Bolesław Zawalicz-Mowiński

Kręte drogi życia – Bolesław Zawalicz-Mowiński

O poszukiwaniach śladów życia ppłk. dr inż. Bolesława Zawalicz-Mowińskiego – człowieka, żołnierza, działacza i polityka.  Kiedy w 2009 r. rozpocząłem przygotowywanie do kwerend archiwalnych do projektu dysertacji doktorskiej pt. „Dzieje Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w latach 1951-1990” byłem pełen optymizmu,