Höxter

Kręte drogi życia – Bolesław Zawalicz-Mowiński

O poszukiwaniach śladów życia ppłk. dr inż. Bolesława Zawalicz-Mowińskiego – człowieka, żołnierza, działacza i polityka.  Kiedy w 2009 r. rozpocząłem przygotowywanie do kwerend archiwalnych do projektu dysertacji doktorskiej pt. „Dzieje Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w latach 1951-1990” byłem pełen optymizmu,

Polscy uchodźcy w Niemczech – początek

Dotąd stosunkowo mało miejsca poświęcono dziejom i działalności Zjednoczeniu Polskich Uchodźców w Niemczech (ZPU). We współczesnych badaniach historii podstawowej organizacji skupiającej Polaków w Republice Federalnej miejsce poświęcali m.in.: prof. Władysław Hładkiewicz, prof. Grzegorz Janusz, dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski i prof. Krzysztof Ruchniewicz. Co te badania kilku