Höxter

Edmund Hemmerling (1913-1973)

Edmund Hemmerling (1913-1973)

Edmund Hemmerling (1913-1973), przedwojenny polityk, powojenny działacz polskich dipisów we francuskiej strefie okupacyjnej Niemiec i wiceprzewodniczącego Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa Wojennego (ZPUW) w Brukseli/Paryżu (o organizacji pisałem tutaj), to doskonały przykład działacza z okupowanych Niemiec, którego powojennych losów nadal nie poznaliśmy. Jego losy

Polscy uchodźcy w Niemczech – początek

Polscy uchodźcy w Niemczech – początek

Dotąd stosunkowo mało miejsca poświęcono dziejom i działalności Zjednoczeniu Polskich Uchodźców w Niemczech (ZPU). We współczesnych badaniach historii podstawowej organizacji skupiającej Polaków w Republice Federalnej miejsce poświęcali m.in.: prof. Władysław Hładkiewicz, prof. Grzegorz Janusz, dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski i prof. Krzysztof Ruchniewicz. Co te badania kilku