Wrocław

Współpraca “Poglądu” z Autonomicznym Wydziałem Wschodnim SW

Współpraca “Poglądu” z Autonomicznym Wydziałem Wschodnim SW

[Poniżej zamieszczam treść mojego wystąpienia, które wygłosiłem na międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Za waszą i naszą wolność” poświęconej Autonomicznemu Wydziałowi Wschodniemu Solidarności Walczącej w dniach 23-24 maja 2018 r. w Akademii Ignatianium w Krakowie.] Współpraca Towarzystwa Solidarność i Wydawnictwa „Pogląd”

Krótka refleksja po peregrynacji po krajowych archiwach – cz. 4

Instytut Pamięci Narodowej (poszukiwanie materiałów dotyczących polskich uchodźców wojennych w Niemczech). Jedną z wielu instytucji krajowych w której przyszło mi realizować kwerendę archiwalną do projektu dysertacji doktorskiej było archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). Po wewnętrznych usprawnieniach w udostępnianiu materiałów i