poszukiwania

Krótka refleksja po peregrynacji po krajowych archiwach – cz. 4

Instytut Pamięci Narodowej (poszukiwanie materiałów dotyczących polskich uchodźców wojennych w Niemczech). Jedną z wielu instytucji krajowych w której przyszło mi realizować kwerendę archiwalną do projektu dysertacji doktorskiej było archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). Po wewnętrznych usprawnieniach w udostępnianiu materiałów i