Konferencja poświęcona dipisom

Miło mi poinformować, że w dniu 20 maja 2021 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949„. Moją inicjatywę podjęła dyrekcja Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu w tym dr hab. Konrad Białecki, naczelnik Biura Badań Historycznych IPN oraz dyrekcja Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Koordynatorem konferencji był dr. Rafał Sierchuła z pomocą którego udało się dopiąć wszystkie szczegóły wydarzenia. Nie będę ukrywał, że podjęta przeze mnie inicjatywa dojrzewała przez ładnych kilka lat a jej początków należałoby poszukiwać na forum jednego z CBP IPN. Dużo można byłoby napisać o początkach mojej inicjatywy ale ostatecznie nie będę tego wątku rozszerzał. Najważniejsze, że inicjatywa spotkała się z przychylnością kierownictwa Oddziału w Poznaniu.

Zanim przejdę dalej winny jestem jeszcze jedno wyjaśnienie. Otóż pierwotnie konferencja została zaplanowana na wiosnę 2020 r. Sytuację pokrzyżowała nam sytuacja związana z wirusem i ogólne zamknięcie wszystkiego. Plan awaryjny zakładał drugi termin konferencji ale ten z racji wspomnianej sytuacji na jesień 2020 r. także nie mógł zostać zrealizowany. To wszystko razem przyczyniło się nie tylko do dwukrotnego przekładania planów konferencyjnych ale również do rezygnacji części prelegentów z udziału w tym wydarzeniu. Cieszę się zatem, że to wydarzenie doszło wreszcie do skutku właściwie dzięki wytężonym staraniom dr. Rafała Sierchuły, którego w tym miejscu pragnę wyróżnić. Pomoc dr. Sierchuła dla tego wydarzenia była bezcenna. Ponieważ konferencja odbyła się w wersji online (pierwotnie planowana była w Przystanku Historia IPN w Poznaniu) mnie w udziale przypadło skromne uczestnictwo z czego bardzo się cieszę.

W czwartek 20 maja br. wszyscy uczestnicy spotkali się na platformie cyfrowej. Prelegentów oraz widzów przywitali: dr hab. Rafał Reczek, dyrektor Oddziału Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Plan konferencji przewidywał cztery panele tematyczne: pierwszy pt. „Rola Kościoła katolickiego w polskiej diasporze w Niemczech”; drugi: „Dipisi”; trzeci: „Polacy w mundurach”; czwarty: „Polskie organizacje w Niemczech”. W sumie wystąpiło 16 referentów wśród których nie zabrakło tematów związanych z działalnością polskiego duchowieństwa w zachodnich strefach okupacyjnych, działalnością wydawniczą, organizacjami polskich dipisów włącznie z aktywnością byłych żołnierzy oraz oficerów AK i polskich kompanii wartowniczych a także z Międzynarodową Organizacją Uchodźców (IRO) czy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Wszyscy referenci stanęły nie tylko na wysokości zadania ale zaprezentowali kapitalne i solidne wystąpienia. Liczę zatem na to, że z czasem czytelnicy będą mogli wziąć do swoich rąk tom, którego tematyka będzie podejmowała problem polskich dipisów w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec. Zapraszam do obejrzenia poszczególnych paneli konferencji jak również całego materiału. 

Panel I: „Rola Kościoła katolickiego w polskiej diasporze w Niemczech” – prowadzący: dr hab. Konrad Białecki:

Panel II: „Dipisi” – prowadzący: dr Łukasz Wolak:

Panel III: „Polacy w mundurach” – prowadzący dr Rafał Sierchuła:

Panel IV: „Polskie organizacje w Niemczech” – prowadzący: dr Piotr Kubiak:

Na koniec tego wpisu chce raz jeszcze podziękować kierownictwu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu a szczególnie dr. hab. Konradowi Białeckiemu za przyjęcie mojej inicjatywy naukowej. Szczególne podziękowania składam dr. Rafałowi Sierchule nie tylko za pomoc i chęć zorganizowania przedsięwzięcia ale przede wszystkim za praktyczną stronę organizacji. Bez tej pracy przedsięwzięcie nie miałoby szans powstać. Wreszcie dziękuję prelegentom, którzy nie tylko przyjęli moje zaproszenie ale wygłosili bardzo ciekawe referaty/wystąpienia. Wierzę, że podczas obrad nie udało nam się podjąć wszystkim zagadnień związanych z polskimi dipisami. Liczę po cichu na to, że w kolejnej odsłonie, jeśli taka powstanie, będą podejmowane pozostałe pola aktywności Polaków w okupowanych Niemczech. Do zobaczenia!

Ⓒ łukasz wolak

Konferencja poświęcona dipisom
Tagged on:                                                                                                                                     

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: