr leg.20045
 42. Plut. Trybulski Jan (ur. 13.10.1905 r.) nr leg.20046
 43. Plut. Wawrzynkiewicz Kazimierz (ur. 02.03.1913 r.) nr leg.20047
 44. Plut. Wonierzy Jan (ur. 14.04.1916 r.) nr leg.20048
 45. Kpl. Bielecki Józef (ur. 20.01.1913 r.) nr leg.20049
 46. Kpl. Dolder Leszek (ur. 08.08.1925 r.) nr leg.20050
 47. Kpl. Dzygała Władysław (ur. 26.07.1913 r.) nr leg.20051
 48. Kpl. Grajek Stefan (ur. 15.01.1915 r.) nr leg.20052
 49. Kpl. Grzybek Władysław (ur. 11.09.1927 r.) nr leg.20053
 50. Kpl. Jankowski Michał (ur. 26.02.1926 r.) nr leg. 20054
 51. Kpl. Jaszczak Antoni (ur. 27.06.1910 r.) nr leg.20055
 52. Kpl. Jurkiewicz Stefan (ur. 18.03.1914 r.) nr leg.20056
 53. Kpl. Kaczmarek Marian (ur. 15.08.1907 r.) nr leg.20057
 54. Kpl. Kolczyk Tadeusz (ur. 08.02.1925 r.) nr leg.20058
 55. Kpl. Kucharski Jan (ur. 05.03.1921 r.) nr leg. 20059
 56. Kpl. Kuszpeta Anatol (ur. 01.05.1920 r.) nr leg.20060
 57. Kpl. Matusiak Józef (ur. 13.11.1921 r.) nr leg.20061
 58. Kpl. Leszczyszyn Józef (ur. 29.01.1923 r.) nr leg.20062
 59. Kpl. Pijanka Józef (ur. 16.03.1927 r.) nr leg.20063
 60. Kpl. Pindur Stanisław (ur. 06.05.1926 r.) nr leg.20064
 61. Kpl. Popek Stanisław 10.08.1925 r.) nr leg.20065
 62. Kpl. Procyk Władysław (ur. 20.03.1907 r.) nr leg.20066
 63. Kpl. Prodeus Nikodem (ur. 13.03.1915 r.) nr leg.20067
 64. Kpl. Rokosz Ryszard (ur. 06.08.1926 r.) nr leg.20068
 65. Kpl. Rzepecki Marian (ur. 10.05.1926 r.) nr leg.20069
 66. Kpl. Stilius Antanee (ur. 07.02.1927 r.) nr leg.20070
 67. Kpl. Świtoniak Józef (ur. 02.03.1923 r.) nr leg.20071
 68. Kpl. Szyszkowski Henryk (02.12.1924 r.) nr leg.20072
 69. Kpl. Talejum Jan (ur. 10.05.1926 r.) nr leg. 20073
 70. Kpl. Tryjański Augustyn (ur. 21.10.1922 r.) nr leg.20074
 71. Kpl. Walczak Zygmunt (ur. 17.12.1919 r.) nr leg.20075
 72. St. Strzelec Aleksander Antoni (ur. 26.08.1926 r.) nr leg.20076
 73. St. Strzelec Babiniec Stefan (ur. 05.04.1925 r.) nr leg.20077
 74. St. Strzelec Bachryj Andrzej (ur. 12.12.1926 r.) nr leg.20078
 75. St. Strzelec Bak Grzegorz (ur. 12.01.1909 r.) nr leg. 20079
 76. St. Strzelec Bak Jan (ur. 16.05.1908 r.) nr leg.20080
 77. St. Strzelec Borkowski Jan (ur. 21.04.1925 r.) nr leg.20081
 78. St. Strzelec Buczyński Józef (ur. 22.11.1927 r.) nr leg.20082
 79. St. Strzelec Chodyniecki Kazimierz (ur. 01.05.1927 r.) nr leg.20083
 80. St. Strzelec Fedorko Jan (ur. 29.07.1927 r.) nr leg.20084
 81. St. Strzelec Garłowicz Edward (ur. 02.11.1926 r.) nr leg.20085
 82. St. Strzelec Garnuszek Jan (ur. 04.02.1916 r.) nr leg.20086
 83. St. Strzelec Gawlik Józef (ur. 03.01.1917 r.) nr leg. 20087
 84. St. Strzelec Gierk Tadeusz (ur. 06.01.1922 r.) nr leg.20088
 85. St. Strzelec Gil Piotr (ur. 15.12.1922 r.) nr leg.20089
 86. St. Strzelec Gilewicz Dominik (ur. 01.01.1926 r.) nr leg.20090
 87. St. Strzelec Gruszewski Aleksander (ur. 13.03.1921 r.) nr leg.20091
 88. St. Strzelec Handziak Piotr (ur. 14.09.1927 r.) nr leg.20092
 89. St. Strzelec Homziak Wasyl (ur. 03.02.1925 r.) nr leg.20093
 90. St. Strzelec Iwanyschyn Wasyl (ur. 09.01.1925 r.) nr leg.20094
 91. St. Strzelec Jakubiński Mokołaj (ur. 10.10.1927 r.) nr leg.20095
 92. St. Strzelec Jasiński Ryszard (ur. 08.08.1917 r.) nr leg.20096
 93. St. Strzelec Juszczuk Jan (ur. 11.08.1911 r.) nr leg.20097
 94. St. Strzelec Kania Stanisław (ur. 10.04.1920 r.) nr leg.20098
 95. St. Strzelec Kazik Jerzy (ur. 10.04.1927 r.) nr leg.20099
 96. St. Strzelec Klich Jan (ur. 15.05.1927 r.) nr leg.20100
 97. St. Strzelec Klus Michał (ur. 13.03.1926 r.) nr leg.20101
 98. St. Strzelec Koliszczak Osyp (ur. 09.05.1923 r.) nr leg.20102
 99. St. Strzelec Krajewski Wacław (ur. 02.08.1924 r.) nr leg.20103
 100. St. Strzelec Kremer Zdzisław (ur. 22.11.1929 r.) nr leg.20104
 101. St. Strzelec Książek Władysław (ur. 25.12.1920 r.) nr leg.20105
 102. St. Strzelec Kuldo Jan (ur. 05.05.1920 r.) nr leg.20106
 103. St. Strzelec Kuliński Fryderyk (ur. 18.09.1922 r.) nr leg.20107
 104. St. Strzelec Ligenzowski Eugeniusz (ur. 16.05.1926 r.) nr leg.20108
 105. St. Strzelec Majer Rudolf (ur. 16.12.1927 r.) nr leg.20109
 106. St. Strzelec Majko Mikołaj (ur. 18.04.1927 r.) nr leg.20110
 107. St. Strzelec Mazur Antoni (ur. 13.06.1928 r.) nr leg.20111
 108. St. Strzelec Mol Józef (ur. 01.06.1928 r.) nr leg.20112
 109. St. Strzelec Nowaczek Bogusław (ur. 15.12.1927 r.) nr leg.20113
 110. St. Strzelec Olendzki Stanisław (ur. 08.04.1900 r.) nr leg.20114
 111. St. Strzelec Piasecki Stanisław (ur. 15.02.1921 r.) nr leg.20115
 112. St. Strzelec Pindur Franciszek (ur. 14.11.1924 r.) nr leg.20116
 113. St. Strzelec Piotrowski Jan (ur. 20.03.1920 r.) nr leg.20117
 114. St. Strzelec Piwowar Jan (ur. 31.07.1927 r.) nr leg.20118
 115. St. Strzelec Przyborowski Stanisław (ur. 23.07.1925 r.) nr leg.20119
 116. St. Strzelec Przyjemski Ludwik (ur. 26.10.1922 r.) nr leg.20120
 117. St. Strzelec Przybyłek Wacław (ur. 10.07.1920 r.) nr leg.20121
 118. St. Strzelec Przybytko Hipolit (ur. 18.12.1924 r.) nr leg.20122
 119. St. Strzelec Pyrkosz Stanisław (ur. 18.05.1916 r.) nr leg.20123
 120. St. Strzelec Rogula Leon (ur. 25.02.1923 r.) nr leg.20124
 121. St. Strzelec Rojczyk Aleksander (ur. 13.02.1927 r.) nr leg.20125
 122. St. Strzelec Sawrun Iwan (ur. 10.09.1925 r.) nr leg.20126
 123. St. Strzelec Skoczylas Leopold (ur. 04.09.1925 r.) nr leg.20127
 124. St. Strzelec Sokołowski Bronisław (ur. 19.11.1923 r.) nr leg.20128
 125. St. Strzelec Stachow Józef (ur. 23.03.1927 r.) nr leg. 20129
 126. St. Strzelec Suliga Karol (ur. 04.10.1895 r.) nr leg.20130
 127. St. Strzelec Szewczyk Tadeusz (ur. 30.09.1932 r.) nr leg.20131
 128. St. Strzelec Szlaski Tadeusz (ur. 19.02.1924 r.) nr leg.20132
 129. St. Strzelec Sztaba Józef (ur. 05.01.1927 r.) nr leg. 20133
 130. St. Strzelec Szymala Kazimierz (ur. 15.01.1916 r.) nr leg.20134
 131. St. Strzelec Szuba Stefan (ur. 01.01.1924 r.) nr leg.20135
 132. St. Strzelec Trzpit Michał (ur. 29.01.1919 r.) nr leg.20136
 133. St. Strzelec Zak Mieczysław (ur. 25.01.1917 r.) nr leg.20137
 134. St. Strzelec Zasada Piotr (ur. 29.06.1917 r.) nr leg.20138
 135. St. Strzelec Zięba Piotr (ur. 26.03.1925 r.) nr leg.20139
 136. St. Strzelec Zieliński Lucjan (ur. 03.10.1920 r.) nr leg.20140
 137. Strzelec Deres Ryszard (ur. 08.06.1926 r.) nr leg. 20141
 138. Strzelec Komorowski Mieczysław (ur. 09.10.1926 r.) nr leg.20142
 139. Strzelec Mielczarek Zbigniew (ur. 21.01.1917 r.) nr leg.20143
 140. Strzelec Lachnowicz Jan (ur. 07.06.1924 r.) nr leg.20144
 141. Strzelec Nowak Władysław (ur. 14.02.1925 r.) nr leg.20145
 142. Strzelec Szewczyk Jan (ur. 15.12.1926 r.) nr leg.20146
 143. Strzelec Szkwaria Jan (ur. 22.06.1922 r.) nr leg.20147
 144. Strzelec Szotkowski Antoni (ur. 15.06.1913 r.) nr leg.20148
 145. Strzelec Węgrzyn Marian (ur. 25.10.1928 r.) nr leg.20149

© łukasz wolak