O mnie

©Piotr Życieński/IPN

Nazywam się Łukasz Wolak. Z wykształcenia jestem historykiem i dokumentalistą, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 r. obroniłem pracę magisterską pt. „Grabież warszawskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego” (seminarium magisterkie: prof. dr hab. Teresa Kulak, prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz). W latach 2006-2007 byłem pracownikiem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu (OBUiAD i OBL). W międzyczasie rozpocząłem roczne studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem, które ukończyłem w 2008 r.

W latach 2008-2009 pracowałem w prywatnym przedsiębiorstwie. W 2009 r. po pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej zostałem przyjęty w poczet słuchaczy seminarium doktorskiego w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr. W trakcie pracy nad dysertacją doktorską byłem m.in.: uczestnikiem IV Letniej Szkoły Historii Najnowszej IPN (2010) oraz I Zimowej Szkoły Historii Najnowszej IPN (2012). W 2012 r. obroniłem w Instytucie Historycznym UWr. pracę doktorską pt. „Dzieje Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec w latach 1951-1990”, którą zrealizowałem pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Ruchniewicza. W latach 2012 – 2015 pracowałem w Bibliotece Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr.

Aktywność

W latach 2013-2018 byłem uczestnikiem Centralnego Projektu Badawczego IPN pt. “Polska emigracja polityczna w latach 1939-1990“. Od 2015 r. jako niezależny historyk kontynuuje badania związane z polskimi uchodźcami w Niemczech po II wojnie światowej, których wyniki w części publikuje na blogu. W 2017 r. pracownicy Muzeum Historii Polski zwrócili się do mnie z prośbą o opracowanie analizy/ekspertyzy poświęconej zbiorom archiwalnym związanym z polskimi dipisami w strefach okupacyjnych Niemiec. W 2017 r. rozpocząłem również współpracę z Porta-Polonica.de centrum dokumentacji cyfrowej, którego punktem ciężkości jest zbieranie, zachowanie, badanie oraz prezentacja historii Polaków w Niemczech. Na łamach tego portalu zamieszczam swoje teksty.

Od wiosny 2017 r. współpracuję z redakcją Moje Miasto, gdzie staram się popularyzować wiedzę o polskich uchodźcach w RFN związanych z Bawarią i Badenią Wirtembergią ale nie tylko. Uczestniczyłem w dwóch spotkaniach z serii pt. “Tajemnice wywiadu” (więcej na blogu), których gospodarzem był redaktor Witold Gadowski a organizatorami Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Brałem także udział w spotkaniu z serii “Tajemnice Bezpieki” (więcej na blogu), którego gospodarzem jest Piotr Woyciechowski a organizatorem Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie. 

W ostatnich latach byłem stypendystą Bogdana Zdrojewskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011) oraz Polonia Aid Foundation Trust (2015). Jestem również wolontariuszem Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie (od 2006 r.) oraz współpracownikiem Pracowni Badań nad Polską Emigracją w Niemczech po 1945 r. (od 2009). W latach 2010-2016 byłem delegatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2013 r. jestem członkiem Światowej Rady Badań nad Polonią. W 2019 r. z mojej inicjatywy władze Gminy i Miasta Wronki oraz sołtys Kłodziska upamiętnili symboliczną tablicą pamiątkową Kazimierza Odrobnego (1904-1981), przedwojennego działacza korporacji akademickiej, byłego więźnia obozu koncentracyjnego Mauthausen/Gusen I, byłego działacza polskich dipisów i uchodźców w okupowanych Niemczech/RFN oraz wieloletniego prezesa Zjednoczenia Polskich Uchodźców.

Projekty

Do chwili obecnej zrealizowałem kilka projektów naukowo-archiwalnych m.in.: dla Fundacji dla Porozumienia Europejskiego “Krzyżowa” w Krzyżowej, dla Georg-Eckert-Institut Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung oraz prywatnych osób. Uczestniczyłem również w kilku projektach popularno-naukowych: Mapa pamięci – Wrocław 1989, Niemcy i stosunki polsko-niemieckie w aktualnych polskich podręcznikach do historii,Leksykon Kultury Niemieckiej oraz Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze

Media i zainteresowania

Zainteresowanych odsyłam do mojego profilu w academia.edu, gdzie udostępniam dotychczas opublikowane artykuły naukowe i popularno-naukowe. Wiele moich wypowiedzi dla mediów (Radio Cosmo/WDR, Polskie Radio 24, Radio Opole, Deutsche Welle, Strefa Wolnej Prasy, wPolityce.pl) można odnaleźć w sieci internetowej. 

Moje zainteresowania koncentrują się wokół problematyki: Polaków w Niemczech po 1945 r., polskich organizacji emigracyjnych po II wojnie światowej, działaczy emigracyjnych w Niemczech po 1945 r., historii sportu- sztuki walki w Polsce (karate), grabieży dóbr kultury w czasie II wojny światowej, przestępstw wobec dóbr kultury w PRL i tajnych służb.

Moje hobby to fotografia i sztuka walki – karate.

Poniżej krótka prezentacja mojej aktywności (czasami zdarza się, że jestem po drugiej stronie aparatu):

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

oraz dokumentacja zawodowych osiągnięć (wybór):

 

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz