Baza działaczy

projekt-kopia

A. Lista wybranych członków i działaczy Zjednoczenia Polskich Uchodźców

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKA W ORGANIZACJI

Marian Engel

sędzia Sądu ZPU

[Ottomar] Jan Busse

sędzia Sądu ZPU, delegat II Okręgu do Rady ZPU, przewodniczący komisji rewizyjnej II Okręgu

A. Lechowski

sekretarz Zarządu II Okręgu

A. Właski

członek Komisji Oświatowej ZPU

A. Wnorowski

prezes Ogniska Bielefeld

Ada Łukasik

członek Komisji Kobiet

Adam Wałaski

wiceprezes Zarządu II Okręgu ZPU Nadrenia Północna – Westfalia, przewodniczący Komisji Oświatowej

Adolf Kotowicz

Ognisko ZPU Frankfurt, członek Komisji rewizyjnej III Okręgu

Aleksander Karłowicz

zastępca delegata do ZPUW, prezes I Okręgu ZPU, delegat III Okręgu do rady ZPU, członek Sądu ZPU, zastępca członka zarządu głównego,

Aleksander Moniewski

prezes Zarządu II Okręgu 4136 Rumeln – Kaldenhausen Birkenstr., członek Komisji Oświatowej ZPU, przedstawiciel Komisji w II Okręgu

Alfred Kozakiewicz

członek Ogniska Mannheim

Alfred Ruebenbauer

członek Komisji Budżetowej podczas III Rady, zastępca członka Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, zastępca delegata do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, prezes Zarządu III Okręgu ZPU Ludwigsburg, delegat do ZPUW, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, prezes zarządu III Okręgu, delegat III Okręgu do Rady ZPU

Alfred Thiel

członek Komisji Opieki Społecznej ZPU w Okręgu III, delegat z III Okręgu na Radę, przewodniczący komisji rewizyjnej III Okręgu

Andrzej Dalkowski

zastępca członka Zarządu Głównego, zastępca delegata do Rady ZPU z III Okręgu, Ognisko ZPU Mannheim, zastępca członka Zarządu Głównego, drugi wiceprezes Zarządu Głównego, członek Komisji Młodzieżowej, drugi wiceprezes Zarządu Głównego, delegat do Rady Narodowej, delegat do ZAF, przewodniczący komisji rewizyjnej w zarządzie III Okręgu

Andrzej Noworol

wieloletni członek Rady ZPU

mjr Andrzej Paulo de Silva

sekretarz zarządu III Ogniska

Andrzej Prusiński

sekretarz Komisji Sadu Koleżeńskiego, wiceprezes Zarządu Głównego

Antoni Czerwiński

zastępca delegata do ZPUW, zastępca delegata do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, zastępca członka Zarządu Głównego, wiceprzewodniczący Sądu ZPU, delegat do ZPUW, członek sadu ZPU

Antoni From

sędzia Sądu ZPU, zastępca członka Zarządu Głównego, wiceprezes zarządu IV Okręgu (w 1961 r. wyjechał do Anglii).

Antoni Kozłowski

wiceprezes Ogniska ZPU w Lauhim/Wurtt, sędzia Sądu ZPU

Antoni Szydło

sędzia Sądu ZPU

Antonii Werczyński

zastępca członka Komisji Opieki Społecznej

Arnold Skuta

delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU zam. Sarstedt bei Hildesheim, członek Sądu Stowarzyszenia ZPU

Artur Paradowski

zastępca członka Głównej Komiji Rewizyjnej, członek Komisji Młodzieżowej

August Hann

zastępca sędziego Sądu

B. Szarlak

członek Komisji Tymczasowej ZIW-PSZ

Bolesław Bogdański

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ogniska w Pinnebergu

Bolesław Zawalicz-Mowiński

przewodniczący Komisji Organizacyjnej ZPU, prezes zarządu głównego ZPU, 1951-1953 przewodniczący Oddziału SPK,

Bronisław Bartoszek

sędzia Sądu ZPU

Bronisław Wawrzyniak

zastępca sędziego Sądu

Bronisław Welc

wiceprezes zarządu III Okręgu

Brosnisław Wieczorkiewicz

prezes Ogniska Biberach/Riss

Czesław Balcerowicz

delegat z III Okręgu na Radę (Ludwigsburg-Grunbuhl), skarbnik Zarządu III Okręgu ZPU w Ludwigsburgu, delegat III Okręgu do rady ZPU

Czesław Majewski

członek Komisji Oświatowej ZPU, zastępca członka Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, zastępca członka Komisji Oświatowej

Czesław Tarnowski

zastępca członka Zarządu Głównego, red. Tygodnika Polak, wiceprzewodniczący Komisji Tymczasowej ZIW-PSZ

Dionizy Slugaj

wieloletni członek II Okręgu ZPU

Dominik Marcol

zastępca członka Zarządu Głównego, prezes zarządu II Okręgu ZPU, prezes Ogniska Dusseldorf-Benrath, 26 stycznia 1969 r. został wykluczony z ZPU

dr Alojzy Weiss

wiceprezes II Okręgu

dr Bronisław Szymura

zastępca członka GKR, członek GKR, członek Komisji Oświatowej, 1978 członek Komisji Rewizyjnej II Okręgu, przewodniczący Komisji Tymczasowej ZIW-PSZ

dr Józef Kaczmarczyk

delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, zam. Hamburg, przewodniczący Komisji Matki podczas VI Rady Stowarzyszenia ZPU, 1 wiceprezes Zarządu Głównego ZPU, zastępca sędziego Sądu ZPU, wiceprezes Zarządu Głównego, sekretarz Zarządu I Okręgu, prezes Zarządu Głównego

dr Ludwik Frendl

prezes Zarządu Komisarycznego ZPU

dr Marek Buczkowski

sekretarz Zarządu Głównego

dr Michał Martysiewicz

wiceprezes Sądu ZPU, przewodniczący Sądu ZPU, delegat do ZAF, wiceprezes zarządu II Okręgu, wiceprezes zarządu II Okręgu, sekretarz zarządu II Okręgu

dr W. Stachiewicz

wiceprzewodniczący Sądu ZPU

Edmund Haber

delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, zam. Hannover, (z Biuletynu- b. działacz PSL na Zachodzie, działacz ZPU w Hanowerze)

Edmund Łukasik

sekretarz Zarządu Głównego, zastępca członka zarządu głównego, od 1973 członek Komisji Oświatowej

Edward Pisarek

II wiceprezes Zarządu Głównego, członek Komisji Statutowej, skarbnik Zarządu Głównego, członek Komisji Oświatowej

Elżbieta Kielińska

sekretarz Zarządu Głównego

Erw. Karczewski

skarbnik Zarządu IV Okręgu, delegat IV Okręgu na IX Radę,

Erwin Beyer

sekretarz Zarządu Głównego, delegat do ZAF, zastępca delegata do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, kierownik Biura Zarządu Głównego ZPU, zastępca członka Zarządu Głównego, delegat do ZPUW, zastępca członka Zarządu Głównego, delegat do ZAF, sekretarz zarządu II Okręgu

Eugeniusz Gołub

zastępca członka Komitetu Pomocy Gruźlikom

Eugeniusz Pietraszewski

członek Komisji Opieki Społecznej w IV Okręgu ZPU, przedstawiciel Komisji Oświatowej ZPU w IV Okręgu, od zastępca członka GKR, przewodniczący Komisji Oświatowej, prezes Zarządu IV Okręgu, od 1983 delegat do Rady Narodowej, wiceprzewodniczący Komisji Tymczasowej ZIW-PSZ, prezes IV Okręgu

Eugeniusz Świeca

sekretarz Ogniska ZPU w Pinnebergu

Eustachy Zatyrka

skarbnik zarządu I Okręgu

Ewa Łukasik

członek Komisji Młodzieżowej

Florian Tyndorf

skarbnik zarządu III Okręgu

Fr. Tomaszewski

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ogniska w Bielefeld

Franciszek Brentsznajder

członek Komisji Rewizyjnej ZPU

Franciszek Brentszneider

zastępca członka GKR

Franciszek Kaczmarek

skarbnik Ogniska Darmstadt-Greisheim

Franciszek Wieczorkiewicz

sekretarz Ogniska Biberach/Riss

Gabriel Siedlecki

zastępca do Rady ZPU, zam. Bergen bei Celle, członek Sądu ZPU, sędzia Sądu ZPU, wiceprezes Zarządu I Okręgu

Gracjan Król

zastępca do Rady ZPU, zam. Hildesheim, zastępca członka Komisji Oświatowej, nauczyciel objazdowy finansowany przez Ministerstwo w Hanowerze na terenie I Okręgu,

Grochowski

skarbnik Ogniska w Jordanbad

Halina Makowiak

członek Komisji Kobiet

Henryk Bandelak

skarbnik Ogniska Mannheim, członek komisji rewizyjnej III Okręgu

Henryk Bogdański

przewodniczący Sądu Stowarzyszenia, sędzia Sądu ZPU, wiceprezes Sądu ZPU

Henryk Engel

zastępca członka Zarządu Głównego, delegat z III Okręgu na Radę, prezes Ogniska ZPU w Darmstadt-Buttelborn. W 1981 r. w Gross-Gerau złożył przyrzeczenie przynależności do Stronnictwa Narodowego, prezes Zarządu III Okręgu w Gross-Gerau, prezes zarządu III Okręgu, przedstawiciel Komisji Oświatowej ZPU w III Okregu

płk. Henryk Gorgoń

sędzia Sądu ZPU, delegat IV Okręgu do rady ZPU

Henryk Hausbrandt

wiceprezes Sądu ZPU

Henryk Mierzwa

wiceprezes Sądu ZPU

Henryk Wesoły

sędzia Sądu ZPU, zastępca sędziego Sądu

Ignacy Koniak

zastępca sędziego Sądu, skarbnik zarządu IV Okręgu

inż. dypl. Tadeusz Stamfest

zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej, skarbnik Zarządu Głównego

inż. Jerzy Arłamowski

członek Komisji Statutowej, wiceprezes Zarządu Głównego

Irena Skrzeszewska

skarbnik Zarządu IV Okręgu

Izydor Pawlak

zastępca sędziego Sądu ZPU, skarbnik II Okręgu

J. Kondrak

skarbnik Ogniska Bielefeld

J. Kowalski

sekretarz Zarządu IV Okręgu

J. Salwiński

przedstawiciel Komisji Oświatowej Okręg I

J. Tulak

sekretarz Ogniska Bielefeld

Jacek Cybulski

członek Komisji Młodzieżowej

Jan Basista

zastępca członka Zarządu Głównego, zastępca członka Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, członek Komisji Pomocy Gruźlikom

Jan Bielawski

sędzia Sądu ZPU,

Jan Dzikon

skarbnik zarządu III Okręgu

Jan Feldt

członek Komisji Matki podczas III Rady, prezes zarządu II Okręgu, zastępca członka zarządu głównego

Jan Gilakowski

członek Ogniska w Duren

Jan Karaszewski

członek Komisji Oświatowej

Jan Kszosa

zastępca członka GKR, sędzia Sądu ZPU

Jan Kubica

proboszcz Nadrenia Westfalia

Jan Majewski

przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, delegat do ZPUW, delegat SPK i MSO Hamburg, redaktor czasopisma Latarnik i przedstawiciel Żołnierzy Kresowych, członek Komisji Tymczasowej ZIW-PSZ, członek Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej I Okręgu, przewodniczący Ogniska w Oldenburgu, członek GKR

Jan Melcher

zastępca delegata do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, 1951 prezes Ogniska ZPU w Lauhim/Wurtt,, członek sądu ZPU, członek komisji rewizyjnej III Okręgu

Jan Reichert

sędzia Sądu ZPU

Jan Salwiński

delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, zam. Brainschweig West am Queckenberg

Jan Szukała

członek Ogniska Porz-Westhoven

Jan Wronowicz

skarbnik Zarządu Głównego ZPU, sekretarz zarządu II Okręgu

Janusz Jar-Łańcucki

delegat na Radę Stowarzyszenia, zastępca członka Zarządu Głównego, delegat do ZPUW, członek Referatu Opieki Społecznej przy Zarządzie Głównym ZPU, prezes Związku Inwalidów Wojennych, członek Komisji Statutowej, prezes zarządu II Okręgu, delegat IV okręgu do rady ZPU, Zarząd Związku Inwalidów wojennych w Londynie skreślił z listy członków Jar-Łańcuckiego i zawiesił go w czynnościach, członek sądu ZPU, wiceprzewodniczący sądu ZPU, przewodniczący Komisji rewizyjnej IV Okręgu

Jarosław Dąbkowski

wiceprezes Zarządu IV Okręgu

Jasniewicz

sekretarz Ogniska Vierenheim/Hessen

Jerzy Imiela

skarbnik Zarzadu I Okregu, prezes Ogniska przy MSO Hamburg-Veddel,

Jerzy Jagielski

członek GKR

Jerzy Jankowski

kierownik biura interwencji Zarządu IV Okregu

Jerzy Makała

2 wiceprezes Zarządu I Okręgu

Jerzy Ostrzycki

wiceprezes Sądu ZPU

Jerzy Petlicki

członek Prezydium Zarządu Głównego

Jerzy Szafrański

sędzia Sądu ZPU, sekretarz IV Okręgu, skarbnik zarządu IV Okręgu

Józef Czub

sędzia Sądu ZPU

Józef Gaicki

sędzia Sądu ZPU

Józef Gomółka

wieloletni członek Ogniska ZPU we Frankfurcie nad Menem

Józef Hnatkow

sekretarz Ogniska w Ulm

Józef Jesiołowski

sekretarz Ogniska Marburg

Józef Jeziorski

wiceprezes Sądu ZPU

Józef Krauze

członek komisji rewizyjnej III Okręgu

Józef Kruk

członek Głównej Komisji Rewizyjnej, zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej, członek Komisji rewizyjnej

Józef Kuska

sekretarz Ogniska ZPU w Lauhim/Wurtt

Józef Mrzygłód

członek Ogniska Mannheim, członek komisji rewizyjnej zarządu III Okręgu

Józef Pol

sędzia Sądu ZPU

Józef Siwek

prezes Ogniska ZPU w Mariental

Józef Tomeczek

red. Ostatnie Wiadomości w Mannheim

K. Długosz

członek Komisji Oświatowej

Karol Hentysz

zastępca członka Komitetu Pomocy Gruźlikom

Kazimierz Jakubowski

zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej

Kazimierz Małkiewicz

sekretarz zarządu IV Okręgu

Kazimierz Odrobny

delegat do ZAF, delegat do Międzynarodowego Związku byłych Więźniów Politycznych, członek Komisji Matki podczas III Rady, członek Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, delegat do ZPUW, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, pierwszy prezes ZPU, delegat do ZPUW, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, delegat do Związku Kacetowców, delegat do ZAF, członek Komisji Statutowej, delegat do ZAF, delegat do Komitetu Ofiar Hitlerowskich,

Kazimierz Wac

sekretarz Zarządu Ogniska ZPU w Mannheim 1

Konstanty Rabkowski

członek Ogniska ZPU w Mannheim

Kryspin Śmietanka

delegat I Okręgu do Rady ZPU

Krystyna Tendorf

sekretarz generalny Zarządu ZPU, od 1973 członek Komisji Kobiet

ks. Jerzy Galiński

członek Komisji Oświatowej

ks. mgr Józef Omasta

członek Komisji Wniosków i Rezolucji podczas III Rady, Szkolnictwo Polskie w Amer. Strefie, zmarł w kadencji, członek Komisji Oświatowej

Leon Piskunowicz

sędzia Sądu ZPU

Leon Szott

prezes Ogniska we Frankfurcie/ a Main

Leonard Flieger

członek Komisji Budżetowej podczas III Rady, od 1952-1953 wiceprezes II Okręgu, wiceprezes zarządu II Okręgu

Leopold Sanicki

przewodniczący Komisji Oświatowej ZPU, członek Komisji Statutowej i Regulaminowej, zastępca członka Zarządu Głównego, delegat do ZPUW, przedstawiciel organizacji robotniczych, kierownik składnicy książek ZPU, członek Komisji Oświatowej, członek Komisji Tymczasowej ZIW-PSZ, członek Sądu ZPU, wiceprzewodniczący Sądu ZPU

Leopold Woźniak

sekretarz OGniska Mannheim

Ludomir Czapiński

członek Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący komisji rewizyjnej IV Okręgu

Ludwik Tomczycki

wiceprezes zarządu III Okręgu

M. Gierczycki

wiceprzewodniczący Sądu

M. Szydłowska

członek komisji rewizyjnej Ogniska w Bielefeld

M.Kranc

członek Sądu ZPU

Maksymilian Muszyński

sędzia Sądu ZPU, sędzia Sądu ZPU, sędzia Sądu ZPU

Maksymilian Pelc

delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, zam. Hamburg, członek Komisji Matki podczas VI Rady ZPU, przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, przewodniczący GKR, skarbnik Zarządu I Okręgu

Maksymilian Tobolewski

wieloletni prezes Ogniska Neustadt / Holst.

Marek Olsienkiewicz

członek Komisji Młodzieżowej

Maria Flor

skarbnik Ogniska Biberach/Riss

Marian Litwiniak

członek Komisji Matki podczas VI Rady ZPU, zastępca członka Zarządu Głównego ZPU, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

Marian Quint-Osiecki

zastępca członka Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych

Marian Smolik

wiceprezes zarzadu III Okręgu

Alojzy Mikołajewski

członek Komisji Statutowej i Regulaminowej podczas III Rady, sędzia Sądu ZPU, zmarł w kadencji, prezes zarządu III Okręgu

Michał Dachan

zastępca do Rady ZPU, zam. Lubeka, zastępca delegata do Międzynarodowego Związku byłych Więźniów Politycznych, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, prezes Związku Kacetowców w Szlezwiku-Holsztynie, delegat do Związku Kacetowców, członek GKR, sędzia Sądu ZPU, delegat do Komitetu Ofiar Hitlerowskich, delegat II Okręgu do Rady ZPU

Michał Dorniak

skarbnik Zarządu II Okręgu ZPU Nadrenia Westfalia

Michał Lenartowicz

sekretarz zarządu III Okręgu (zastąpił S.Otoczkę)

Michał Machowicz

członek komisji rewizyjnej III Okregu

Michał Martysiewicz

członek Komisji Statutowej-Regulaminowej Rady

Mieczysław [Marian] Kołdyński

członek Komisji Matki podczas III Rady, 1956-58 wiceprezes zarządu II Okręgu

Mieczysław Grądkowski

zastępca członka GKR, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej

Mieczysław Gronowski

członek komisji rewizyjnej zarządu III Okręgu, sekretarz zarządu III Okręgu

Mieczysław Parol

prezes Ogniska w Pfulingen/Wurtt

Mieczysław Piórkowski

Ognisko ZPU Mannheim

Mieczysław Popek

sędzia Sądu ZPU

Mirosław Wochlik

skarbnik zarządu IV okręgu

mjr Adam Wolny

b. d-ca Kompanii w Batalionie Smokowym w Mannheim

mjr Stanisław Kempf-Sokorski

członek Komisji Statutowej-Regulaminowej Rady, przewodniczący Komisji Oświatowej, wiceprezes Sądu ZPU, członek Komisji Oświatowej I Okręg Szkolny, przewodniczący tymczasowego Zarządu Komisji Oświatowej ZPU, delegat na Radę ZPU z II Okręgu, ustępuje z przewodniczącego Komisji Oświatowej, członek Sądu ZPU

mjr Tadeusz Martynowski

Oddziały Wartownicze Monchengladbach

Paweł Makowiak

delegat I okręgu do Rady ZPU

Paweł Szcześniewski

prezes Ogniska ZPU w Pinnebergu

Piestrzyński

sekretarz Ogniska w Jordanbad / Riss

Piotr Brzozowski

członek Komisji Opieki Społecznej ZPU, członek Sądu ZPU

Piotr Sochacki

skarbnik Ogniska  Ludwigsburg-Grunbuhl

Piotr Sokołowski

zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej, wiceprezes zarządu III Okręgu

ppłk. Czesław Brunner

członek Komisji Wniosków i Rezolucji podczas III Rady, skarbnik Zarządu Głównego, sekretarza Zarządu Głównego ZPU, prezes Zarządu II Okręgu ZPU, drugi wiceprezes Zarządu Głównego ZPU, sekretarz Zarządu Głównego, delegat II Okręgu do Rady ZPU, p.o. prezesa zarządu II Okręgu, prezes zarządu II Okręgu, prezes Ogniska Duisburg/Bonn

R. Drzewicki

sekretarz Ogniska ZPU w Hanowerze-Bothfeld

Roman Marek

sekretarz Ogniska  Ludwigsburg-Grunbuhl

Roman Rozdziałowski

sędzia Sądu ZPU, członek Komisji rewizyjnej IV Okręgu

mjr Roman Szambora

zastępca sędziego Sądu ZPU, delegat II Okręgu na IX Rade

Roman Żelazny

przewodniczący Komisji Organizacyjnej, rzecznik Prasowy IV Okręgu, 1985 rzecznik prasowy Zarządu Głównego

Ryszard Reiss Czemplik

2 wiceprezes Komisarycznego Zarządu Głównego

Ryszard Rudnicki

wiceprezes Zarządu Głównego, wiceprezes Zarządu Komisarycznego ZPU, prezes Zarządu IV Okręgu, prezes Zarządu Głównego

S. Szymański

sekretarz zarządu II Okręgu,

Sławomir Świderski

wiceprezes Ogniska ZPU w Ebingen

St. Gapiński

prezes Ogniska przy 318 MTUnit MSO w Hamburgu-Ostdorf

St. Medyński

członek komisji rewizyjnej Ogniska w Bielefeld

Stanisław Bedanrczyk

prezes Ogniska w Ulm

Stanisław Ciosk

sekretarz zarządu III Okręgu

Stanisław Dziekanowski

sędzia Sądu ZPU

Stanisław Janczur

delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, sekretarz Zarządu I Okręgu ZPU w Hamburgu, członek Komisji Opieki Społecznej ZPU w Okręgu I ZPU, członek Referatu Opieki Społecznej przy Zarządzie Głównym ZPU, zastępca członka GKR, delegat II Okregu do Rady ZPU, prezes zarządu I Okręgu, prezes Ogniska Funkturm

Stanisław Kaczmarek

członek Komisji Oświatowej ZPU, wiceprzewodniczący Komisji Oświatowej i skarbnik, sędzia Sądu ZPU, członek, skarbnik i sekretarz Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych przy Zarządzie Głównym, wiceprzewodniczący Komisji Oświatowej

Stanisław Krajewski

delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, członek Komisji Opieki Społecznej, zastępca członka Zarządu Głównego

Stanisław Krzosa

prezes Ogniska ZPU w Bad Oeynhausen, zastępca członka Zarządu Głównego

Stanisław Mikiciuk

członek Komisji Matki podczas III Rady, I wiceprezes Zarządu Głównego ZPU, delegat do ZPUW, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, prezes Zarządu IV Okręgu ZPU, delegat do ZPUW, członek Komisji Sądu Koleżeńskiego, przewodniczący Sądu ZPU, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes IV Okręgu

Stanisław Orzechowski

prezes Ogniska Ludwigsburg-Grunbuhl

Stanisław Otoczko

sekretarz zarządu III Okręgu

Stanisław Pasciciel

sędzia Sądu ZPU

Stanisław Pasiciel

członek komisji rewizyjnej III Okręgu, przewodniczący komisji rewizyjnej III Okręgu, członek Sądu ZPU

Stanisław Piguła

członek Komisji Rewizyjnej Ogniska w Pinnebergu

Stanisław Radosz

członek Głównej Komisji Rewizyjnej, członek Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, zastępca członka Zarządu Głównego, delegat II Okręgu do Rady ZPU, skarbnik zarządu II Okręgu, 1956-58 skarbnik zarządu II Okręgu

Stanisław Rozankiewicz

prezes Ogniska w Jordanbad / Riss

Stanisław Rutkowski

prezes Ogniska Rendburg I Okręg

Stanisław Sargalski

członek Komisji Statutowej-Regulaminowej Rady, delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU zam. Bergen bei Halle / Hann Hohne (MSO), członek Sądu Stowarzyszenia ZPU, członek Komisji Matki podczas III Rady, zastępca członka Zarządu Głównego, zastępca delegata do ZPUW, prezes Zarządu I Okręgu ZPU w Hamburgu, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, zastępca członka Zarządu Głównego, przewodniczący Sądu ZPU, członek Komisji Statutowej, delegat do ZAF,  przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarządu I Okręgu, członek Sądu ZPU, delegat do ZAF, członek Komisji Sądu Koleżeńskiego, sekretarz zarządu I Okręgu, delegat II Okręgu do Rady ZPU, sekretarz zarządu II Okręgu, wiceprzewodniczący Sądu ZPU

Stanisław Sarnowski

sędzia Sądu ZPU

Stanisław Sołtys

prezes Zarządu I Okręgu

Stanisław Stanicki

skarbnik Ogniska w Pinnebergu

Stanisław Stankiewicz

Ognisko ZPU Bonn

Stefan Gołąb

Ognisko ZPU Bonn

Stefan Jama

sekretarz Ogniska we Frankfurcie

Stefan Kulaczkowski

mąż zaufania III Okręgu

Stefan Rogoziński

delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, zastępca członka Komisji Opieki Społecznej, skarbnik Zarządu Głównego, prezes Ogniska ZPU w Hannowerze-Bothfeld, delegat I Okręgu do rady ZPU

Stefania Elemingowa

sekretarz Ogniska ZPU w Ebingen

T. Kieliński

wiceprezes Zarządu IV Okręgu

Tadeusz Dereziński

sekretarz zarządu II Okręgu ZPU

Tadeusz Dreziński

sekretarz Zarządu II Okręgu ZPU Nadrenia Westfalia

Tadeusz Grabowski

zastępca sędziego Sądu

Tadeusz Marcinkowski

sekretarz Ogniska Darmstadt-Greisheim

Tadeusz Melka-Boliwa

skarbnik zarządu III Okręgu

Tadeusz Podgórski

zastępca sędziego Sądu ZPU

Tadeusz Skrzeszewski

wiceprezes Zarządu IV Okręgu

Tadeusz Zgaiński

członek Komisji Statutowej i Regulaminowej podczas III Rady, delegat do ZPUW, przewodniczący Sądu ZPU, przewodniczący Sądu, delegat do ZPUW, przewodniczący Sądu ZPU

Tadeusz Zieliński

członek Komisji Budżetowej podczas III Rady, przewodniczący Sądu ZPU, zastępca delegata do ZPUW, członek Komisji Pomocy Gruźlikom, członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Teodor Gotszalk

zastępca sędziego Sądu ZPU, prezes Ogniska Lubeka, wiceprezes Zarządu I Okręgu

Teodor Gottszalk

delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU

Teodor Koziński

członek komisji rewizyjnej I Okręgu

Teresa Sawicka

sekretarz Zarządu IV Okręgu

Tomasz Dworzecki-Bogdanowicz

wiceprezes Sądu ZPU, sędzia Sądu ZPU, członek Sądu ZPU

Tomasz Koren

wieloletni prezes Ognisk ZPU w Lintorf i Dusseldorf-Rath

W. Matejasz

prezes Ogniska we Frankfurcie Okręg III

Wacław Dziewulak

przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, drugi wiceprezes Zarządu Głównego ZPU, sekretarz Zarządu Głównego, delegat do ZPUW, członek Komisji Rewizyjnej, członek Głównej Komisji Rewizyjnej, sekretarz zarządu I Okręgu ZPU w Hamburgu, delegat II Okręgu do Rady ZPU, prezes Ogniska Fallingbostel MSO

Wacław Jankowski

sekretarz II Okręgu

Wacław Suchenek-Suchecki

delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, zastępca członka Zarządu Głównego, zawieszony w prawach członka na terenie IV Okręgu, wiceprezes zarządu IV okręgu

Wiesław Matuszewski

skarbnik Zarządu Głównego

Wiktor Pyka

członek komisji rewizyjnej zarządu III Okręgu, prezes Ogniska Vierenheim /Hessen

Wiktor W. Franczak

prezes Ogniska ZPU w Mannheim 1, delegat na Radę z III Okręgu (Mannheim), sędzia Sądu ZPU, zastępca członka Zarządu Głównego, zastępca członka zarządu głównego, wiceprezes zarządu III Okręgu, delegat III Okręgu do Rady ZPU, przewodniczący komisji rewizyjnej III Okręgu,

Wiktoria Brunner

członek Komisji Kobiet

kpt. Wilhelm Janisz

zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej, delegat III Okręgu na Radę (Marburg), zastępca członka Zarządu Głównego, zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej, drugi wiceprezes zarządu III Okręgu, delegat III Okręgu do Rady ZPU, prezes Ogniska Marburg 

mjr Wincenty Broniwój-Orliński

sędzia Sądu ZPU, zastępca delegata do ZPUW, sędzia Sądu ZPU, sędzia Sądu ZPU, członek Komisji Sądu Koleżeńskiego, zastępca członka zarządu głównego ZPU

Wincenty Pożoga

prezes Ogniska Weissenburg

Witold Szwabowicz

członek Komisji Wniosków i Rezolucji podczas III Rady, sekretarz Zarządu Głównego, zastępca delegata do ZPUW, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, sekretarz Zarządu Głównego,

Władysław Gołębiowski

członek Komisji Wniosków i Rezolucji podczas III Rady, zastępca delegata do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, członek Głównej Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Opieki Społecznej, delegat IV okręgu do Rady ZPU, skarbnik Ogniska we Frankfurcie, prezes IV Okręgu, wiceprezes zarządu IV Okręgu

Władysław Krawczak

wiceprezes Zarządu II Okręgu ZPU Nadrenia Westfalia, członek Komisji Opieki Społecznej w II Okręgu, zastępca sędziego Sądu ZPU, członek komisji rewizyjnej II Okręgu, sekretarz Ogniska Düren

Władysław Paterek

delegat Zarządu I Okręgu do Rady ZPU, członek Komisji Matki podczas VI Rady ZPU, drugi wiceprezes Zarządu Głównego ZPU, sędzia Sądu ZPU, zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rewizyjnej, prezes Zarządu II Okręgu, delegat III Okręgu do rady ZPU

Władysław Patrzałek

prezes Ogniska Darmstadt-Greisheim

Władysław Pawłowski

sekretarz Ogniska w Pfulingen

Władysław Ruliński

skarbnik Ogniska w Pfulingen

Z. Dziekoński

przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Statutowej

Z. Perliński

zastępca członka Głównej Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Kwiatkowski

wiceprezes Zarządu II Okręgu, skarbnik Komisarycznego Zarządu Głównego

Zbigniew Leszczyński

drugi wiceprezes Zarządu Głównego

Zbigniew Lignar

prezes Ogniska ZPU w Ebingen

Zbigniew Zoszak

członek Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR), skarbnik Zarządu Głównego, delegat do ZPUW, delegat II Okręgu do Rady ZPU, członek komisji rewizyjnej II Okręgu, sekretarz zarządu II okręgu,

Zdzisław Kowalski

członek Ogniska ZPU w Mannheim

Zdzisław Łada

zastępca członka GKR, zastępca sędziego Sądu ZPU

Zofia Odrobna

delegat objazdowy ZPU I Okręgu

Zygmunt Jędrzejowski

członek Komisji Matki podczas III Rady, członek Komitetu dla Spraw Szkolnych i Oświatowych, zastępca delegata do ZPUW, delegat do Międzynarodowej Organizacji Uchodźców, sekretarz Zarządu IV Okręgu ZPU w Monachium, prezes Ogniska w Augsburgu, zastępca członka zarządu głównego, delegat do ZPUW

Zygmunt Jędrzejowski

członek Komisji Statutowej i Regulaminowej podczas III Rady, zastępca członka Zarządu Głównego, zastępca członka Zarządu Głównego

Zygmunt Wagner

członek komisji rewizyjnej Ogniska w Pinnebergu

Kazimierz Pawłowski

członek Ogniska w Fallingbostel

Anna Baranowska

wiceprezes Ogniska ZPU w Monachium (1981)

Kazimierz Chudziński

wiceprezes Ogniska ZPU w Monachium (1981)

Stefan Idzikowski

skarbnik Ogniska ZPU w Monachium (1981)

Karol Zoń

Sekretarz Ogniska ZPU w Monachium

Eligiusz Przebindowski prof.

prezes zarządu Ogniska ZPU w Monachium (1981)

Krzysztof Banasiak

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Szymon Bata

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Kazimierz Bąk

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Jacek Krzywiec

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Piotr Kusiak

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Anna Kusiak

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Andrzej Muzyk

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Zofia Ogrodnik

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Marek Piekut

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Elżbieta Piekut

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Andrzej Pieniążek

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.), prezes zarządu grupy ZPU w Augsburgu (1978)

Stanisław Pokładzki

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Waldemar Puchta

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Stanisław Sołdrowski

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Leszek Srokowski

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Tadeusz Szpytko

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Tadeusz Winiarski

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Edmund Wiśniewski

członek Ogniska zbiorczego przy zarządzie IV Okregu ZPU (lipiec 1982 r.)

Ryszard Tomalka

członek komisji rewizyjnej zarządu IV Okręgu ZPU, prezes Ogniska ZPU w Monachium (1985)

Dariusz Rabczański

od marca 1987 wiceprezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie – Zachodnim, członek Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 2

Urszula Straś

sekretarz zarząd głównego ZPU (1987-1988)

Wojciech Hadrysiewicz

członek Ogniska ZPU w Berlinie -Zachodnim (1988), prezes zarządu V Okręgu ZPU Berlin-Zachodni (1987-1988), członek Ogniska ZPU Berlin Zachodni 1 (1987), zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim, w latach 1985-1987 pełnomocnik zarządu głównego ds. Berlina.

Anna Kot

sekretarz zarządu V Okręgu ZPU Berlin-Zachodni (1987-1988), po 1987 r. Rzecznik prasowy V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim. 

Jerzy Wirski

członek komisji rewizyjnej V Okręgu ZPU w Berlinie zachodnim (1987), prezes Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 4 (od 1987), od marca 1987 skarbnik V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim

Janusz Hyb

przewodniczący komisji rewizyjnej V okręgu ZPU (1987), prezes Ogniska ZPU w Berlinie Zacodnim 2 (od 1987), od marca 1987 wiceprezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim

Roman Piórkowski

wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim (od marca 1987)

Robert Glesman

wiceprezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie – Zachodnim (1988), prezes Ogniska ZPU Berlin Zachodni 1 (1987), od marca 1987 przewodniczący komisji rewizyjnej V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim

Zbigniew Maciejak

wiceprezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie – Zachodnim (1988), członek Ogniska ZPu w Berlinie Zachodnim 3 (1987), prezes Ogniska ZPu w Berlinie Zachodnim 3 (od 1987)

Edward Jabłoński

sekretarz zarządu V Okręgu ZPU Berlin-Zachodni (1988), sekretarz Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 2 (od 1987)

Kazimierz Michalczyk

prezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim (zrezygnował w 1987 r.), członek Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 4, w marcu 1987 r. wybrany prezesem V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim,

Zbigniew Adamski

sekretarz zarządu głównego ZPU (1986)

Dariusz Wójcik

członek głównej komisji rewizyjnej ZPU (1986)

Mariusz Czosnowski

od 1985 prezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim,

Olgierd Matusewicz

wiceprezes zarządu V Okręgu ZPU w Berlinie – Zachodnim (od 1985)

Leszek Wybacz

sekretarz zarządu V Okręgu ZPU Berlin-Zachodni (1985)

Henryk Judkowiak

skarbnik V Okręgu ZPU w Berlinie Zachodnim (od 1985)

Bogusław Listwan

członek i sekretarz Ogniska Berlin zachodni 1 (1987)

Krystyna Wirska

członek Ogniska Berlin zachodni 2, skarbnik Ogniska ZPU w berlinie Zachodnim 2 (od 1987)

Ewa Kocel

członek Ogniska Berlin zachodni 3, sekretarz Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 3 (od 1987)

Wacław Flis

członek Ogniska Berlin zachodni 3 (1987)

Jan Błaszkiewicz

członek Ogniska Berlin zachodni 4, od marca 1987 sekretarz zarządu V Okręgu w Berlinie Zachodnim, sekretarz Ogniska ZPU w berlinie Zachodnim 4 (od 1987)

Józef Kasperski

członek Ogniska Berlin zachodni 1 (1987)

Adam Rebot

członek Ogniska Berlin zachodni 1 (1987)

Jerzy Bichta

członek Ogniska Berlin zachodni 1 (1987)

Wacław Dudzik

członek Ogniska Berlin zachodni 1 (1987)

Danuta Sokołowska

członek Ogniska Berlin zachodni 3 (1987)

Jacek Kotala-Klonowski

członek Ogniska Berlin zachodni 3 (1987)

Marcin Madejski

członek Ogniska Berlin zachodni 3 (1987)

Grażyna Hyb

członek Ogniska Berlin zachodni 3 (1987)

Zbigniew Cwik

członek Ogniska Berlin zachodni 3 (1987)

Olga Rebot

członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987), skarbnik Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 3 (od 1987)

Andrzej Rebot

członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)

Ludwig Rebot

członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)

Wawrzyniec Ruciński

członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)

Danuta Bielecka

członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)

Ryszarda Marczyk

członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)

Marek Han

członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)

Zbigniew Maciejak

członek Ogniska Berlin zachodni 2 (1987)

Andrzej Staszak

członek Ogniska Berlin zachodni 4 (1987)

Barbara Grzelka

członek Ogniska Berlin zachodni 4 (1987), skarbnik Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 4 (od 1987)

Stefan Bereza

członek Ogniska Berlin zachodni 4 (1987)

Witold Szałankiewicz

członek Ogniska Berlin zachodni 4 (1987)

Rafał Motyczyński

członek Ogniska Berlin zachodni 4 (1987)

Tadeusz Borek

członek Ogniska Berlin zachodni 4 (1987)

Marian Kocięcki

skarnik Ogniska ZPU w Berlinie Zachodnim 1 (0d 1987)

Marcin Idziński

członek ZPU w Monachium od 1982 r. (w 1984 r. Ryszrad Rudnicki wskazał, że Idziński nie był członkiem ZPU i sfałszował swoje dokumenty)

