O mnie

©Piotr Życieński/IPN

Nazywam się Łukasz Wolak. Z wykształcenia jestem historykiem i dokumentalistą, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 r. obroniłem pracę magisterską pt. „Grabież warszawskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego” (seminarium magisterkie: prof. dr hab. Teresa Kulak, prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz). Byłem pracownikiem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu (OBUiAD i OBL). Ukończyłem roczne studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem.

Po pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej zostałem przyjęty w poczet słuchaczy seminarium doktorskiego w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr. W Instytucie Historycznym UWr. obroniłem pracę doktorską pt. „Dzieje Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec w latach 1951-1990”, którą zrealizowałem pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Ruchniewicza. Byłem pracownikiem Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr. Od 2015 r. jako niezależny historyk kontynuuje badania związane z polskimi uchodźcami w Niemczech po II wojnie światowej, których wyniki w części publikuje na blogu. 

Projekty

Do chwili obecnej zrealizowałem kilka projektów naukowo-archiwalnych m.in.: dla Fundacji dla Porozumienia Europejskiego “Krzyżowa” w Krzyżowej, dla Georg-Eckert-Institut Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung oraz prywatnych osób. Uczestniczyłem również w kilku projektach popularno-naukowych: Mapa pamięci – Wrocław 1989, Niemcy i stosunki polsko-niemieckie w aktualnych polskich podręcznikach do historii,Leksykon Kultury Niemieckiej oraz Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze

Zainteresowania

Koncentrują się wokół problematyki: Polaków w Niemczech po 1945 r., polskich organizacji emigracyjnych po II wojnie światowej, działaczy emigracyjnych w Niemczech po 1945 r., przestępstw wobec dóbr kultury w PRL i tajnych służb. Zainteresowanych odsyłam do mojego profilu w academia.edu, gdzie udostępniam dotychczas opublikowane artykuły naukowe i popularno-naukowe.

Moje hobby to fotografia i sztuka walki – karate.

Poniżej krótka prezentacja mojej aktywności:

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

oraz dokumentacja zawodowych osiągnięć (wybór):

 

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapiszZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz