obozy

Do sprzedania

Do sprzedania

Tym razem zamiast wpisu zamieszczam ofertę sprzedaży mojego drugiego egzemplarza publikacji pt. Biografia byłych więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych, komitet wykonawczy dr inż. Antoni Gładysz, Andrzej Szymerski, Wydawnictwo „Promyk”, Philadelphia [1975], ss.367. Kilka słów o publikacji Dostępny egzemplarz jest pierwszym

Obozy i wywiad

Obozy i wywiad

W minionym tygodniu miałem przyjemność uczestniczyć w dyskusji w Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, która była poświęcona obozom dla uchodźców oraz działalności wywiadów i kontrwywiadów. Spotkanie w którym uczestniczyłem było kolejnym z serii pt. „Tajemnice wywiadu”, którego pomysłowadcą i