Antonina Paberzs

członek Ogniska w Ambergu i delegat tego Ogniska

Jerzy Cieślak

członek Ogniska Monachium 1 i delegat

Krzysztof Hryniewicz

członek Ogniska w Koenigssee i dleegat Ogniska

Ciesielski

członek Ogniska w Norymbedze i delegat Ognisak

Wiśniewski

członek Ognisak w Norymberdze i delegat Ogniska

inż. Janczewski

członek Ogniska w Wuerzburgu i delegat Ogniska

Czesław Balbus

mąż zaufania ZPU w Erlangen

Iwona Scheller

członek Ogniska ZPU w Monachium 1 (1984)

Czesław Sawicz

członek Ogniska ZPU w Monachium 1, w 1984 r. zrezygnował z funkcji skarbnika IV Okręgu,

Jarosław Żywień

członek Ogniska Königssee (1984)

Stefan Studenny

prezes Ogniska ZPU w Seedorf

Antoni Markiewicz

członek Ogniska Rosenheim

Mieczysław Lenkowski

sekretarz Ogniska Rosenheim

Jan Patora

prezes Ogniska ZPU w Hagen (od 1988)

Eugeniusz Pawlak

wiceprezes Ogniska ZPU w Hagen (od 1988)

Marek Urbański

sekretarz Ogniska ZPU w Hagen (od 1988)

Elżbieta Patora

skarbnik Ogniska ZPU w Hagen (od 1988)

Jacek Przybyła

przewodniczący komisji rewizyjnej Ogniska ZPU w Hagen (od 1988)

Marek Bąkowski

członek komisji rewizyjnej Ogniska ZPU w Hagen (od 1988)

Zbigniew Dominik

członek komisji rewizyjnej Ogniska ZPU w Hagen (od 1988)

Adam Ślusarski

wiceprezes zarządu IV Okręgu ZPU w Monachium (od 1987)

Katarzyna Makowska

wiceprezes zarządu IV Okręgu ZPU w Monachium (od 1987)

Wiesław Adamczyk

sekretarz zarządu IV Okręgu w Monachium (od 1987)

Andrzej Morawski

rzecznik prasowy zarządu IV Okręgu w Monachium (od 1987), delegat IV Okręgu na Radę (od 1987)

Ewa Czerwińska-Romanowska

kierownik biura zarządu IV Okręgu w Monachium (od 1987)

Józef Sułkowski

z-ca członka zarządu IV Okręgu w Monachium (od 1987)

Jacek Kuczyński

przewodniczący komisji rewizyjnej IV Okręgu (od 1987)

Ryszard Kolasa

wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej IV Okręgu (od 1987)

Witold Namysłowski

sekretarz komisji rewizyjnej IV Okręgu (od 1987)

Iwona Pilna

rewizor komisji rewizyjnej IV Okręgu (od 1987)

Anna Pomorska

rewizor komisji rewizyjnej IV Okręgu (od 1987)

Irena Prusińska

z-ca rewizora komisji rewizyjnej IV Okręgu (od 1987)

Franciszek Kotliński

delegat IV Okręgu na Radę (od 1987)

Krzysztof Romanowski

delegat IV Okręgu na Radę (od 1987)

B. CZŁONKOWIE OGNISKA ZBIORCZEGO PRZY ZARZĄDZIE GŁÓWNYM ZPU W LATACH 50-TYCH.

 •  Ognisko zbiorcze ZPU przy 7366 Szwadronie Lotniczym w Oberpfaffenhofen
 1. Capt. Klinkosz Alojzy, ksiądz (ur. 27.01.1908 r.)
 2. Capt. Wichlarz Józef (ur. 22.02.1917 r.)
 3. 1st. Lt. Glama Benno (ur. 19.03.1908 r.) nr leg. 20152
 4. 1st. Lt. Kreft Leon (ur. 25.04.1914 r.) nr leg. 20153
 5. 1st. Lt. Kuspak Jan (ur. 20.12.1903 r.) nr leg. 20154
 6. 1st. Lt. Osterczyk Tadeusz (ur. 17.09.1919 r.) nr leg. 20155
 7. 1 st. Lt. Zieliński Ludwik (ur. 16.05.1915 r.) nr leg. 20156
 8. 2nd Lt. Nowaczyński Franciszek (ur. 03.07.1898 r.) nr leg. 20157
 9. MSgt. Kaczmarczyk Henryk (ur. 23.02.1914 r.) nr leg. 20158
 10. TSgt. Drodz Jan (ur. 27.01.1898 r.) nr leg. 20159
 11. TSgt. Gierymski Sławomir (ur. 19.04.1928 r.) nr leg. 20160
 12. TSgt. Majewski Jan (ur. 02.09.1908 r.) nr leg. 20161
 13. TSgt. Markiewicz Stanisław (ur. 07.05.1923 r.) nr leg. 20162
 14. TSgt. Rosik Władysław (ur. 23.12.1917 r.) nr leg. 20163
 15. TSgt. Rzepka Erwin (ur. 27.10.1924 r.) nr leg. 20164
 16. SSgt. Drewa Władysław (ur. 30.05.1921 r.) nr leg. 20165
 17. SSgt. Gilewski Tadeusz (ur. 19.08.1923 r.) nr leg. 20166
 18. SSgt. Gluch Tadeusz (ur. 09.06.1920 r.) nr leg. 20167
 19. SSgt. Hruby Jan (ur. 25.08.1924 r.) nr leg. 20168
 20. SSgt. Kazimierczak Stanisław (ur. 11.02.1911 r.) nr leg. 20169
 21. SSgt. Krzyżanowski Eugeniusz (ur. 14.01.1927 r.) nr leg. 20170
 22. SSgt. Lewandowski Antoni (ur. 18.11.1921 r.) nr leg. 20171
 23. SSgt. Majka Józef (ur. 19.12.1923 r.) nr leg. 20172
 24. SSgt. Manka Władysław (ur. 09.01.1914 r.) nr leg. 20173
 25. SSgt. Matwiejew Włodzimierz (ur. 25.04.1908 r.) nr leg. 20174
 26. SSgt. Milczarek Adam (ur. 20.01.1910 r.) nr leg. 20175
 27. SSgt. Monicki Stanisław (ur. 27.04.1909 r.) nr leg. 20176
 28. SSgt. Oświęcimski Julian (ur. 19.10.1924 r.) nr leg. 20177
 29. SSgt. Pawelczyk Antoni (ur. 28.05.1896 r.) nr leg. 20178
 30. SSgt. Pietrzyk Tomasz (ur. 13.12.1900 r.) nr leg. 20179
 31. SSgt. Porzucek Władysław (ur. 01.06.1918 r.) nr leg. 20180
 32. SSgt. Przybycin Władysław (ur. 04.04.1915 r.) nr leg. 20181
 33. SSgt. Rzeczycki Władysław (ur. 05.08.1923 r.) nr leg. 20182
 34. SSgt. Ślęzak Franciszek (ur. 01.10.1915 r.) nr leg. 20183
 35. SSgt. Stępień Bronisław (ur. 23.03.1915 r.) nr leg. 20184
 36. SSgt. Trocha Aleksander (ur. 11.05.1914 r.) nr leg. 20185
 37. SSgt. Wiktor Jan (ur. 27.08.1919 r.) nr leg. 20186
 38. SSgt. Wodarczyk Jan (ur. 30.01.1928 r.) nr leg. 20187
 39. SSgt. Woźniak Józef (ur. 30.06.1916 r.) nr leg. 20188
 40. SSgt. Zyliński Józef (ur. 10.02.1913 r.) nr leg. 20189
 41. Sgt. Adamczyk Wawrzyniec (ur. 10.07.1911 r.) nr leg. 20190
 42. Sgt. Bartnicki Józef (ur. 29.04.1917 r.) nr leg. 20191
 43. Sgt. Borowy Leon (ur. 28.06.1920 r.) nr leg. 20192
 44. Sgt. Broda Józef (ur. 01.10.1920 r.) nr leg. 20193
 45. Sgt. Bulikowski Piotr (ur. 05.09.1931 r.) nr leg. 20194
 46. Sgt. Hrabia Józef (ur. 30.01.1916 r.) nr leg. 20195
 47. Sgt. Holubowicz Andrzej (ur. 08.03.1927 r.) nr leg. 20196
 48. Sgt. Jabłonowski Józef (ur. 27.04.1924 r.) nr leg. 20197
 49. Sgt. Janski Wincenty (ur. 21.01.1914 r.) nr leg. 20198
 50. Sgt. Kobyłko Czesław (ur. 20.05.1915 r.) nr leg. 20199
 51. Sgt. Kula Alaksander (ur. 24.08.1924 r.) nr leg. 20200
 52. Sgt. Lenartowicz Jan (ur. 08.10.1912 r.) nr leg. 20201
 53. Sgt. Migas Henryk (ur. 10.02.1925 r.) nr leg. 20202
 54. Sgt. Moczkowski Zygmunt (ur. 27.08.1915 r.) nr leg. 20203
 55. Sgt. Musielski Józef (ur. 07.01.1925 r.) nr leg. 20204
 56. Sgt. Olba Henryk (ur. 10.11.1920 r.) nr leg. 20205
 57. Sgt. Sarmaga Paweł (ur. 14.07.1921 r.) nr leg. 20206
 58. Sgt. Skrzypczak Władysław (ur. 15.09.1922 r.) nr leg. 20207
 59. Sgt. Suchanek Zenon (ur. 02.03.1918 r.) nr leg. 20208
 60. Sgt. Szymczyk Franciszek (ur. 17.10.1918 r.) nr leg. 20209
 61. Sgt. Wiśniewski Adolf (ur. 27.01.1923 r.) nr leg. 20210
 62. Sgt. Zwierz Józef (ur. 19.02.1917 r.) nr leg. 20211
 63. Cpl. Architekt Edward (ur. 18.02.1919 r.) nr leg. 20212
 64. Cpl. Badowski Adam (ur. 27.05.1924 r.) nr leg. 202013
 65. Cpl. Bawerczyk Franciszek (ur. 13.01.1910 r.) nr leg. 20214
 66. Cpl. Bek Jerzy (ur. 02.11.1925 r.) nr leg. 20215
 67. Cpl. Brzozowski Stefan (ur. 02.04.1922 r.) nr leg. 20216
 68. Cpl. Cieniuch Kazimierz (ur. 03.03.1920 r.) nr leg. 20217
 69. Cpl. Dziarski Edward (ur. 21.10.1925 r.) nr leg. 20218
 70. Cpl. Dobrowolski Stefan (ur. 19.01.1919 r.) nr leg. 20219
 71. Cpl. Erfeld-Edelski Aleksander (ur. 23.02.1905 r.) nr leg. 20220
 72. Cpl. Gierasimczuk Aleksander (ur. 25.05.1903 r.) nr leg. 20221
 73. Cpl. Gładysz Władysław (ur. 21.08.1924 r.) nr leg. 20222
 74. Cpl. Gunia Julian (ur. 02.12.1924 r.) nr leg. 20223
 75. Cpl. Ilowski Wojciech (ur. 11.05.1909 r.) nr leg. 20224
 76. Cpl. Iwanowski Mikołaj (ur. 25.04.1892 r) nr leg. 20225
 77. Cpl. Jez Andrzej (ur. 09.10.1921 r.) nr leg. 20226
 78. Cpl. Kasprzyński Mieczysław (ur. 05.11.1927 r.) nr leg. 20227
 79. Cpl. Kesy Edward (ur. 07.07.1924 r.) nr leg. 20228
 80. Cpl. Klim Bronisław (ur. 29.09.1925 r.) nr leg. 20229
 81. Cpl. Kolaczew Mikołaj (ur. 14.03.1925 r.) nr leg. 20230
 82. Cpl. Korzystko Franciszek (ur. 22.08.1922 r.) nr leg.20231
 83. Cpl. Krol Stanisław (ur. 25.10.1927 r.) nr leg. 20232
 84. Cpl. Kulczak Władysław (ur. 01.02.1914 r.) nr leg. 20233
 85. Cpl. Kuzma Mikołaj (ur. 14.11.1922 r.) nr leg. 20234
 86. Cpl. Kwiecień Stanisław (ur. 03.06.1920 r.) nr leg. 20235
 87. Cpl. Litwin Leonard (ur. 14.11.1912 r.) nr leg. 20236
 88. Cpl. Marcinkiewicz Jan (ur. 20.05.1923 r.) nr leg. 20237
 89. Cpl. Morawa Franciszek (ur. 12.10.1923 r.) nr leg. 20238
 90. Cpl. Mikołajewski Stanisław (ur. 30.10.1912 r.) nr leg. 20239
 91. Cpl. Nadolny Czesław (ur. 14.11.1911 r.) nr leg. 20240
 92. Cpl. Narolski Jan (ur. 25.12.1897 r.) nr leg. 20241
 93. Cpl. Neryng Piotr (ur. 21.12.1897 r.) nr leg. 20242
 94. Cpl. Osmański Józef (ur. 27.02.1907 r.) nr leg. 20243
 95. Cpl. Pietras Henryk (ur. 29.03.1904 r.) nr leg. 20244
 96. Cpl. Pijanka Stanisław (ur. 27.05.1925 r.) ne leg. 20245
 97. Cpl. Prochnicki Feliks (ur. 01.03.1925 r.) nr leg. 20246
 98. Cpl. Rogula Walenty (ur. 08.11.1910 r.) nr leg.20247
 99. Cpl. Rudawski Stanisław (ur. 06.03.1927 r.) nr leg. 20248
 100. Cpl. Salwa Stefan (ur. 13.03.1927 r.) nr leg. 20249
 101. Cpl. Siwko Mieczysław (ur. 18.05.1921 r.) nr leg. 20250
 102. Cpl. Węgliński Stefan (ur. 30.01.1928 r.) nr leg. 20251
 103. Cpl. Zając Andrzej (ur. 13.04.1906 r.) nr leg. 20252
 104. Pfc. Augustyniak Aleksander (ur. 08.06.1930 r.) nr leg. 20253
 105. Pfc. Badyński Tadeusz (ur. 20.09.1922 r.) nr leg. 20254
 106. Pfc. Banas Michał (ur. 10.08.1924 r.) nr leg. 20255
 107. Pfc. Bania Stanisław (ur. 14.01.1922 r.) nr leg. 20256
 108. Pfc. Bechmeta Mikołaj (ur. 12.09.1927 r.) nr leg. 20257
 109. Pfc. Błaszczyk Stanisław (ur. 25.11.1922 r.) nr leg. 20258
 110. Pfc. Bober Władysław (ur. 20.02.1920 r.) nr leg. 20259
 111. Pfc. Bohdaniuk Iwan (ur. 08.04.1924 r.) nr leg. 20260
 112. Pfc. Buczek Feliks Jan (ur. 24.08.1928 r.) nr leg. 20261
 113. Pfc. Bujok Andrzej (ur. 11.08.1929 r.) nr leg. 20262
 114. Pfc. Choniuk Piotr (ur. 13.07.1919 r.) nr leg. 20263
 115. Pfc. Czopowicz Bronisław (ur. 11.06.1926 r.) nr leg. 20264
 116. Pfc. Debiak Tadeusz (ur. 18.10.1922 r.) nr leg. 20265
 117. Pfc. Dziarmaga Stanisław (brak daty urodzenia) nr leg. 20266
 118. Pfc. Dzierzecki Stanisław (ur. 25.04.1924 r.) nr leg. 20267
 119. Pfc Faron Antoni (ur. 08.01.1914 r.) nr leg. 20268
 120. Pfc. Gasior Mieczysław (ur. 11.04.1924 r.) nr leg. 20269
 121. Pfc. Glinkowski Stefan (ur. 02.07.1925 r.) nr leg.
 122. Pfc. Godek Władysław (ur. 20.03.1920 r.) nr leg.
 123. Pfc. Grabos Mieczysław (ur. 18.05.1926 r.) nr leg. 20272
 124. Pfc. Heil Kazimierz (ur. 03.01.1932 r.) nr leg.
 125. Pfc. Hira Antoni (ur. 20.05.1917 r.) nr leg.
 126. Pfc. Hyrc Józef (ur. 06.03.19120 r.) nr leg.
 127. Pfc. Jankowski Józef (ur. 22.12.1922 r.) nr leg.
 128. Pfc. Janusz Mieczysław (ur. 12.03.1921 r.) nr leg.
 129. Pfc. Jarmasz Ryszard (ur. 29.04.1932 r.) nr leg.
 130. Pfc. Jasiński Aleksander (ur. 09.10.1926 r.) nr leg.
 131. Pfc. Kadzikiewicz Edmund (ur. 30.08.1925 r.) nr leg.
 132. Pfc. Kataran Wasyl (ur. 01.01.1922 r.) nr leg.
 133. Pfc. Kleczek Edward (ur. 20.04.1926 r.) nr leg.
 134. Pfc. Kowalik Zbigniew (ur. 14.01.1925 r.) nr leg.20283
 135. Pfc. Kronda Teodor (ur. 19.03.1915 r.) nr leg.
 136. Pfc. Krymalczyk Józef (ur. 15.03.1928 r.) nr leg. 20285
 137. Pfc. Kulka Wincenty (ur. 29.03.1922 r.) nr leg.
 138. Pfc. Lach Henryk (ur. 11.09.1929 r.) nr leg.
 139. Pfc. Lipień Witold (ur. 10.01.1934 r.) nr leg.
 140. Pfc. Lub Adolf (ur. 25.05.1916 r.) nr leg.
 141. Pfc. Ludwisiak Rafael (ur. 07.10.1920 r.) nr leg.
 142. Pfc. Makarow Leon (ur. 21.06.1922 r.) nr leg.
 143. Pfc. Makowski Wilhelm (ur. 15.11.1930 r.) nr leg.
 144. Pfc. Marciniec Czesław (ur. 05.10.1926 r.) nr leg.
 145. Pfc. Margos Julian (ur. 11.04.1925 r.) nr leg.
 146. Pfc. Marianek Ryszard (ur. 21.02.1915 r.) nr leg.
 147. Pfc. Melych Mikołaj (ur. 20.12.1915 r.) nr leg.
 148. Pfc. Musiał Jan (ur. 10.11.1920 r.) nr leg.
 149. Pfc. Niewieczerzal Ginter (ur. 04.11.1924 r.) nr leg.
 150. Pfc. Okoński Romuald (ur. 01.03.1928 r.) nr leg.
 151. Pfc. Olczyk Marian (ur. 30.05.1926 r.) nr leg.
 152. Pfc. Olszewski Zygmunt (ur. 05.05.1926 r.) nr leg.
 153. Pfc. Paliński Adam (ur. 12.05.1925 r.) nr leg.
 154. Pfc. Pietras Adam (ur. 24.12.1927 r.) nr leg. 20303
 155. Pfc. Polak Witold (ur. 15.03.1917 r.) nr leg. 20304
 156. Pfc. Porolniczak Wincenty (ur. 14.04.1914 r.) nr leg.
 157. Pfc. Pulcer Adam (ur. 12.05.19125 r.) nr leg.
 158. Pfc. Pytel Jan (ur. 24.08.1916 r.) nr leg.
 159. Pfc. Radlak Tadeusz (ur. 15.09.1919 r.) nr leg.
 160. Pfc. Radziejewski Marian (ur. 03.11.1925 r.) nr leg.
 161. Pfc. Rajski Stefan (ur. 24.07.1925 r.) nr leg.
 162. Pfc. Rataj Jan (ur. 03.06.1921 r.) nr leg. 20311
 163. Pfc. Rymarczyk Marian (ur. 02.07.1927 r.) nr leg.
 164. Pfc. Sachajdak Stefan (ur. 20.10.1915 r.) nr leg.
 165. Pfc. Sachon Piotr (ur. 05.12.1928 r.) nr leg.
 166. Pfc. Scherer Ryszard (ur. 06.02.1935 r.) nr leg.
 167. Pfc. Schmidt Zygfryd (ur. 02.02.1923 r.) nr leg.
 168. Pfc. Sendecki Stanisław (ur. 29.03.1925 r.) nr leg.
 169. Pfc. Sielecki Kazimierz (ur. 15.03.1924 r.) nr leg. 20318
 170. Pfc. Siganto Walenty (ur. 03.02.1923 r.) nr leg.
 171. Pfc. Skiba Konstanty (ur. 05.04.1914 r.) nr leg.
 172. Pfc. Skubski Franciszek (ur. 11.09.1925 r.) nr leg.
 173. Pfc. Stadler Alojzy (ur. 17.02.1934 r.) nr leg.
 174. Pfc. Sypuła Mieczysław (ur. 21.09.1922 r.) nr leg.
 175. Pfc. Szpak Jan (ur. 24.08.1925 r.) nr leg.
 176. Pfc. Szymański Stanisław (ur. 25.09.1924 r.) nr leg.
 177. Pfc. Szymczak Jerzy (ur. 17.10.1933 r.) nr leg.
 178. Pfc. Węgrzyn Michał (ur. 27.09.1924 r.) nr leg. 20327
 179. Pfc. Wilicz Leon (ur. 15.07.1921 r.) nr leg.
 180. Pfc. Wlazlak Stefan (ur. 09.07.1925 r.) nr leg.20329
 181. Pfc. Wodczak Władysław (ur. 07.02.1927 r.) nr leg. 20330
 182. Pfc. Witkowski Jan (ur. 13.02.1923 r.) nr leg.
 183. Pfc. Zapalowski Henryk (ur. 04.06.1927 r.) nr leg. 20332
 184. Pfc. Zapart Stanisław (ur. 08.03.1921 r.) nr leg. 20333
 185. Pfc. Zywica Antoni (ur. 01.08.1924 r.) nr leg.20334
 • Ognisko zbiorcze ZPU przy 7315 Labour Service Unit (22b) w Kindbach-Pfalz, Flugplatz: (mąż zaufania ZPU: Marian J. Lewicki – Captain LS Commanding).
 1. Capt. Lewicki J. Marian (ur. 30.07.1905 r.) nr leg. 20459
 2. 1st Lt. Sieciechowicz Bolesław (ur. 28.09.1913 r.) nr leg.
 3. 2st Lt. Bartoszek Max (ur. 15.06.1913 r.) nr. leg.
 4. 2st Lt. Błażejewski Zygmunt (ur. 23.09.1919 r.) nr leg.
 5. 2st Lt. Drzensla Alojzy (ur. 29.02.1920 r.) nr leg.
 6. 2st Lt. Hryncewicz Henryk (ur. 01.06.1912 r.) nr leg.
 7. 2st Lt. Swietoslawski Kazimierz (ur. 25.10.1922 r.) nr leg.20465
 8. 2st Lt. Wilk Stanisław (ur. 31.03.1904 r.) nr leg.
 9. MSgt. Dulik Jan (ur. 21.12.1921 r.) nr leg.
 10. MSgt. Jacniacki Roman (ur. 16.10.1918 r.) nr leg.
 11. MSgt. Mroczkowski Władysław (ur. 12.09.1912 r.) nr leg.
 12. MSgt. Stańczyk Feliks (ur. 10.08.1915 r.) nr leg.
 13. TSgt. Bednarczyk Stanisław (ur. 04.05.1915 r.) nr leg.
 14. TSgt. Grabowski Zygmunt (ur. 13.09.1913 r.) nr leg.
 15. TSgt. Kamiński Aleksander (ur. 20.02.1915 r.) nr leg. 20473
 16. TSgt. Tarkowski Józef (ur. 13.12.1909 r.) nr leg.
 17. TSgt. Tyc Roman (ur. 14.02.1898 r.) nr leg.
 18. TSgt. Zawila Adam (ur. 19.12.1921 r.) nr leg.20476
 19. SSgt. Budkiewicz Mieczysław (ur. 06.01.1922 r.) nr leg.
 20. SSgt. Burkaczewski Jan (ur. 21.09.1912 r.) nr leg.
 21. SSgt. Dahl Paweł (ur. 09.10.1925 r.) nr leg.
 22. SSgt. Falikowski Jan (ur. 15.09.1919 r.) nr leg.
 23. SSgt. Gornisiewicz Roman (ur. 09.07.1920 r.) nr leg.
 24. SSgt. Gradziel Tadeusz (ur. 23.04.1921 r.) nr leg.20482
 25. SSgt. Halicki Józef (ur. 17.05.1913 r.) nr leg. 20483
 26. SSgt. Karolczyk Franciszek (ur. 12.06.1920 r.) nr leg. 20484
 27. SSgt. Krawczyk Roman (ur. 21.05.1919 r.) nr leg. 20485
 28. SSgt. Lebiedzijewski Aleksander (ur. 17.03.1921 r.) nr leg. 20486
 29. SSgt. Nalewajko Witold (ur. 15.06.1906 r.) nr leg.
 30. SSgt. Nowotny Jarosław (ur. 11.06.1924 r.) nr leg.
 31. SSgt. Orzeł Władysław (ur. 05.04.1923 r.) nr leg.
 32. SSgt. Piasek Antoni (ur. 23.11.1916 r.) nr leg.
 33. SSgt. Ptak Bronisław (ur. 12.08.1918 r.) nr leg.
 34. SSgt. Rzelichowski Feliks (ur. 19.03.1921 r.) nr leg.
 35. SSgt. Rzewuski Józef (ur. 21.07.1901 r.) nr leg.
 36. SSgt. Spolnik Józef (ur. 08.01.1915 r.) nr leg.
 37. SSgt. Szewczyk Czesław (ur. 06.12.1912 r.) nr leg.
 38. SSgt. Telecki Mieczysław (ur. 11.02.1932 r.) nr leg.
 39. SSgt. Tuszyński Wacław (ur. 25.11.1916 r.) nr leg.
 40. SSgt. dr Tychowski de Wincerowicz J. (ur. 05.11.1918 r.) nr leg.
 41. SSgt. Wojnarski Antoni (ur. 05.12.1919 r.) nr leg.
 42. SSgt. Zdun Jan (ur. 04.01.1926 r.) nr leg.
 43. Sgt. Aleksandrowicz Leon (ur. 28.02.1922 r.) nr leg.
 44. Sgt. Baczyk Marian (ur. 09.11.1914 r.) nr leg.
 45. Sgt. Bartczak Adam (ur. 08.12.1922 r.) nr leg.
 46. Sgt. Ciesiołkiewicz Eugeniusz (ur. 28.03.1928 r.) nr leg. 20504
 47. Sgt. Filimoniuk Tadeusz (ur. 13.09.1923 r.) nr leg. 20505
 48. Sgt. Furman Mieczysław (ur. 15.11.1922 r.) nr leg.
 49. Sgt. Genibor Antoni (ur. 19.06.1918 r.) nr leg.
 50. Sgt. Gonsior Henryk (ur. 25.02.1927 r.) nr leg.
 51. Sgt. Hudak Teodor (ur. 07.10.1924 r.) nr leg.
 52. Sgt. Jablonski Stefan (ur. 03.10.1915 r.) nr leg.20510
 53. Sgt. Jałowiecki Mieczysław (ur. 09.09.1932 r.) nr leg.
 54. Sgt. Kopeć Ryszard (ur. 05.09.1932 r.) nr leg.
 55. Sgt. Krasucki Wiktor (ur. 15.02.1915 r.) nr leg.20513
 56. Sgt. Kucfir Wiktor (ur. 01.01.1910 r.) nr leg.
 57. Sgt. Kucybała Stefan (ur. 15.05.1915 r.) nr leg.
 58. Sgt. Kusz Franciszek (ur. 28.12.1928 r.) nr leg.
 59. Sgt. Łukasiewicz Józef (ur. 07.03.1909 r.) nr leg.
 60. Sgt. Majewski Władysław (ur. 16.09.1909 r.) nr leg.
 61. Sgt. Markowiak Stanisław (ur. 29.03.1904 r.) nr leg.
 62. Sgt. Marszałek Stefan (ur. 27.12.1927 r.) nr leg.
 63. Sgt. Maszner Bogdan (ur. 07.08.1924 r.) nr leg.
 64. Sgt. Mazur Józef (ur. 21.09.1926 r.) nr leg.
 65. Sgt. Musiał Roman (ur. 09.03.1919 r.) nr leg.
 66. Osiński Czesław (ur. 09.10.1916 r.) nr leg.
 67. Sgt. Osipiak Jan (ur. 13.01.1913 r.) nr leg.
 68. Sgt. Ożóg Paweł (ur. 08.07.1921 r.) nr leg.
 69. Sgt. Peczerski Roman (ur. 08.01.1926 r.) nr leg.
 70. Sgt. Peda Wiktor (ur. 30.01.1907 r.) nr leg.
 71. Sgt. Pianka Józef (ur. 02.03.1926 r.) nr leg.
 72. Sgt. Pikor Józef (ur. 11.12.1922 r.) nr leg.
 73. Sgt. Płachta Henryk (ur. 11.03.1924 r.) nr leg.
 74. Sgt. Politowski Tomasz (ur. 03.09.1911 r.) nr leg.
 75. Sgt. Rolanty Henryk (ur. 19.01.1915 r.) nr leg.
 76. Sgt. Rybiński Leon (ur. 22.06.1913 r.) nr leg.
 77. Sgt. Stanik Stanisław (ur. 11.04.1919 r.) nr leg.
 78. Sgt. Starak Antoni (ur. 07.06.1928 r.) nr leg.
 79. Sgt. Wojtowicz Klemens (ur. 27.03.1925 r.) nr leg.20537
 80. Sgt. Zając Stanisław (ur. 05.09.1926 r.) nr leg.
 81. Sgt. Zakryska Mikołaj (ur. 07.12.1913 r.) nr leg.
 82. Sgt. Zaremba Stanisław (ur. 19.04.1925 r.) nr leg.
 83. Sgt. Zemski Henryk (ur. 20.01.1926 r.) nr leg.
 84. Sgt. Zukowicz Edward (ur. 22.01.1913 r.) nr leg.
 85. Cpl. Baluch Kazimierz (ur. 08.11.1924 r.) nr leg.
 86. Cpl. Banias Mikołaj (ur. 11.12.1923 r.) nr leg.
 87. Cpl. Bankowski Marian (ur. 09.10.1923 r.) nr leg.
 88. Cpl. Barow Józef (ur. 24.11.1923 r.) nr leg.
 89. Cpl. Bednarski Kazimierz (ur. 30.01.1913 r.) nr leg.
 90. Cpl. Bober Tadeusz (ur. 07.10.1925 r.) nr leg.
 91. Cpl. Bochun Eugeniusz (ur. 06.01.1924 r.) nr leg.
 92. Cpl. Bystrzyński Włodzimierz (ur. 25.07.1925 r.) nr leg.
 93. Cpl. Ciernielewski Jan (ur. 16.08.1924 r.) nr leg.
 94. Cpl. Dąbrowski Stefan (ur. 24.11.1924 r.) nr leg.
 95. Cpl. Dąbrowski Franciszek (ur. 17.01.1912 r.) nr leg.
 96. Cpl. Dobrowolski Roman (ur. 27.07.1919 r.) nr leg.
 97. Cpl. Dziadow Władysław (ur. 19.09.1925 r.) nr leg.
 98. Cpl. Dziki Julian (ur. 03.01.1926 r.) nr leg.
 99. Cpl. Falek Mieczysław (ur. 17.03.1913 r.) nr leg.
 100. Cpl. Faluszczak Kazimierz (ur. 12.01.1923 r.) nr leg.
 101. Cpl. Hrebinka Michał (ur. 30.03.1920 r.) nr leg.
 102. Cpl. Huk Aleksander (ur. 20.03.1923 r.) nr leg.
 103. Cpl. Jabłoński Stefan (ur. 24.06.1917 r.) nr leg.
 104. Cpl. Janisiewicz Marcin (ur. 20.03.1912 r.) nr leg.
 105. Cpl. Jastol Stanisław (ur. 17.05.1914 r.) nr leg.
 106. Cpl. Jurczyk Konstanty (ur. 23.03.1926 r.) nr leg.
 107. Cpl. Karasiewicz Witold (ur. 01.08.1912 r.) nr leg.
 108. Cpl. Kędziora Mikołaj (ur. 22.03.1927 r.) nr leg.
 109. Cpl. Kiekisz Marian (ur. 15.09.1931 r.) nr leg.
 110. Cpl. Korniak Piotr (ur. 08.07.1913 r.) nr leg.
 111. Cpl. Krol Władysław (ur. 25.03.1927 r.) nr leg.20569
 112. Cpl. Kruk Bronisław (ur. 08.12.1926 r.) nr leg.20570
 113. Cpl. Leonowicz Jan (ur. 10.07.1915 r.) nr leg. 20571
 114. Cpl. Lorek Jan (ur. 19.12.1923 r.) nr leg.
 115. Cpl. Makiela Szczepan (ur. 08.12.1926 r.) nr leg.20573
 116. Cpl. Maryniarczyk Marian (ur. 19.10.1920 r.) nr leg.
 117. Cpl. Nosowicz Józef (ur. 25.12.1911 r.) nr leg.
 118. Cpl. Pelka Bolesław (ur. 17.09.1912 r.) nr  leg.
 119. Cpl. Pietkiewicz Mieczysław (ur. 28.02.1916 r.) nr leg.
 120. Cpl. Podobalowski Jan (ur. 15.03.1925 r.) nr leg.
 121. Cpl. Poniewarz Edward (ur. 18.02.1923 r.) nr leg.
 122. Cpl. Ryba Jan (ur. 08.07.1926 r.) nr leg.
 123. Cpl. Rybak Stanisław (ur. 25.02.1926 r.) nr leg.
 124. Cpl. Stojda Alfred (ur. 12.02.1934 r.) nr leg.
 125. Cpl. Sturlis Feliks (ur. 15.03.1924 r.) nr leg.
 126. Cpl. Szczepański Jan (ur. 30.04.1919 r.) nr leg.
 127. Cpl. Szustakowski Tadeusz (ur. 10.02.1924 r.) nr leg.
 128. Cpl. Teresiński Stanisław (ur. 13.04.1922 r.) nr leg.
 129. Cpl. Turz Tadeusz (ur. 17.08.1924 r.) nr leg.
 130. Cpl. Wesołowski Mieczysław (ur. 28.03.1922 r.) nr leg.
 131. Cpl. Wierzejski Franciszek (ur. 03.10.1906 r.) nr leg.
 132. Cpl. Wloch Franciszek (ur. 25.07.1922 r.) nr leg. 20590
 133. Cpl. Wnuk Józef (ur. 01.10.1924 r.) nr leg.
 134. Cpl. Wójcik Jan (ur. 25.09.1917 r.) nr leg.
 135. Cpl. Wójcik Jan (ur. 29.03.1925 r.) nr leg.
 136. Cpl. Wolko Mikołaj (ur. 14.04.1924 r.) nr leg.
 137. Cpl. Zabrzycki Stefan (ur. 19.02.1923 r.) nr leg.
 138. Cpl. Zgud Ludwik (ur. 07.06.1924 r.) nr leg.
 139. Cpl. Ziobron Antoni (ur. 09.08.1921 r.) nr leg.
 140. Cpl. Zurecki Józef (ur. 16.09.1922 r.) nr leg.20598
 141. Pfc. Abramczyk Mieczyław (ur. 09.08.1920 r.) nr leg.20599
 142. Pfc. Abramiuk Władysław (ur. 10.09.1925 r.) nr leg.
 143. Pfc. Drzezdon Henryk (ur. 15.05.1926 r.) nr leg.
 144. Pfc. Garbień Józef (ur. 17.03.1922 r.) nr leg.
 145. Pfc. Gredziński Jan (ur. 25.05.1910 r.) nr leg.
 146. Pfc. Jakubczyk Juliusz (ur. 20.12.1929 r.) nr leg.
 147. Pfc. Kolibacki Michał (ur. 03.09.1911 r.) nr leg.
 148. Pfc. Kowalik Stefan (ur. 05.09.1910 r.) nr leg.
 149. Pfc. Kowalski Józef (ur. 22.03.1927 r.) nr leg.
 150. Pfc. Kuczek Józef (ur. 19.01.1918 r.) nr leg.
 151. Pfc. Kusiak Mikołaj (ur. 12.12.1922 r.) nr leg.
 152. Pfc. Marczewski Stefan (ur. 18.06.1926 r.) nr leg.
 153. Pfc. Maric Fedor (ur. 19.04.1923 r.) nr leg.
 154. Pfc. Nesteruk Paweł (ur. 13.07.1916 r.) nr leg.
 155. Pfc. Nikolski Włodzimierz (ur. 11.03.1931 r.) nr leg.
 156. Pfc. Piskorz Jan (ur. 03.08.1926 r.) nr leg.
 157. Pfc. Pokrywiecki Edward (ur. 05.10.1927 r.) nr leg.
 158. Pfc. Rapacz Jan (ur. 31.07.1921 r.) nr leg.
 159. Pfc. Rosikon Tadeusz (ur. 05.08.1920 r.) nr leg.
 160. Pfc. Skuza Marian (ur. 19.10.1925 r.) nr leg.
 161. Pfc. Slugocki Stefan (ur. 02.09.1927 r.) nr leg.
 162. Pfc. Smok Jerzy (ur. 01.07.1926 r.) nr leg.
 163. Pfc. Smolij Józef (ur. 14.09.1921 r.) nr leg.
 164. Pfc. Stokłosa Teofil (ur. 03.02.1928 r.) nr leg.
 165. Pfc. Suwala Józef (ur. 06.03.1923 r.) nr leg.
 166. Pfc. Szukałowicz Jan (ur. 07.07.1926 r.) nr leg.
 167. Pfc. Telecki Tadeusz (ur. 07.12.1934 r.) nr leg.
 168. Pfc. Waceba Wacław (ur. 24.01.1929 r.) nr leg.
 169. Pfc. Wieńczkowski Stefan (ur. 15.02.1912 r.) nr leg.
 170. Pfc. Wodarczyk Paweł (ur. 04.04.1927 r.) nr leg.
 171. Pfc. Woldański Wiktor (ur. (ur. 05.12.1918 r.) nr leg.
 172. Pfc. Wyrzykowski Romuald (ur. 15.09.1919 r.) nr leg.
 173. Pvt. Jaremko Wacław (ur. 15.03.1924 r.) nr leg.
 174. Pvt. Litkowski Stanisław (ur. 29.03.1909 r.) nr leg.
 175. Pvt. Moczulski Jan (ur. 15.05.1929 r.) nr leg. 20642
 176. Pvt. Stecko Bolesław (ur. 10.08.1933 r.) nr leg. 20643
 177. Pvt. Stopel Bolesław (ur. 17.09.1927 r.) nr leg.
 • Ognisko Zbiorcze ZPU przy  7314 th. Labour Service Unit (Gd) 
 1. Capt. Babey Tadeusz (ur. 10.06.1923 r.) nr leg. 20339
 2. 1Lt. Fiszer Adolf (ur. 03.02.1917 r.) nr leg.
 3. 1Lt. Krzepisz Henryk (ur. 29.04.1926 r.) nr leg.
 4. 1Lt. Wardyn Antoni (ur. 16.05.1897 r.) nr leg.
 5. 2Lt. Nipanicz Mikołaj (ur. 27.02.1910 r.) nr leg.
 6. 2 Lt. Synoradzki Edward (ur. 19.05.1914 r.) nr leg.
 7. MSgt. Krajewski Kazimierz (ur. 17.02.1922 r.) nr leg.
 8. TSgt. Chrościelewski Janusz (ur. 14.05.1926 r.) nr leg.
 9. TSgt. Kunowski Jan (ur. 12.05.1899 r.) nr leg.
 10. TSgt. Norek Stanisław (ur. 08.11.1914 r.) nr leg.
 11. TSgt. Szybka Stanisław (ur. 17.02.1913 r.) nr leg.
 12. SSgt. Cholewa Stanisław (ur. 01.12.1927 r.) nr leg.
 13. SSgt. Dworzański Kazimierz (ur. 21.05.1921 r.) nr leg.
 14. SSgt. Dyda Jakub (ur. 03.08.1920 r.) nr leg.
 15. SSgt. Grasser Zbigniew (ur. 02.02.1917 r.) nr leg.
 16. SSgt. Karpik Jan (ur. 01.11.1916 r.) nr leg.
 17. SSgt. Korejwo Władysław (ur. 04.08.1909 r.) nr leg.
 18. SSgt. Kwaśniewski Władysław (ur. 26.08.1911 r.) nr leg.
 19. SSgt. Łuczak Stefan (ur. 18.03.1926 r.) nr leg.
 20. SSgt. Padacz Stanisław (ur. 06.03.1926 r.) nr leg.
 21. SSgt. Piorun Witold (ur. 02.09.1923 r.) nr leg.
 22. SSgt. Plosa Jan (ur. 14.05.1917 r.) nr leg.
 23. SSgt. Rudalski Bronisław (ur. 23.03.1925 r.) nr leg.
 24. SSgt. Stachowiak Alfons (ur. 14.12.1923 r.) nr leg.
 25. SSgt. Szumkow Zygmunt (ur. 05.07.1925 r.) nr leg.
 26. SSgt. Zytkowiak Antoni (ur. 20.12.1901 r.) nr leg.
 27. Sgt. Bagiński Roman (ur. 06.06.1925 r.) nr leg.
 28. Sgt. Ciolczyk Władysław (ur. 16.03.1921 r.) nr leg.20366
 29. Sgt. Hajduk Władysław (ur. 04.03.1924 r.) nr leg. 20367
 30. Sgt. Jalufka Karol (ur. 27.04.1917 r.) nr leg.
 31. Sgt. Kapuściński Jan (ur. 01.03.1903 r.) nr leg.
 32. Sgt. Łaukasiewicz Napoleon (ur. 06.06.1926 r.) nr leg.
 33. Sgt. Moskal Stanisław (ur. 06.06.1922 r.) nr leg.
 34. Sgt. Pietrasz Wilhelm (ur. 01.02.1918 r.) nr leg.
 35. Sgt. Rak Adam (ur. 15.12.1919 r.) nr leg.
 36. Sgt. Robaczyński Stanisław (ur. 20.10.1926 r.) nr leg.
 37. Sgt. Skroczek Jan (ur. 11.11.1926 r.) nr leg.
 38. Sgt. Sobasik Jan (ur. 13.06.1926 r.) nr leg.
 39. Sgt. Szczepański Stanisław (ur. 27.04.1920 r.) nr leg.
 40. Sgt. Węglarz Czesław (ur. 30.03.1924 r.) nr leg.
 41. Sgt. Witka Michał (ur. 06.04.1924 r.) nr leg.
 42. Cpl. Augustyniak Bolesław (ur. 25.01.1925 r.) nr leg.
 43. Cpl. Bancerz Jan (ur. 10.09.1924 r.) nr leg.
 44. Cpl. Ciślak Edmund (ur. 15.07.1931 r.) nr leg.
 45. Cpl. Czerwonka Jerzy (ur. 22.03.1914 r.) nr leg.
 46. Cpl. Fil Piotr (ur. 17.09.1926 r.) nr leg.
 47. Cpl. Gackowski Roman (ur. 06.08.1925 r.) nr leg.
 48. Cpl. Gonciarz Zdzisław (ur. 20.01.1925 r.) nr leg.
 49. Cpl. Grześkowiak Ryszard (ur. 01.01.1927 r.) nr leg.
 50. Cpl. Kamiński Stanisław (ur. 20.08.1908 r.) nr leg.
 51. Cpl. Knopik Józef (ur. 24.01.1925 r.) nr leg.
 52. Cpl. Knop Stefan (ur. 20.10.1912 r.) nr leg.
 53. Cpl. Kretschmer Hugin (ur. 17.06.1912 r.) nr leg.
 54. Cpl. Krol Kazimierz (ur. 22.10.1921 r.) nr leg.
 55. Cpl. Leyk Wiktor (ur. 13.07.1915 r.) nr leg.
 56. Cpl. Matiss Eryk (ur. 09.09.1930 r.) nr leg.
 57. Cpl. Robak Wacław (ur. 15.03.1922 r.) nr leg.
 58. Cpl. Soloducha Józef (ur. 12.07.1923 r.) nr leg.20396
 59. Cpl. Sowizdzal Edward (ur. 05.11.1912 r.) nr leg.
 60. Cpl. Tyburski Józef (ur. 04.02.1909 r.) nr leg.
 61. Cpl. Wieczorek Jan (ur. 21.04.1921 r.) nr leg.
 62. Cpl. Wróbel Jan (ur. 11.05.1924 r.) nr leg.20400
 63. Pfc. Banasik Józef (ur. 16.01.1915 r.) nr leg.
 64. Pfc. Borisow Piotr (ur. 23.08.1926 r.) nr leg.
 65. Pfc. Ćwierz Tadeusz (ur. 09.02.1925 r.) nr leg.
 66. Pfc. Dąbrowski Wacław (ur. 06.11.1926 r.) nr leg.
 67. Pfc. Dembiński Witold (ur. 29.03.1918 r.) nr leg.
 68. Pfc. Fiszer Emil (ur. 24.06.1930 r.) nr leg.
 69. Pfc. Gawlik Adam (ur. 11.11.1916 r.) nr leg.
 70. Pfc. Golpis Józef (ur. 20.10.1930 r.) nr leg.
 71. Pfc. Grech Franciszek (ur. 18.08.1924 r.) nr leg.
 72. Pfc. Gronc Edward (ur. 25.06.1923 r.) nr leg.
 73. Pfc. Jermarkowicz Jan (ur. 23.11.1924 r.) nr leg.
 74. Pfc. Jóźwiak Tadeusz (ur. 28.03.1918 r.) nr leg.
 75. Pfc. Kamiński Stefan (ur. 24.12.1924 r.) nr leg.
 76. Pfc. Kleiber Jan (ur. 13.05.1910 r.) nr leg.
 77. Pfc. Krupski Karol (ur. 28.10.1924 r.) nr leg.
 78. Pfc. Musak Władysław (ur. 28.08.1928 r.) nr leg.
 79. Pfc. Rakucki Alfons (ur. 14.02.1920 r.) nr leg.
 80. Pfc. Rasiński Witold (ur. 28.07.1924 r.) nr leg.
 81. Pfc. Rembowski Henryk (ur. 14.05.1924 r.) nr leg.
 82. Pfc. Rundzio Arkadiusz (ur. 12.01.1921 r.) nr leg.
 83. Pfc. Slugocki Stefan (ur. 02.09.1927 r.) nr leg.
 84. Pfc. Smelkowski Franciszek (ur. 09.10.1923 r.) nr leg.
 85. Pfc. Snopek Bolesław (ur. 11.10.1923 r.) nr leg.
 86. Pfc. Spiechowicz Jan (ur. 19.04.1924 r.) nr leg.
 87. Pfc. Szwed Tadeusz (ur. 21.04.1926 r.) nr leg.
 88. Pfc. Szyński Włodzimierz (ur. 29.04.1923 r.) nr leg.
 89. Pfc. Tolstyko Stanisław (ur. 19.03.1922 r.) nr leg.
 90. Pfc. Witczak Tadeusz (ur. 29.11.1920 r.) nr leg.
 91. Pfc. Ziółkowski Tomasz (ur. 30.08.1920 r.) nr leg.
 92. Pfc. Zowala Józef (ur. 21.10.1922 r.) nr leg.
 93. Pfc. Zyzek Stefan (ur. 14.10.1923 r.) nr leg.
 94. Pvt. Barachowski Władysław (ur. 20.03.1923 r.)
 95. Pvt. Bednarczyk Kazimierz (ur. 04.03.1921 r.) nr leg.
 96. Pvt. Iwaszkiewicz Iwo (ur. 28.08.1923 r.) nr leg.
 97. Pvt. Kajetan Michał (ur. 26.10.1924 r.) nr leg.
 98. Pvt. Kmiecik Henryk (ur. 27.07.1922 r.) nr leg.
 99. Pvt. Knapik Jan ( ur. 10.08.1922 r.) nr leg.
 100. Pvt. Kubiak Jan (ur. 19.07.1919 r.) nr leg.
 101. Pvt. Nawrot Klemens (ur. 06.11.1926 r.) nr leg.
 102. Pvt. Petriw Andrzej (ur. 05.09.1927 r.) nr leg.
 103. Pvt. Skweres Aleksander (ur. 10.02.1925 r.) nr leg.
 104. Pvt. Sobieski Albin (ur. 15.05.1922 r.)
 105. Pvt. Szrom Jan (ur. 04.04.1925 r.) nr leg.
 106. Pvt. Tkaczuk Marian (ur. 13.08.1924 r.) nr leg.
 107. Pvt. Torchalski Eugeniusz (ur. 30.12.1917 r.) nr leg.
 108. Pvt. Woźniak Józef (ur. 09.02.1924 r.) nr leg.
 109. Pvt. Zaborski Jan (ur. 23.10.1922 r.) nr leg.
 110. Pvt. Zając Franciszek (ur. 28.05.1926 r.) nr leg. 20448
 • Ognisko zbiorcze ZPU przy 7332 nd Labour Service Unit (Adm Ln)

1. Mjr Rosada Henryk (ur. 17.12.1910 r.) nr leg. 20449

 • Ognisko zbiorcze ZPU Labour Service Unit (Adm Ln)
 1. Cpt. Stachowicz Stanisław (ur. 01.05.1906 r.) nr leg. 20450
 2. Cpt. Kostecki Edward (ur. 28.04.1907 r.) nr leg. 20451
 3. TSgt. Szmigiel Juliusz (ur. 12.04.1918 r.) nr leg. 20452
 • Ognisko zbiorcze ZPU przy 7317 Labour Service Unit (Gd) w Landsbergu- Lech: (Mąż zaufania ZPU: 1st Lt. Jerzy Ostrzycki)
 1. Kpt. Szostak Ignacy (ur. 21.07.1913 r.) nr leg. 20005
 2. Por. Dereziński Tadeusz (ur. 12.10.1916 r.) nr leg. 20006
 3. Por. Ostrzycki Jerzy (ur. 08.08.1908 r.) nr leg.20007
 4. Por. Wilga Bohdan (ur. 19.04.1899 r.) nr leg.20008
 5. Ppor. Dziakoński Zbigniew (ur. 29.09.1920 r.) nr leg.20009
 6. Ppor. Szabliński Władysław (ur. 07.12.1912 r.) nr leg.20010
 7. St. sierż. Ożóg Marcin (ur. 13.11.1908 r.) nr leg.20011
 8. St. sierż. Bończa-Tomaszewski [brak imienia] (ur. 18.01.1909 r.) nr leg.20012
 9. St. sierż. Królikowski Marian (ur. 10.12.1901 r.) nr leg.20013
 10. St. sierż. Pora Marian (ur. 10.09.1913 r.) nr leg. 20014
 11. Sierż. Bałucki Edward (ur. 11.08.1927 r.) nr leg. 20015
 12. Sierż. Filipek Antoni (ur. 13.06.1925 r.) nr leg. 20016
 13. Sierż. Filutowski Jerzy (ur. 24.04.1907 r.) nr leg.20017
 14. Sierż. Jezieński Stefan (ur. 15.08.1924 r.) nr leg.20018
 15. Sierż. Jóźwiak Władysław (ur. 18.05.1912 r.) nr leg.20019
 16. Sierż. Kalinowski Janusz (ur. 12.08.1914 r.) nr leg.20020
 17. Sierż. Kalisz Henryk (ur. 22.02.1924 r.) nr leg.20021
 18. Sierż. Kobylski Franciszek (ur. 02.06.1924 r.) nr leg.20022
 19. Sierż. Kończal Franciszek (ur. 27.11.1910 r.) nr leg.20023
 20. Sierż. Kruk Piotr (ur. 21.07.1914 r.) nr leg.20024
 21. Sierż. Ksenicz Michał (ur. 22.01.1924 r.) nr leg.20025
 22. Sierż. Mrowiec Ludwik (ur. 11.08.1927 r.) nr leg. 20026
 23. Sierż. Nawrocki Piotr (ur. 15.08.1926 r.) nr leg. 20027
 24. Sierż. Wojtowicz Edward (ur. 13.06.1923 r.) nr leg.20028
 25. Sierż. Wojtowicz Jan (ur. 30.11.1921 r.) nr leg.20029
 26. Sierż. Kołakowski Wacław (ur. 15.07.1912 r.) nr leg.20030
 27. Sierż. Kuleszka Szymon (ur. 26.08.1913 r.) nr leg.20031
 28. Sierż. Wyrzykowski Jan (ur. 18.06.1914 r.) nr leg. 20032
 29. Plut. Bankosz Stanisław (ur. 06.06.1923 r.) nr leg. 20033
 30. Plut. Brzyszko Antoni (ur. 18.03.1911 r.) nr leg.20034
 31. Plut. Czyżewski Franciszek (ur. 31.08.1913 r.) nr leg.20035
 32. Plut. Gregorczyk Edward (ur. 06.10.1923 r.) nr leg.20036
 33. Plut. Iwaniuk Franciszek (ur. 30.08.1920 r.) nr leg.20037
 34. Plut. Janiak Kazimierz (ur. 01.09.1924 r.) nr leg.20038
 35. Plut. Jas Michał (ur. 15.09.1922 r.) nr leg.20039
 36. Plut. Kolczyk Józef (ur. 27.11.1920 r.) nr leg. 20040
 37. Plut. Kuciński Władysław (ur. 08.02.1912 r.) nr leg.20041
 38. Plut. Kurdyla Klemens (ur. 15.11.1912 r.) nr leg. 20042
 39. Plut. Nowik Aleksander (ur. 09.03.1912 r.) nr leg.20043
 40. Plut. Sobczyk Kazimierz (ur. 22.05.1913 r.) nr leg.20044
 41. Plut. Stasiak Józef (ur. 16.02.1905 r.) nr leg.20045
 42. Plut. Trybulski Jan (ur. 13.10.1905 r.) nr leg.20046
 43. Plut. Wawrzynkiewicz Kazimierz (ur. 02.03.1913 r.) nr leg.20047
 44. Plut. Wonierzy Jan (ur. 14.04.1916 r.) nr leg.20048
 45. Kpl. Bielecki Józef (ur. 20.01.1913 r.) nr leg.20049
 46. Kpl. Dolder Leszek (ur. 08.08.1925 r.) nr leg.20050
 47. Kpl. Dzygała Władysław (ur. 26.07.1913 r.) nr leg.20051
 48. Kpl. Grajek Stefan (ur. 15.01.1915 r.) nr leg.20052
 49. Kpl. Grzybek Władysław (ur. 11.09.1927 r.) nr leg.20053
 50. Kpl. Jankowski Michał (ur. 26.02.1926 r.) nr leg. 20054
 51. Kpl. Jaszczak Antoni (ur. 27.06.1910 r.) nr leg.20055
 52. Kpl. Jurkiewicz Stefan (ur. 18.03.1914 r.) nr leg.20056
 53. Kpl. Kaczmarek Marian (ur. 15.08.1907 r.) nr leg.20057
 54. Kpl. Kolczyk Tadeusz (ur. 08.02.1925 r.) nr leg.20058
 55. Kpl. Kucharski Jan (ur. 05.03.1921 r.) nr leg. 20059
 56. Kpl. Kuszpeta Anatol (ur. 01.05.1920 r.) nr leg.20060
 57. Kpl. Matusiak Józef (ur. 13.11.1921 r.) nr leg.20061
 58. Kpl. Leszczyszyn Józef (ur. 29.01.1923 r.) nr leg.20062
 59. Kpl. Pijanka Józef (ur. 16.03.1927 r.) nr leg.20063
 60. Kpl. Pindur Stanisław (ur. 06.05.1926 r.) nr leg.20064
 61. Kpl. Popek Stanisław 10.08.1925 r.) nr leg.20065
 62. Kpl. Procyk Władysław (ur. 20.03.1907 r.) nr leg.20066
 63. Kpl. Prodeus Nikodem (ur. 13.03.1915 r.) nr leg.20067
 64. Kpl. Rokosz Ryszard (ur. 06.08.1926 r.) nr leg.20068
 65. Kpl. Rzepecki Marian (ur. 10.05.1926 r.) nr leg.20069
 66. Kpl. Stilius Antanee (ur. 07.02.1927 r.) nr leg.20070
 67. Kpl. Świtoniak Józef (ur. 02.03.1923 r.) nr leg.20071
 68. Kpl. Szyszkowski Henryk (02.12.1924 r.) nr leg.20072
 69. Kpl. Talejum Jan (ur. 10.05.1926 r.) nr leg. 20073
 70. Kpl. Tryjański Augustyn (ur. 21.10.1922 r.) nr leg.20074
 71. Kpl. Walczak Zygmunt (ur. 17.12.1919 r.) nr leg.20075
 72. St. Strzelec Aleksander Antoni (ur. 26.08.1926 r.) nr leg.20076
 73. St. Strzelec Babiniec Stefan (ur. 05.04.1925 r.) nr leg.20077
 74. St. Strzelec Bachryj Andrzej (ur. 12.12.1926 r.) nr leg.20078
 75. St. Strzelec Bak Grzegorz (ur. 12.01.1909 r.) nr leg. 20079
 76. St. Strzelec Bak Jan (ur. 16.05.1908 r.) nr leg.20080
 77. St. Strzelec Borkowski Jan (ur. 21.04.1925 r.) nr leg.20081
 78. St. Strzelec Buczyński Józef (ur. 22.11.1927 r.) nr leg.20082
 79. St. Strzelec Chodyniecki Kazimierz (ur. 01.05.1927 r.) nr leg.20083
 80. St. Strzelec Fedorko Jan (ur. 29.07.1927 r.) nr leg.20084
 81. St. Strzelec Garłowicz Edward (ur. 02.11.1926 r.) nr leg.20085
 82. St. Strzelec Garnuszek Jan (ur. 04.02.1916 r.) nr leg.20086
 83. St. Strzelec Gawlik Józef (ur. 03.01.1917 r.) nr leg. 20087
 84. St. Strzelec Gierk Tadeusz (ur. 06.01.1922 r.) nr leg.20088
 85. St. Strzelec Gil Piotr (ur. 15.12.1922 r.) nr leg.20089
 86. St. Strzelec Gilewicz Dominik (ur. 01.01.1926 r.) nr leg.20090
 87. St. Strzelec Gruszewski Aleksander (ur. 13.03.1921 r.) nr leg.20091
 88. St. Strzelec Handziak Piotr (ur. 14.09.1927 r.) nr leg.20092
 89. St. Strzelec Homziak Wasyl (ur. 03.02.1925 r.) nr leg.20093
 90. St. Strzelec Iwanyschyn Wasyl (ur. 09.01.1925 r.) nr leg.20094
 91. St. Strzelec Jakubiński Mokołaj (ur. 10.10.1927 r.) nr leg.20095
 92. St. Strzelec Jasiński Ryszard (ur. 08.08.1917 r.) nr leg.20096
 93. St. Strzelec Juszczuk Jan (ur. 11.08.1911 r.) nr leg.20097
 94. St. Strzelec Kania Stanisław (ur. 10.04.1920 r.) nr leg.20098
 95. St. Strzelec Kazik Jerzy (ur. 10.04.1927 r.) nr leg.20099
 96. St. Strzelec Klich Jan (ur. 15.05.1927 r.) nr leg.20100
 97. St. Strzelec Klus Michał (ur. 13.03.1926 r.) nr leg.20101
 98. St. Strzelec Koliszczak Osyp (ur. 09.05.1923 r.) nr leg.20102
 99. St. Strzelec Krajewski Wacław (ur. 02.08.1924 r.) nr leg.20103
 100. St. Strzelec Kremer Zdzisław (ur. 22.11.1929 r.) nr leg.20104
 101. St. Strzelec Książek Władysław (ur. 25.12.1920 r.) nr leg.20105
 102. St. Strzelec Kuldo Jan (ur. 05.05.1920 r.) nr leg.20106
 103. St. Strzelec Kuliński Fryderyk (ur. 18.09.1922 r.) nr leg.20107
 104. St. Strzelec Ligenzowski Eugeniusz (ur. 16.05.1926 r.) nr leg.20108
 105. St. Strzelec Majer Rudolf (ur. 16.12.1927 r.) nr leg.20109
 106. St. Strzelec Majko Mikołaj (ur. 18.04.1927 r.) nr leg.20110
 107. St. Strzelec Mazur Antoni (ur. 13.06.1928 r.) nr leg.20111
 108. St. Strzelec Mol Józef (ur. 01.06.1928 r.) nr leg.20112
 109. St. Strzelec Nowaczek Bogusław (ur. 15.12.1927 r.) nr leg.20113
 110. St. Strzelec Olendzki Stanisław (ur. 08.04.1900 r.) nr leg.20114
 111. St. Strzelec Piasecki Stanisław (ur. 15.02.1921 r.) nr leg.20115
 112. St. Strzelec Pindur Franciszek (ur. 14.11.1924 r.) nr leg.20116
 113. St. Strzelec Piotrowski Jan (ur. 20.03.1920 r.) nr leg.20117
 114. St. Strzelec Piwowar Jan (ur. 31.07.1927 r.) nr leg.20118
 115. St. Strzelec Przyborowski Stanisław (ur. 23.07.1925 r.) nr leg.20119
 116. St. Strzelec Przyjemski Ludwik (ur. 26.10.1922 r.) nr leg.20120
 117. St. Strzelec Przybyłek Wacław (ur. 10.07.1920 r.) nr leg.20121
 118. St. Strzelec Przybytko Hipolit (ur. 18.12.1924 r.) nr leg.20122
 119. St. Strzelec Pyrkosz Stanisław (ur. 18.05.1916 r.) nr leg.20123
 120. St. Strzelec Rogula Leon (ur. 25.02.1923 r.) nr leg.20124
 121. St. Strzelec Rojczyk Aleksander (ur. 13.02.1927 r.) nr leg.20125
 122. St. Strzelec Sawrun Iwan (ur. 10.09.1925 r.) nr leg.20126
 123. St. Strzelec Skoczylas Leopold (ur. 04.09.1925 r.) nr leg.20127
 124. St. Strzelec Sokołowski Bronisław (ur. 19.11.1923 r.) nr leg.20128
 125. St. Strzelec Stachow Józef (ur. 23.03.1927 r.) nr leg. 20129
 126. St. Strzelec Suliga Karol (ur. 04.10.1895 r.) nr leg.20130
 127. St. Strzelec Szewczyk Tadeusz (ur. 30.09.1932 r.) nr leg.20131
 128. St. Strzelec Szlaski Tadeusz (ur. 19.02.1924 r.) nr leg.20132
 129. St. Strzelec Sztaba Józef (ur. 05.01.1927 r.) nr leg. 20133
 130. St. Strzelec Szymala Kazimierz (ur. 15.01.1916 r.) nr leg.20134
 131. St. Strzelec Szuba Stefan (ur. 01.01.1924 r.) nr leg.20135
 132. St. Strzelec Trzpit Michał (ur. 29.01.1919 r.) nr leg.20136
 133. St. Strzelec Zak Mieczysław (ur. 25.01.1917 r.) nr leg.20137
 134. St. Strzelec Zasada Piotr (ur. 29.06.1917 r.) nr leg.20138
 135. St. Strzelec Zięba Piotr (ur. 26.03.1925 r.) nr leg.20139
 136. St. Strzelec Zieliński Lucjan (ur. 03.10.1920 r.) nr leg.20140
 137. Strzelec Deres Ryszard (ur. 08.06.1926 r.) nr leg. 20141
 138. Strzelec Komorowski Mieczysław (ur. 09.10.1926 r.) nr leg.20142
 139. Strzelec Mielczarek Zbigniew (ur. 21.01.1917 r.) nr leg.20143
 140. Strzelec Lachnowicz Jan (ur. 07.06.1924 r.) nr leg.20144
 141. Strzelec Nowak Władysław (ur. 14.02.1925 r.) nr leg.20145
 142. Strzelec Szewczyk Jan (ur. 15.12.1926 r.) nr leg.20146
 143. Strzelec Szkwaria Jan (ur. 22.06.1922 r.) nr leg.20147
 144. Strzelec Szotkowski Antoni (ur. 15.06.1913 r.) nr leg.20148
 145. Strzelec Węgrzyn Marian (ur. 25.10.1928 r.) nr leg.20149

© łukasz wolak