Kazimierz Odrobny

Kazimierz Odrobny. Odpryski z życia działacza emigracyjnego [cz. 2]

Zmagania MSW PRL z Kazimierzem Odrobnym. Sprawy kryptonim „Odrobina”, „Pająki” i „Krewni”. Pierwsze udokumentowane zainteresowanie polskiej bezpieki Kazimierzem Odrobnym miało miejsce już w drugiej połowie lat 40-tych. Wydaje się, że było ono związane wówczas z ogólną działalnością Departamentu VII Ministerstwa Bezpieczeństwa