Pracownia Badań nad Polską Emigracją w Niemczech po 1945 r.