Wartownicy w ZPU

Fot. 1: Patka Polskich Kompanii Wartowniczych przy USArmy, RFN (źródło: ze zbiorów Krzysztofa Barbarskiego, IPMS)

Głównym elementem działalności Zjednoczenia Polskich Uchodźców w RFN była centralizacja wszelkich przejawów życia polskich uchodźców. Z chwilą powstania w 1951 r. organizacja obejmowała 117 Ognisk rozproszonych na terenie Zachodnich Niemiec. Z czasem do struktur ZPU zaczęli zgłaszać się wartownicy służący w Kompaniach przy armii amerykańskiej. Popularność ZPU  w tamtym środowisku wynikała bezpośrednio z relacji jakie zainicjował jeszcze przed powstaniem ZPU mjr Bolesław Zawalicz-Mowiński z płk. Franciszkiem Soboltą. Pierwsze rozmowy z dowódcą Polskich Kompaniami Wartowniczych koncentrowały się przede wszystkim na wsparciu finansowym dla nowej organizacji. Z czasem przychylność płk. Sobolty zaowocowała możliwością stworzenia w poszczególnych kompaniach Ognisk Zbiorczych ZPU, które strukturalnie podlegały bezpośrednio zarządowi głównemu w Höxter a później w Velbert. Przystąpienie wartowników do ZPU spowodowało niewątpliwy skok liczby członków organizacji (np. numery legitymacji rozpoczynały się w Ogniskach Zbiorczych od dwudziestu tysięcy). Zainteresowanie członkostwem było tak duże, że musiało budzić zdziwienie nie tylko dowództwa Kompanii Wartowniczych ale również samego zarządu głównego ZPU.

Dodatkowo służba w tamtym okresie czasu zapewniała wartownikom stały dopływ pensji a co za tym idzie całe kompanie grupowo odprowadzały obowiązkowo składki do kasy ZPU. Była to nie tylko danina na rzecz organizacji ale przede wszystkim wymierne wsparcie wartowników w działalność organizacji. Przez kilka kolejnych lat byli dobrymi płatnikami składek i regularnie wywiązywali się przez z tego obowiązku (niezależnie od pozostałych członków ZPU wartownicy pilnowali powinności składkowych i pod tym względem wyróżniali się na tle ogółu). Warto dodać, że częstą praktyką było wstępowanie całych kompanii do Ognisk Zbiorczych ZPU. Można stwierdzić, że właściwie odbywało się to „hurtowo”. Jednego dnia w szeregi ZPU potrafiło włączyć się kilkuset nowych członków. Niestety z czasem, kiedy rozpoczął się proces likwidacji Kompanii, spowodował masowy spadek członków ZPU. Jak gremialnie wartownicy wstępowali do organizacji tak „hurtowo” występowali ze struktur. Kolejnym elementem spadku zainteresowania ZPU była emigracja. W latach 1952-1954 kiedy nastąpiła masowa emigracja do Kanady szeregi ZPU opuściło kolejnych kilkuset wartowników. Taki stan rzeczy przyczynił się nie tylko do pewnej destabilizacji członków ale częściowo zachwiał strukturą terenową, dlatego centrala w Velbert nigdy nie zdecydowała się na utworzenie stałego przedstawicielstwa  ZPU w Kompaniach Wartowniczych.

Niemniej w latach 1951-1956 trwał swoisty exodus wartowników w ZPU. Mimo, że nie brali oni czynnego udziału, z pewnymi wyjątkami, w życiu organizacji czasami zwracali się z różnymi prośbami do centrali w Velbert. Najczęściej wartownicy zwracali się do ZPU w indywidualnych sprawach związanych z dalszą emigracją głównie do USA i Kanady. Centrala w ZPU pośredniczyła w składaniu dokumentacji zainteresowanego we właściwych komisjach rekrutacyjnych. Udzielała odpowiedzi a nawet prowadziła drobną wymianę korespondencji. Pomoc władz ZPU w załatwianiu szeregu próśb i wniosków wartowników przyczyniła się nie tylko do dalszej emigracji ale wpłynęła znacząco na spadek liczby członków.

W okresie późniejszym (w latach 60-tych i później) relacje Kompanii Wartowniczych z ZPU były kontynuowane raczej w formie indywidualnego członkostwa, dlatego trudniej odnaleźć w jej szeregach, nie znając podstawowych danych biograficznych, byłych wartowników. Jednym z najaktywniejszych mężów zaufania ZPU w Kompaniach Wartowniczych/ Lotniczych przy US Army w latach 50-tych był kpt. Jerzy Ostrzycki, przedwojenny oficer Wojska Polskiego, który pracował w Labour Service nr 7317 w Landsbergu-Lech. Była to Kompania Wartownicza, która pełniła służbę przy bazach lotniczych/magazynach lotniczych w Zachodnich Niemczech. Dzięki jego aktywności dysponujemy dzisiaj listami wartowników, którzy włączyli się do ZPU, sprawozdaniami z podległych mu Ognisk Zbiorczych w Kompaniach Wartowniczych a także informacjami na temat fluktuacji w tych Ogniskach.

Wszystkie wyszczególnione poniżej Ogniska Zbiorcze ZPU w latach 1952-1953 znajdowały się przy kompaniach pełniących służbę na terenie lotnisk i podlegały US Air Force w Wiesbaden.

Fot. 2: Inspekcja polskiej Kompanii Wartowniczej nr 6900 (źródło: IPMS)

CZŁONKOWIE OGNISK ZBIORCZYCH ZPU PRZY KOMPANIACH WARTOWNICZYCH ARMII AMERYKAŃSKIEJ

Ognisko zbiorcze ZPU przy 7366 Szwadronie Lotniczym w Oberpfaffenhofen

 1. Capt. Klinkosz Alojzy, ksiądz (ur. 27.01.1908 r.)
 2. Capt. Wichlarz Józef (ur. 22.02.1917 r.)
 3. 1st. Lt. Glama Benno (ur. 19.03.1908 r.)
 4. 1st. Lt. Kreft Leon (ur. 25.04.1914 r.)
 5. 1st. Lt. Kuspak Jan (ur. 20.12.1903 r.)
 6. 1st. Lt. Osterczyk Tadeusz (ur. 17.09.1919 r.)
 7. 1 st. Lt. Zieliński Ludwik (ur. 16.05.1915 r.)
 8. 2nd Lt. Nowaczyński Franciszek (ur. 03.07.1898 r.)
 9. MSgt. Kaczmarczyk Henryk (ur. 23.02.1914 r.)
 10. TSgt. Drodz Jan (ur. 27.01.1898 r.)
 11. TSgt. Gierymski Sławomir (ur. 19.04.1928 r.)
 12. TSgt. Majewski Jan (ur. 02.09.1908 r.)
 13. TSgt. Markiewicz Stanisław (ur. 07.05.1923 r.)
 14. TSgt. Rosik Władysław (ur. 23.12.1917 r.)
 15. TSgt. Rzepka Erwin (ur. 27.10.1924 r.)
 16. SSgt. Drewa Władysław (ur. 30.05.1921 r.)
 17. SSgt. Gilewski Tadeusz (ur. 19.08.1923 r.)
 18. SSgt. Gluch Tadeusz (ur. 09.06.1920 r.)
 19. SSgt. Hruby Jan (ur. 25.08.1924 r.)
 20. SSgt. Kazimierczak Stanisław (ur. 11.02.1911 r.)
 21. SSgt. Krzyżanowski Eugeniusz (ur. 14.01.1927 r.)
 22. SSgt. Lewandowski Antoni (ur. 18.11.1921 r.)
 23. SSgt. Majka Józef (ur. 19.12.1923 r.)
 24. SSgt. Manka Władysław (ur. 09.01.1914 r.)
 25. SSgt. Matwiejew Włodzimierz (ur. 25.04.1908 r.)
 26. SSgt. Milczarek Adam (ur. 20.01.1910 r.)
 27. SSgt. Monicki Stanisław (ur. 27.04.1909 r.)
 28. SSgt. Oświęcimski Julian (ur. 19.10.1924 r.)
 29. SSgt. Pawelczyk Antoni (ur. 28.05.1896 r.)
 30. SSgt. Pietrzyk Tomasz (ur. 13.12.1900 r.)
 31. SSgt. Porzucek Władysław (ur. 01.06.1918 r.)
 32. SSgt. Przybycin Władysław (ur. 04.04.1915 r.)
 33. SSgt. Rzeczycki Władysław (ur. 05.08.1923 r.)
 34. SSgt. Ślęzak Franciszek (ur. 01.10.1915 r.)
 35. SSgt. Stępień Bronisław (ur. 23.03.1915 r.)
 36. SSgt. Trocha Aleksander (ur. 11.05.1914 r.)
 37. SSgt. Wiktor Jan (ur. 27.08.1919 r.)
 38. SSgt. Wodarczyk Jan (ur. 30.01.1928 r.)
 39. SSgt. Woźniak Józef (ur. 30.06.1916 r.)
 40. SSgt. Zyliński Józef (ur. 10.02.1913 r.)
 41. Sgt. Adamczyk Wawrzyniec (ur. 10.07.1911 r.)
 42. Sgt. Bartnicki Józef (ur. 29.04.1917 r.)
 43. Sgt. Borowy Leon (ur. 28.06.1920 r.)
 44. Sgt. Broda Józef (ur. 01.10.1920 r.)
 45. Sgt. Bulikowski Piotr (ur. 05.09.1931 r.)
 46. Sgt. Hrabia Józef (ur. 30.01.1916 r.)
 47. Sgt. Holubowicz Andrzej (ur. 08.03.1927 r.)
 48. Sgt. Jabłonowski Józef (ur. 27.04.1924 r.)
 49. Sgt. Janski Wincenty (ur. 21.01.1914 r.)
 50. Sgt. Kobyłko Czesław (ur. 20.05.1915 r.)
 51. Sgt. Kula Alaksander (ur. 24.08.1924 r.)
 52. Sgt. Lenartowicz Jan (ur. 08.10.1912 r.)
 53. Sgt. Migas Henryk (ur. 10.02.1925 r.)
 54. Sgt. Moczkowski Zygmunt (ur. 27.08.1915 r.)
 55. Sgt. Musielski Józef (ur. 07.01.1925 r.)
 56. Sgt. Olba Henryk (ur. 10.11.1920 r.)
 57. Sgt. Sarmaga Paweł (ur. 14.07.1921 r.)
 58. Sgt. Skrzypczak Władysław (ur. 15.09.1922 r.)
 59. Sgt. Suchanek Zenon (ur. 02.03.1918 r.)
 60. Sgt. Szymczyk Franciszek (ur. 17.10.1918 r.)
 61. Sgt. Wiśniewski Adolf (ur. 27.01.1923 r.)
 62. Sgt. Zwierz Józef (ur. 19.02.1917 r.)
 63. Cpl. Architekt Edward (ur. 18.02.1919 r.)
 64. Cpl. Badowski Adam (ur. 27.05.1924 r.)
 65. Cpl. Bawerczyk Franciszek (ur. 13.01.1910 r.)
 66. Cpl. Bek Jerzy (ur. 02.11.1925 r.)
 67. Cpl. Brzozowski Stefan (ur. 02.04.1922 r.)
 68. Cpl. Cieniuch Kazimierz (ur. 03.03.1920 r.)
 69. Cpl. Dziarski Edward (ur. 21.10.1925 r.)
 70. Cpl. Dobrowolski Stefan (ur. 19.01.1919 r.)
 71. Cpl. Erfeld-Edelski Aleksander (ur. 23.02.1905 r.)
 72. Cpl. Gierasimczuk Aleksander (ur. 25.05.1903 r.)
 73. Cpl. Gładysz Władysław (ur. 21.08.1924 r.)
 74. Cpl. Gunia Julian (ur. 02.12.1924 r.)
 75. Cpl. Ilowski Wojciech (ur. 11.05.1909 r.)
 76. Cpl. Iwanowski Mikołaj (ur. 25.04.1892 r)
 77. Cpl. Jez Andrzej (ur. 09.10.1921 r.)
 78. Cpl. Kasprzyński Mieczysław (ur. 05.11.1927 r.)
 79. Cpl. Kesy Edward (ur. 07.07.1924 r.)
 80. Cpl. Klim Bronisław (ur. 29.09.1925 r.)
 81. Cpl. Kolaczew Mikołaj (ur. 14.03.1925 r.)
 82. Cpl. Korzystko Franciszek (ur. 22.08.1922 r.)
 83. Cpl. Krol Stanisław (ur. 25.10.1927 r.)
 84. Cpl. Kulczak Władysław (ur. 01.02.1914 r.)
 85. Cpl. Kuzma Mikołaj (ur. 14.11.1922 r.)
 86. Cpl. Kwiecień Stanisław (ur. 03.06.1920 r.)
 87. Cpl. Litwin Leonard (ur. 14.11.1912 r.)
 88. Cpl. Marcinkiewicz Jan (ur. 20.05.1923 r.)
 89. Cpl. Morawa Franciszek (ur. 12.10.1923 r.)
 90. Cpl. Mikołajewski Stanisław (ur. 30.10.1912 r.)
 91. Cpl. Nadolny Czesław (ur. 14.11.1911 r.)
 92. Cpl. Narolski Jan (ur. 25.12.1897 r.)
 93. Cpl. Neryng Piotr (ur. 21.12.1897 r.)
 94. Cpl. Osmański Józef (ur. 27.02.1907 r.)
 95. Cpl. Pietras Henryk (ur. 29.03.1904 r.)
 96. Cpl. Pijanka Stanisław (ur. 27.05.1925 r.)
 97. Cpl. Prochnicki Feliks (ur. 01.03.1925 r.)
 98. Cpl. Rogula Walenty (ur. 08.11.1910 r.)
 99. Cpl. Rudawski Stanisław (ur. 06.03.1927 r.)
 100. Cpl. Salwa Stefan (ur. 13.03.1927 r.)
 101. Cpl. Siwko Mieczysław (ur. 18.05.1921 r.)
 102. Cpl. Węgliński Stefan (ur. 30.01.1928 r.)
 103. Cpl. Zając Andrzej (ur. 13.04.1906 r.)
 104. Pfc. Augustyniak Aleksander (ur. 08.06.1930 r.)
 105. Pfc. Badyński Tadeusz (ur. 20.09.1922 r.)
 106. Pfc. Banas Michał (ur. 10.08.1924 r.)
 107. Pfc. Bania Stanisław (ur. 14.01.1922 r.)
 108. Pfc. Bechmeta Mikołaj (ur. 12.09.1927 r.)
 109. Pfc. Błaszczyk Stanisław (ur. 25.11.1922 r.)
 110. Pfc. Bober Władysław (ur. 20.02.1920 r.)
 111. Pfc. Bohdaniuk Iwan (ur. 08.04.1924 r.)
 112. Pfc. Buczek Feliks Jan (ur. 24.08.1928 r.)
 113. Pfc. Bujok Andrzej (ur. 11.08.1929 r.)
 114. Pfc. Choniuk Piotr (ur. 13.07.1919 r.)
 115. Pfc. Czopowicz Bronisław (ur. 11.06.1926 r.)
 116. Pfc. Debiak Tadeusz (ur. 18.10.1922 r.)
 117. Pfc. Dziarmaga Stanisław (brak daty urodzenia)
 118. Pfc. Dzierzecki Stanisław (ur. 25.04.1924 r.)
 119. Pfc Faron Antoni (ur. 08.01.1914 r.)
 120. Pfc. Gasior Mieczysław (ur. 11.04.1924 r.)
 121. Pfc. Glinkowski Stefan (ur. 02.07.1925 r.)
 122. Pfc. Godek Władysław (ur. 20.03.1920 r.)
 123. Pfc. Grabos Mieczysław (ur. 18.05.1926 r.)
 124. Pfc. Heil Kazimierz (ur. 03.01.1932 r.)
 125. Pfc. Hira Antoni (ur. 20.05.1917 r.)
 126. Pfc. Hyrc Józef (ur. 06.03.19120 r.)
 127. Pfc. Jankowski Józef (ur. 22.12.1922 r.)
 128. Pfc. Janusz Mieczysław (ur. 12.03.1921 r.)
 129. Pfc. Jarmasz Ryszard (ur. 29.04.1932 r.)
 130. Pfc. Jasiński Aleksander (ur. 09.10.1926 r.)
 131. Pfc. Kadzikiewicz Edmund (ur. 30.08.1925 r.)
 132. Pfc. Kataran Wasyl (ur. 01.01.1922 r.)
 133. Pfc. Kleczek Edward (ur. 20.04.1926 r.)
 134. Pfc. Kowalik Zbigniew (ur. 14.01.1925 r.)
 135. Pfc. Kronda Teodor (ur. 19.03.1915 r.)
 136. Pfc. Krymalczyk Józef (ur. 15.03.1928 r.)
 137. Pfc. Kulka Wincenty (ur. 29.03.1922 r.)
 138. Pfc. Lach Henryk (ur. 11.09.1929 r.)
 139. Pfc. Lipień Witold (ur. 10.01.1934 r.)
 140. Pfc. Lub Adolf (ur. 25.05.1916 r.)
 141. Pfc. Ludwisiak Rafael (ur. 07.10.1920 r.)
 142. Pfc. Makarow Leon (ur. 21.06.1922 r.)
 143. Pfc. Makowski Wilhelm (ur. 15.11.1930 r.)
 144. Pfc. Marciniec Czesław (ur. 05.10.1926 r.)
 145. Pfc. Margos Julian (ur. 11.04.1925 r.)
 146. Pfc. Marianek Ryszard (ur. 21.02.1915 r.)
 147. Pfc. Melych Mikołaj (ur. 20.12.1915 r.)
 148. Pfc. Musiał Jan (ur. 10.11.1920 r.)
 149. Pfc. Niewieczerzal Ginter (ur. 04.11.1924 r.)
 150. Pfc. Okoński Romuald (ur. 01.03.1928 r.)
 151. Pfc. Olczyk Marian (ur. 30.05.1926 r.)
 152. Pfc. Olszewski Zygmunt (ur. 05.05.1926 r.)
 153. Pfc. Paliński Adam (ur. 12.05.1925 r.)
 154. Pfc. Pietras Adam (ur. 24.12.1927 r.)
 155. Pfc. Polak Witold (ur. 15.03.1917 r.)
 156. Pfc. Porolniczak Wincenty (ur. 14.04.1914 r.)
 157. Pfc. Pulcer Adam (ur. 12.05.19125 r.)
 158. Pfc. Pytel Jan (ur. 24.08.1916 r.)
 159. Pfc. Radlak Tadeusz (ur. 15.09.1919 r.)
 160. Pfc. Radziejewski Marian (ur. 03.11.1925 r.)
 161. Pfc. Rajski Stefan (ur. 24.07.1925 r.)
 162. Pfc. Rataj Jan (ur. 03.06.1921 r.)
 163. Pfc. Rymarczyk Marian (ur. 02.07.1927 r.)
 164. Pfc. Sachajdak Stefan (ur. 20.10.1915 r.)
 165. Pfc. Sachon Piotr (ur. 05.12.1928 r.)
 166. Pfc. Scherer Ryszard (ur. 06.02.1935 r.)
 167. Pfc. Schmidt Zygfryd (ur. 02.02.1923 r.)
 168. Pfc. Sendecki Stanisław (ur. 29.03.1925 r.)
 169. Pfc. Sielecki Kazimierz (ur. 15.03.1924 r.)
 170. Pfc. Siganto Walenty (ur. 03.02.1923 r.)
 171. Pfc. Skiba Konstanty (ur. 05.04.1914 r.)
 172. Pfc. Skubski Franciszek (ur. 11.09.1925 r.)
 173. Pfc. Stadler Alojzy (ur. 17.02.1934 r.)
 174. Pfc. Sypuła Mieczysław (ur. 21.09.1922 r.)
 175. Pfc. Szpak Jan (ur. 24.08.1925 r.)
 176. Pfc. Szymański Stanisław (ur. 25.09.1924 r.)
 177. Pfc. Szymczak Jerzy (ur. 17.10.1933 r.)
 178. Pfc. Węgrzyn Michał (ur. 27.09.1924 r.)
 179. Pfc. Wilicz Leon (ur. 15.07.1921 r.)
 180. Pfc. Wlazlak Stefan (ur. 09.07.1925 r.)
 181. Pfc. Wodczak Władysław (ur. 07.02.1927 r.)
 182. Pfc. Witkowski Jan (ur. 13.02.1923 r.)
 183. Pfc. Zapalowski Henryk (ur. 04.06.1927 r.)
 184. Pfc. Zapart Stanisław (ur. 08.03.1921 r.)
 185. Pfc. Zywica Antoni (ur. 01.08.1924 r.)
Fot. 3: Struktura ZPU uwzględniająca Ogniska Zbiorcze przy zarządzie głównym (źródło: opracowanie własne)

Ognisko zbiorcze ZPU przy 7315 Labour Service Unit (22b) w Kindbach-Pfalz, Flugplatz (mąż zaufania ZPU: Marian J. Lewicki – Captain LS Commanding).

 1. Capt. Lewicki J. Marian (ur. 30.07.1905 r.)
 2. 1st Lt. Sieciechowicz Bolesław (ur. 28.09.1913 r.)
 3. 2st Lt. Bartoszek Max (ur. 15.06.1913 r.)
 4. 2st Lt. Błażejewski Zygmunt (ur. 23.09.1919 r.)
 5. 2st Lt. Drzensla Alojzy (ur. 29.02.1920 r.)
 6. 2st Lt. Hryncewicz Henryk (ur. 01.06.1912 r.)
 7. 2st Lt. Swietoslawski Kazimierz (ur. 25.10.1922 r.)
 8. 2st Lt. Wilk Stanisław (ur. 31.03.1904 r.)
 9. MSgt. Dulik Jan (ur. 21.12.1921 r.)
 10. MSgt. Jacniacki Roman (ur. 16.10.1918 r.)
 11. MSgt. Mroczkowski Władysław (ur. 12.09.1912 r.)
 12. MSgt. Stańczyk Feliks (ur. 10.08.1915 r.)
 13. TSgt. Bednarczyk Stanisław (ur. 04.05.1915 r.)
 14. TSgt. Grabowski Zygmunt (ur. 13.09.1913 r.)
 15. TSgt. Kamiński Aleksander (ur. 20.02.1915 r.)
 16. TSgt. Tarkowski Józef (ur. 13.12.1909 r.)
 17. TSgt. Tyc Roman (ur. 14.02.1898 r.)
 18. TSgt. Zawila Adam (ur. 19.12.1921 r.)
 19. SSgt. Budkiewicz Mieczysław (ur. 06.01.1922 r.)
 20. SSgt. Burkaczewski Jan (ur. 21.09.1912 r.)
 21. SSgt. Dahl Paweł (ur. 09.10.1925 r.)
 22. SSgt. Falikowski Jan (ur. 15.09.1919 r.)
 23. SSgt. Gornisiewicz Roman (ur. 09.07.1920 r.)
 24. SSgt. Gradziel Tadeusz (ur. 23.04.1921 r.)
 25. SSgt. Halicki Józef (ur. 17.05.1913 r.)
 26. SSgt. Karolczyk Franciszek (ur. 12.06.1920 r.)
 27. SSgt. Krawczyk Roman (ur. 21.05.1919 r.)
 28. SSgt. Lebiedzijewski Aleksander (ur. 17.03.1921 r.)
 29. SSgt. Nalewajko Witold (ur. 15.06.1906 r.)
 30. SSgt. Nowotny Jarosław (ur. 11.06.1924 r.)
 31. SSgt. Orzeł Władysław (ur. 05.04.1923 r.)
 32. SSgt. Piasek Antoni (ur. 23.11.1916 r.)
 33. SSgt. Ptak Bronisław (ur. 12.08.1918 r.)
 34. SSgt. Rzelichowski Feliks (ur. 19.03.1921 r.)
 35. SSgt. Rzewuski Józef (ur. 21.07.1901 r.)
 36. SSgt. Spolnik Józef (ur. 08.01.1915 r.)
 37. SSgt. Szewczyk Czesław (ur. 06.12.1912 r.)
 38. SSgt. Telecki Mieczysław (ur. 11.02.1932 r.)
 39. SSgt. Tuszyński Wacław (ur. 25.11.1916 r.)
 40. SSgt. dr Tychowski de Wincerowicz J. (ur. 05.11.1918 r.)
 41. SSgt. Wojnarski Antoni (ur. 05.12.1919 r.)
 42. SSgt. Zdun Jan (ur. 04.01.1926 r.)
 43. Sgt. Aleksandrowicz Leon (ur. 28.02.1922 r.)
 44. Sgt. Baczyk Marian (ur. 09.11.1914 r.)
 45. Sgt. Bartczak Adam (ur. 08.12.1922 r.)
 46. Sgt. Ciesiołkiewicz Eugeniusz (ur. 28.03.1928 r.)
 47. Sgt. Filimoniuk Tadeusz (ur. 13.09.1923 r.)
 48. Sgt. Furman Mieczysław (ur. 15.11.1922 r.)
 49. Sgt. Genibor Antoni (ur. 19.06.1918 r.)
 50. Sgt. Gonsior Henryk (ur. 25.02.1927 r.)
 51. Sgt. Hudak Teodor (ur. 07.10.1924 r.)
 52. Sgt. Jablonski Stefan (ur. 03.10.1915 r.)
 53. Sgt. Jałowiecki Mieczysław (ur. 09.09.1932 r.)
 54. Sgt. Kopeć Ryszard (ur. 05.09.1932 r.)
 55. Sgt. Krasucki Wiktor (ur. 15.02.1915 r.)
 56. Sgt. Kucfir Wiktor (ur. 01.01.1910 r.)
 57. Sgt. Kucybała Stefan (ur. 15.05.1915 r.)
 58. Sgt. Kusz Franciszek (ur. 28.12.1928 r.)
 59. Sgt. Łukasiewicz Józef (ur. 07.03.1909 r.)
 60. Sgt. Majewski Władysław (ur. 16.09.1909 r.)
 61. Sgt. Markowiak Stanisław (ur. 29.03.1904 r.)
 62. Sgt. Marszałek Stefan (ur. 27.12.1927 r.)
 63. Sgt. Maszner Bogdan (ur. 07.08.1924 r.)
 64. Sgt. Mazur Józef (ur. 21.09.1926 r.)
 65. Sgt. Musiał Roman (ur. 09.03.1919 r.)
 66. Sgt. Osiński Czesław (ur. 09.10.1916 r.)
 67. Sgt. Osipiak Jan (ur. 13.01.1913 r.)
 68. Sgt. Ożóg Paweł (ur. 08.07.1921 r.)
 69. Sgt. Peczerski Roman (ur. 08.01.1926 r.)
 70. Sgt. Peda Wiktor (ur. 30.01.1907 r.)
 71. Sgt. Pianka Józef (ur. 02.03.1926 r.)
 72. Sgt. Pikor Józef (ur. 11.12.1922 r.)
 73. Sgt. Płachta Henryk (ur. 11.03.1924 r.)
 74. Sgt. Politowski Tomasz (ur. 03.09.1911 r.)
 75. Sgt. Rolanty Henryk (ur. 19.01.1915 r.)
 76. Sgt. Rybiński Leon (ur. 22.06.1913 r.)
 77. Sgt. Stanik Stanisław (ur. 11.04.1919 r.)
 78. Sgt. Starak Antoni (ur. 07.06.1928 r.)
 79. Sgt. Wojtowicz Klemens (ur. 27.03.1925 r.)
 80. Sgt. Zając Stanisław (ur. 05.09.1926 r.)
 81. Sgt. Zakryska Mikołaj (ur. 07.12.1913 r.)
 82. Sgt. Zaremba Stanisław (ur. 19.04.1925 r.)
 83. Sgt. Zemski Henryk (ur. 20.01.1926 r.)
 84. Sgt. Zukowicz Edward (ur. 22.01.1913 r.)
 85. Cpl. Baluch Kazimierz (ur. 08.11.1924 r.)
 86. Cpl. Banias Mikołaj (ur. 11.12.1923 r.)
 87. Cpl. Bankowski Marian (ur. 09.10.1923 r.)
 88. Cpl. Barow Józef (ur. 24.11.1923 r.)
 89. Cpl. Bednarski Kazimierz (ur. 30.01.1913 r.)
 90. Cpl. Bober Tadeusz (ur. 07.10.1925 r.)
 91. Cpl. Bochun Eugeniusz (ur. 06.01.1924 r.)
 92. Cpl. Bystrzyński Włodzimierz (ur. 25.07.1925 r.)
 93. Cpl. Ciernielewski Jan (ur. 16.08.1924 r.)
 94. Cpl. Dąbrowski Stefan (ur. 24.11.1924 r.)
 95. Cpl. Dąbrowski Franciszek (ur. 17.01.1912 r.)
 96. Cpl. Dobrowolski Roman (ur. 27.07.1919 r.)
 97. Cpl. Dziadow Władysław (ur. 19.09.1925 r.)
 98. Cpl. Dziki Julian (ur. 03.01.1926 r.)
 99. Cpl. Falek Mieczysław (ur. 17.03.1913 r.)
 100. Cpl. Faluszczak Kazimierz (ur. 12.01.1923 r.)
 101. Cpl. Hrebinka Michał (ur. 30.03.1920 r.)
 102. Cpl. Huk Aleksander (ur. 20.03.1923 r.)
 103. Cpl. Jabłoński Stefan (ur. 24.06.1917 r.)
 104. Cpl. Janisiewicz Marcin (ur. 20.03.1912 r.)
 105. Cpl. Jastol Stanisław (ur. 17.05.1914 r.)
 106. Cpl. Jurczyk Konstanty (ur. 23.03.1926 r.)
 107. Cpl. Karasiewicz Witold (ur. 01.08.1912 r.)
 108. Cpl. Kędziora Mikołaj (ur. 22.03.1927 r.)
 109. Cpl. Kiekisz Marian (ur. 15.09.1931 r.)
 110. Cpl. Korniak Piotr (ur. 08.07.1913 r.)
 111. Cpl. Krol Władysław (ur. 25.03.1927 r.)
 112. Cpl. Kruk Bronisław (ur. 08.12.1926 r.)
 113. Cpl. Leonowicz Jan (ur. 10.07.1915 r.)
 114. Cpl. Lorek Jan (ur. 19.12.1923 r.)
 115. Cpl. Makiela Szczepan (ur. 08.12.1926 r.)
 116. Cpl. Maryniarczyk Marian (ur. 19.10.1920 r.)
 117. Cpl. Nosowicz Józef (ur. 25.12.1911 r.)
 118. Cpl. Pelka Bolesław (ur. 17.09.1912 r.)
 119. Cpl. Pietkiewicz Mieczysław (ur. 28.02.1916 r.)
 120. Cpl. Podobalowski Jan (ur. 15.03.1925 r.)
 121. Cpl. Poniewarz Edward (ur. 18.02.1923 r.)
 122. Cpl. Ryba Jan (ur. 08.07.1926 r.)
 123. Cpl. Rybak Stanisław (ur. 25.02.1926 r.)
 124. Cpl. Stojda Alfred (ur. 12.02.1934 r.)
 125. Cpl. Sturlis Feliks (ur. 15.03.1924 r.)
 126. Cpl. Szczepański Jan (ur. 30.04.1919 r.)
 127. Cpl. Szustakowski Tadeusz (ur. 10.02.1924 r.)
 128. Cpl. Teresiński Stanisław (ur. 13.04.1922 r.)
 129. Cpl. Turz Tadeusz (ur. 17.08.1924 r.)
 130. Cpl. Wesołowski Mieczysław (ur. 28.03.1922 r.)
 131. Cpl. Wierzejski Franciszek (ur. 03.10.1906 r.)
 132. Cpl. Wloch Franciszek (ur. 25.07.1922 r.)
 133. Cpl. Wnuk Józef (ur. 01.10.1924 r.)
 134. Cpl. Wójcik Jan (ur. 25.09.1917 r.)
 135. Cpl. Wójcik Jan (ur. 29.03.1925 r.)
 136. Cpl. Wolko Mikołaj (ur. 14.04.1924 r.)
 137. Cpl. Zabrzycki Stefan (ur. 19.02.1923 r.)
 138. Cpl. Zgud Ludwik (ur. 07.06.1924 r.)
 139. Cpl. Ziobron Antoni (ur. 09.08.1921 r.)
 140. Cpl. Zurecki Józef (ur. 16.09.1922 r.)
 141. Pfc. Abramczyk Mieczyław (ur. 09.08.1920 r.)
 142. Pfc. Abramiuk Władysław (ur. 10.09.1925 r.)
 143. Pfc. Drzezdon Henryk (ur. 15.05.1926 r.)
 144. Pfc. Garbień Józef (ur. 17.03.1922 r.)
 145. Pfc. Gredziński Jan (ur. 25.05.1910 r.)
 146. Pfc. Jakubczyk Juliusz (ur. 20.12.1929 r.)
 147. Pfc. Kolibacki Michał (ur. 03.09.1911 r.)
 148. Pfc. Kowalik Stefan (ur. 05.09.1910 r.)
 149. Pfc. Kowalski Józef (ur. 22.03.1927 r.)
 150. Pfc. Kuczek Józef (ur. 19.01.1918 r.)
 151. Pfc. Kusiak Mikołaj (ur. 12.12.1922 r.)
 152. Pfc. Marczewski Stefan (ur. 18.06.1926 r.)
 153. Pfc. Maric Fedor (ur. 19.04.1923 r.)
 154. Pfc. Nesteruk Paweł (ur. 13.07.1916 r.)
 155. Pfc. Nikolski Włodzimierz (ur. 11.03.1931 r.)
 156. Pfc. Piskorz Jan (ur. 03.08.1926 r.)
 157. Pfc. Pokrywiecki Edward (ur. 05.10.1927 r.)
 158. Pfc. Rapacz Jan (ur. 31.07.1921 r.)
 159. Pfc. Rosikon Tadeusz (ur. 05.08.1920 r.)
 160. Pfc. Skuza Marian (ur. 19.10.1925 r.)
 161. Pfc. Slugocki Stefan (ur. 02.09.1927 r.)
 162. Pfc. Smok Jerzy (ur. 01.07.1926 r.)
 163. Pfc. Smolij Józef (ur. 14.09.1921 r.)
 164. Pfc. Stokłosa Teofil (ur. 03.02.1928 r.)
 165. Pfc. Suwala Józef (ur. 06.03.1923 r.)
 166. Pfc. Szukałowicz Jan (ur. 07.07.1926 r.)
 167. Pfc. Telecki Tadeusz (ur. 07.12.1934 r.)
 168. Pfc. Waceba Wacław (ur. 24.01.1929 r.)
 169. Pfc. Wieńczkowski Stefan (ur. 15.02.1912 r.)
 170. Pfc. Wodarczyk Paweł (ur. 04.04.1927 r.)
 171. Pfc. Woldański Wiktor (ur. (ur. 05.12.1918 r.)
 172. Pfc. Wyrzykowski Romuald (ur. 15.09.1919 r.)
 173. Pvt. Jaremko Wacław (ur. 15.03.1924 r.)
 174. Pvt. Litkowski Stanisław (ur. 29.03.1909 r.)
 175. Pvt. Moczulski Jan (ur. 15.05.1929 r.)
 176. Pvt. Stecko Bolesław (ur. 10.08.1933 r.)
 177. Pvt. Stopel Bolesław (ur. 17.09.1927 r.)
Fot. 4: Inspekcja ekwipunku wartowników w Obozie Ćwiczebnym Polskich Kompanii Wartowniczych im. Tadeusza Kościuszki w Mannheim-Kaefertal – lata 40-te (źródło: IPMS)

Ognisko Zbiorcze ZPU przy  7314 th. Labour Service Unit (Gd) 

 1. Capt. Babey Tadeusz (ur. 10.06.1923 r.)
 2. 1Lt. Fiszer Adolf (ur. 03.02.1917 r.)
 3. 1Lt. Krzepisz Henryk (ur. 29.04.1926 r.)
 4. 1Lt. Wardyn Antoni (ur. 16.05.1897 r.)
 5. 2Lt. Nipanicz Mikołaj (ur. 27.02.1910 r.)
 6. 2 Lt. Synoradzki Edward (ur. 19.05.1914 r.)
 7. MSgt. Krajewski Kazimierz (ur. 17.02.1922 r.)
 8. TSgt. Chrościelewski Janusz (ur. 14.05.1926 r.)
 9. TSgt. Kunowski Jan (ur. 12.05.1899 r.)
 10. TSgt. Norek Stanisław (ur. 08.11.1914 r.)
 11. TSgt. Szybka Stanisław (ur. 17.02.1913 r.)
 12. SSgt. Cholewa Stanisław (ur. 01.12.1927 r.)
 13. SSgt. Dworzański Kazimierz (ur. 21.05.1921 r.)
 14. SSgt. Dyda Jakub (ur. 03.08.1920 r.)
 15. SSgt. Grasser Zbigniew (ur. 02.02.1917 r.)
 16. SSgt. Karpik Jan (ur. 01.11.1916 r.)
 17. SSgt. Korejwo Władysław (ur. 04.08.1909 r.)
 18. SSgt. Kwaśniewski Władysław (ur. 26.08.1911 r.)
 19. SSgt. Łuczak Stefan (ur. 18.03.1926 r.)
 20. SSgt. Padacz Stanisław (ur. 06.03.1926 r.)
 21. SSgt. Piorun Witold (ur. 02.09.1923 r.)
 22. SSgt. Plosa Jan (ur. 14.05.1917 r.)
 23. SSgt. Rudalski Bronisław (ur. 23.03.1925 r.)
 24. SSgt. Stachowiak Alfons (ur. 14.12.1923 r.)
 25. SSgt. Szumkow Zygmunt (ur. 05.07.1925 r.)
 26. SSgt. Zytkowiak Antoni (ur. 20.12.1901 r.)
 27. Sgt. Bagiński Roman (ur. 06.06.1925 r.)
 28. Sgt. Ciolczyk Władysław (ur. 16.03.1921 r.)
 29. Sgt. Hajduk Władysław (ur. 04.03.1924 r.)
 30. Sgt. Jalufka Karol (ur. 27.04.1917 r.)
 31. Sgt. Kapuściński Jan (ur. 01.03.1903 r.)
 32. Sgt. Łaukasiewicz Napoleon (ur. 06.06.1926 r.)
 33. Sgt. Moskal Stanisław (ur. 06.06.1922 r.)
 34. Sgt. Pietrasz Wilhelm (ur. 01.02.1918 r.)
 35. Sgt. Rak Adam (ur. 15.12.1919 r.)
 36. Sgt. Robaczyński Stanisław (ur. 20.10.1926 r.)
 37. Sgt. Skroczek Jan (ur. 11.11.1926 r.)
 38. Sgt. Sobasik Jan (ur. 13.06.1926 r.)
 39. Sgt. Szczepański Stanisław (ur. 27.04.1920 r.)
 40. Sgt. Węglarz Czesław (ur. 30.03.1924 r.)
 41. Sgt. Witka Michał (ur. 06.04.1924 r.)
 42. Cpl. Augustyniak Bolesław (ur. 25.01.1925 r.)
 43. Cpl. Bancerz Jan (ur. 10.09.1924 r.)
 44. Cpl. Ciślak Edmund (ur. 15.07.1931 r.)
 45. Cpl. Czerwonka Jerzy (ur. 22.03.1914 r.)
 46. Cpl. Fil Piotr (ur. 17.09.1926 r.)
 47. Cpl. Gackowski Roman (ur. 06.08.1925 r.)
 48. Cpl. Gonciarz Zdzisław (ur. 20.01.1925 r.)
 49. Cpl. Grześkowiak Ryszard (ur. 01.01.1927 r.)
 50. Cpl. Kamiński Stanisław (ur. 20.08.1908 r.)
 51. Cpl. Knopik Józef (ur. 24.01.1925 r.)
 52. Cpl. Knop Stefan (ur. 20.10.1912 r.)
 53. Cpl. Kretschmer Hugin (ur. 17.06.1912 r.)
 54. Cpl. Krol Kazimierz (ur. 22.10.1921 r.)
 55. Cpl. Leyk Wiktor (ur. 13.07.1915 r.)
 56. Cpl. Matiss Eryk (ur. 09.09.1930 r.)
 57. Cpl. Robak Wacław (ur. 15.03.1922 r.)
 58. Cpl. Soloducha Józef (ur. 12.07.1923 r.)
 59. Cpl. Sowizdzal Edward (ur. 05.11.1912 r.)
 60. Cpl. Tyburski Józef (ur. 04.02.1909 r.)
 61. Cpl. Wieczorek Jan (ur. 21.04.1921 r.)
 62. Cpl. Wróbel Jan (ur. 11.05.1924 r.)
 63. Pfc. Banasik Józef (ur. 16.01.1915 r.)
 64. Pfc. Borisow Piotr (ur. 23.08.1926 r.)
 65. Pfc. Ćwierz Tadeusz (ur. 09.02.1925 r.)
 66. Pfc. Dąbrowski Wacław (ur. 06.11.1926 r.)
 67. Pfc. Dembiński Witold (ur. 29.03.1918 r.)
 68. Pfc. Fiszer Emil (ur. 24.06.1930 r.)
 69. Pfc. Gawlik Adam (ur. 11.11.1916 r.)
 70. Pfc. Golpis Józef (ur. 20.10.1930 r.)
 71. Pfc. Grech Franciszek (ur. 18.08.1924 r.)
 72. Pfc. Gronc Edward (ur. 25.06.1923 r.)
 73. Pfc. Jermarkowicz Jan (ur. 23.11.1924 r.)
 74. Pfc. Jóźwiak Tadeusz (ur. 28.03.1918 r.)
 75. Pfc. Kamiński Stefan (ur. 24.12.1924 r.)
 76. Pfc. Kleiber Jan (ur. 13.05.1910 r.)
 77. Pfc. Krupski Karol (ur. 28.10.1924 r.)
 78. Pfc. Musak Władysław (ur. 28.08.1928 r.)
 79. Pfc. Rakucki Alfons (ur. 14.02.1920 r.)
 80. Pfc. Rasiński Witold (ur. 28.07.1924 r.)
 81. Pfc. Rembowski Henryk (ur. 14.05.1924 r.)
 82. Pfc. Rundzio Arkadiusz (ur. 12.01.1921 r.)
 83. Pfc. Slugocki Stefan (ur. 02.09.1927 r.)
 84. Pfc. Smelkowski Franciszek (ur. 09.10.1923 r.)
 85. Pfc. Snopek Bolesław (ur. 11.10.1923 r.)
 86. Pfc. Spiechowicz Jan (ur. 19.04.1924 r.)
 87. Pfc. Szwed Tadeusz (ur. 21.04.1926 r.)
 88. Pfc. Szyński Włodzimierz (ur. 29.04.1923 r.)
 89. Pfc. Tolstyko Stanisław (ur. 19.03.1922 r.)
 90. Pfc. Witczak Tadeusz (ur. 29.11.1920 r.)
 91. Pfc. Ziółkowski Tomasz (ur. 30.08.1920 r.)
 92. Pfc. Zowala Józef (ur. 21.10.1922 r.)
 93. Pfc. Zyzek Stefan (ur. 14.10.1923 r.)
 94. Pvt. Barachowski Władysław (ur. 20.03.1923 r.)
 95. Pvt. Bednarczyk Kazimierz (ur. 04.03.1921 r.)
 96. Pvt. Iwaszkiewicz Iwo (ur. 28.08.1923 r.)
 97. Pvt. Kajetan Michał (ur. 26.10.1924 r.)
 98. Pvt. Kmiecik Henryk (ur. 27.07.1922 r.)
 99. Pvt. Knapik Jan ( ur. 10.08.1922 r.)
 100. Pvt. Kubiak Jan (ur. 19.07.1919 r.)
 101. Pvt. Nawrot Klemens (ur. 06.11.1926 r.)
 102. Pvt. Petriw Andrzej (ur. 05.09.1927 r.)
 103. Pvt. Skweres Aleksander (ur. 10.02.1925 r.)
 104. Pvt. Sobieski Albin (ur. 15.05.1922 r.)
 105. Pvt. Szrom Jan (ur. 04.04.1925 r.)
 106. Pvt. Tkaczuk Marian (ur. 13.08.1924 r.)
 107. Pvt. Torchalski Eugeniusz (ur. 30.12.1917 r.)
 108. Pvt. Woźniak Józef (ur. 09.02.1924 r.)
 109. Pvt. Zaborski Jan (ur. 23.10.1922 r.)
 110. Pvt. Zając Franciszek (ur. 28.05.1926 r.)

Ognisko zbiorcze ZPU przy 7332 nd Labour Service Unit (Adm Ln)

1. Mjr Rosada Henryk (ur. 17.12.1910 r.)

Ognisko zbiorcze ZPU Labour Service Unit (Adm Ln)

 1. Cpt. Stachowicz Stanisław (ur. 01.05.1906 r.)
 2. Cpt. Kostecki Edward (ur. 28.04.1907 r.)
 3. TSgt. Szmigiel Juliusz (ur. 12.04.1918 r.)

Ognisko zbiorcze ZPU przy 7317 Labour Service Unit (Gd) w Landsbergu- Lech: (Mąż zaufania ZPU: 1st Lt. Jerzy Ostrzycki)

 1. Kpt. Szostak Ignacy (ur. 21.07.1913 r.)
 2. Por. Dereziński Tadeusz (ur. 12.10.1916 r.)
 3. Por. Ostrzycki Jerzy (ur. 08.08.1908 r.)
 4. Por. Wilga Bohdan (ur. 19.04.1899 r.)
 5. Ppor. Dziakoński Zbigniew (ur. 29.09.1920 r.)
 6. Ppor. Szabliński Władysław (ur. 07.12.1912 r.)
 7. St. sierż. Ożóg Marcin (ur. 13.11.1908 r.)
 8. St. sierż. Bończa-Tomaszewski [brak imienia] (ur. 18.01.1909 r.)
 9. St. sierż. Królikowski Marian (ur. 10.12.1901 r.)
 10. St. sierż. Pora Marian (ur. 10.09.1913 r.)
 11. Sierż. Bałucki Edward (ur. 11.08.1927 r.)
 12. Sierż. Filipek Antoni (ur. 13.06.1925 r.)
 13. Sierż. Filutowski Jerzy (ur. 24.04.1907 r.)
 14. Sierż. Jezieński Stefan (ur. 15.08.1924 r.)
 15. Sierż. Jóźwiak Władysław (ur. 18.05.1912 r.)
 16. Sierż. Kalinowski Janusz (ur. 12.08.1914 r.)
 17. Sierż. Kalisz Henryk (ur. 22.02.1924 r.)
 18. Sierż. Kobylski Franciszek (ur. 02.06.1924 r.)
 19. Sierż. Kończal Franciszek (ur. 27.11.1910 r.)
 20. Sierż. Kruk Piotr (ur. 21.07.1914 r.)
 21. Sierż. Ksenicz Michał (ur. 22.01.1924 r.)
 22. Sierż. Mrowiec Ludwik (ur. 11.08.1927 r.)
 23. Sierż. Nawrocki Piotr (ur. 15.08.1926 r.)
 24. Sierż. Wojtowicz Edward (ur. 13.06.1923 r.)
 25. Sierż. Wojtowicz Jan (ur. 30.11.1921 r.)
 26. Sierż. Kołakowski Wacław (ur. 15.07.1912 r.)
 27. Sierż. Kuleszka Szymon (ur. 26.08.1913 r.)
 28. Sierż. Wyrzykowski Jan (ur. 18.06.1914 r.)
 29. Plut. Bankosz Stanisław (ur. 06.06.1923 r.)
 30. Plut. Brzyszko Antoni (ur. 18.03.1911 r.)
 31. Plut. Czyżewski Franciszek (ur. 31.08.1913 r.)
 32. Plut. Gregorczyk Edward (ur. 06.10.1923 r.)
 33. Plut. Iwaniuk Franciszek (ur. 30.08.1920 r.)
 34. Plut. Janiak Kazimierz (ur. 01.09.1924 r.)
 35. Plut. Jas Michał (ur. 15.09.1922 r.)
 36. Plut. Kolczyk Józef (ur. 27.11.1920 r.)
 37. Plut. Kuciński Władysław (ur. 08.02.1912 r.)
 38. Plut. Kurdyla Klemens (ur. 15.11.1912 r.)
 39. Plut. Nowik Aleksander (ur. 09.03.1912 r.)
 40. Plut. Sobczyk Kazimierz (ur. 22.05.1913 r.)
 41. Plut. Stasiak Józef (ur. 16.02.1905 r.)
 42. Plut. Trybulski Jan (ur. 13.10.1905 r.)
 43. Plut. Wawrzynkiewicz Kazimierz (ur. 02.03.1913 r.)
 44. Plut. Wonierzy Jan (ur. 14.04.1916 r.)
 45. Kpl. Bielecki Józef (ur. 20.01.1913 r.)
 46. Kpl. Dolder Leszek (ur. 08.08.1925 r.)
 47. Kpl. Dzygała Władysław (ur. 26.07.1913 r.)
 48. Kpl. Grajek Stefan (ur. 15.01.1915 r.)
 49. Kpl. Grzybek Władysław (ur. 11.09.1927 r.)
 50. Kpl. Jankowski Michał (ur. 26.02.1926 r.)
 51. Kpl. Jaszczak Antoni (ur. 27.06.1910 r.)
 52. Kpl. Jurkiewicz Stefan (ur. 18.03.1914 r.)
 53. Kpl. Kaczmarek Marian (ur. 15.08.1907 r.)
 54. Kpl. Kolczyk Tadeusz (ur. 08.02.1925 r.)
 55. Kpl. Kucharski Jan (ur. 05.03.1921 r.)
 56. Kpl. Kuszpeta Anatol (ur. 01.05.1920 r.)
 57. Kpl. Matusiak Józef (ur. 13.11.1921 r.)
 58. Kpl. Leszczyszyn Józef (ur. 29.01.1923 r.)
 59. Kpl. Pijanka Józef (ur. 16.03.1927 r.)
 60. Kpl. Pindur Stanisław (ur. 06.05.1926 r.)
 61. Kpl. Popek Stanisław 10.08.1925 r.)
 62. Kpl. Procyk Władysław (ur. 20.03.1907 r.)
 63. Kpl. Prodeus Nikodem (ur. 13.03.1915 r.)
 64. Kpl. Rokosz Ryszard (ur. 06.08.1926 r.)
 65. Kpl. Rzepecki Marian (ur. 10.05.1926 r.)
 66. Kpl. Stilius Antanee (ur. 07.02.1927 r.)
 67. Kpl. Świtoniak Józef (ur. 02.03.1923 r.)
 68. Kpl. Szyszkowski Henryk (02.12.1924 r.)
 69. Kpl. Talejum Jan (ur. 10.05.1926 r.)
 70. Kpl. Tryjański Augustyn (ur. 21.10.1922 r.)
 71. Kpl. Walczak Zygmunt (ur. 17.12.1919 r.)
 72. St. Strzelec Aleksander Antoni (ur. 26.08.1926 r.)
 73. St. Strzelec Babiniec Stefan (ur. 05.04.1925 r.)
 74. St. Strzelec Bachryj Andrzej (ur. 12.12.1926 r.)
 75. St. Strzelec Bak Grzegorz (ur. 12.01.1909 r.)
 76. St. Strzelec Bak Jan (ur. 16.05.1908 r.)
 77. St. Strzelec Borkowski Jan (ur. 21.04.1925 r.)
 78. St. Strzelec Buczyński Józef (ur. 22.11.1927 r.)
 79. St. Strzelec Chodyniecki Kazimierz (ur. 01.05.1927 r.)
 80. St. Strzelec Fedorko Jan (ur. 29.07.1927 r.)
 81. St. Strzelec Garłowicz Edward (ur. 02.11.1926 r.)
 82. St. Strzelec Garnuszek Jan (ur. 04.02.1916 r.)
 83. St. Strzelec Gawlik Józef (ur. 03.01.1917 r.)
 84. St. Strzelec Gierk Tadeusz (ur. 06.01.1922 r.)
 85. St. Strzelec Gil Piotr (ur. 15.12.1922 r.)
 86. St. Strzelec Gilewicz Dominik (ur. 01.01.1926 r.)
 87. St. Strzelec Gruszewski Aleksander (ur. 13.03.1921 r.)
 88. St. Strzelec Handziak Piotr (ur. 14.09.1927 r.)
 89. St. Strzelec Homziak Wasyl (ur. 03.02.1925 r.)
 90. St. Strzelec Iwanyschyn Wasyl (ur. 09.01.1925 r.)
 91. St. Strzelec Jakubiński Mokołaj (ur. 10.10.1927 r.)
 92. St. Strzelec Jasiński Ryszard (ur. 08.08.1917 r.)
 93. St. Strzelec Juszczuk Jan (ur. 11.08.1911 r.)
 94. St. Strzelec Kania Stanisław (ur. 10.04.1920 r.)
 95. St. Strzelec Kazik Jerzy (ur. 10.04.1927 r.)
 96. St. Strzelec Klich Jan (ur. 15.05.1927 r.)
 97. St. Strzelec Klus Michał (ur. 13.03.1926 r.)
 98. St. Strzelec Koliszczak Osyp (ur. 09.05.1923 r.)
 99. St. Strzelec Krajewski Wacław (ur. 02.08.1924 r.)
 100. St. Strzelec Kremer Zdzisław (ur. 22.11.1929 r.)
 101. St. Strzelec Książek Władysław (ur. 25.12.1920 r.)
 102. St. Strzelec Kuldo Jan (ur. 05.05.1920 r.)
 103. St. Strzelec Kuliński Fryderyk (ur. 18.09.1922 r.)
 104. St. Strzelec Ligenzowski Eugeniusz (ur. 16.05.1926 r.)
 105. St. Strzelec Majer Rudolf (ur. 16.12.1927 r.)
 106. St. Strzelec Majko Mikołaj (ur. 18.04.1927 r.)
 107. St. Strzelec Mazur Antoni (ur. 13.06.1928 r.)
 108. St. Strzelec Mol Józef (ur. 01.06.1928 r.)
 109. St. Strzelec Nowaczek Bogusław (ur. 15.12.1927 r.)
 110. St. Strzelec Olendzki Stanisław (ur. 08.04.1900 r.)
 111. St. Strzelec Piasecki Stanisław (ur. 15.02.1921 r.)
 112. St. Strzelec Pindur Franciszek (ur. 14.11.1924 r.)
 113. St. Strzelec Piotrowski Jan (ur. 20.03.1920 r.)
 114. St. Strzelec Piwowar Jan (ur. 31.07.1927 r.)
 115. St. Strzelec Przyborowski Stanisław (ur. 23.07.1925 r.)
 116. St. Strzelec Przyjemski Ludwik (ur. 26.10.1922 r.)
 117. St. Strzelec Przybyłek Wacław (ur. 10.07.1920 r.)
 118. St. Strzelec Przybytko Hipolit (ur. 18.12.1924 r.)
 119. St. Strzelec Pyrkosz Stanisław (ur. 18.05.1916 r.)
 120. St. Strzelec Rogula Leon (ur. 25.02.1923 r.)
 121. St. Strzelec Rojczyk Aleksander (ur. 13.02.1927 r.)
 122. St. Strzelec Sawrun Iwan (ur. 10.09.1925 r.)
 123. St. Strzelec Skoczylas Leopold (ur. 04.09.1925 r.)
 124. St. Strzelec Sokołowski Bronisław (ur. 19.11.1923 r.)
 125. St. Strzelec Stachow Józef (ur. 23.03.1927 r.)
 126. St. Strzelec Suliga Karol (ur. 04.10.1895 r.)
 127. St. Strzelec Szewczyk Tadeusz (ur. 30.09.1932 r.)
 128. St. Strzelec Szlaski Tadeusz (ur. 19.02.1924 r.)
 129. St. Strzelec Sztaba Józef (ur. 05.01.1927 r.)
 130. St. Strzelec Szymala Kazimierz (ur. 15.01.1916 r.)
 131. St. Strzelec Szuba Stefan (ur. 01.01.1924 r.)
 132. St. Strzelec Trzpit Michał (ur. 29.01.1919 r.)
 133. St. Strzelec Zak Mieczysław (ur. 25.01.1917 r.)
 134. St. Strzelec Zasada Piotr (ur. 29.06.1917 r.)
 135. St. Strzelec Zięba Piotr (ur. 26.03.1925 r.)
 136. St. Strzelec Zieliński Lucjan (ur. 03.10.1920 r.)
 137. Strzelec Deres Ryszard (ur. 08.06.1926 r.)
 138. Strzelec Komorowski Mieczysław (ur. 09.10.1926 r.)
 139. Strzelec Mielczarek Zbigniew (ur. 21.01.1917 r.)
 140. Strzelec Lachnowicz Jan (ur. 07.06.1924 r.)
 141. Strzelec Nowak Władysław (ur. 14.02.1925 r.)
 142. Strzelec Szewczyk Jan (ur. 15.12.1926 r.)
 143. Strzelec Szkwaria Jan (ur. 22.06.1922 r.)
 144. Strzelec Szotkowski Antoni (ur. 15.06.1913 r.)
 145. Strzelec Węgrzyn Marian (ur. 25.10.1928 r.)

 

Legenda: 

 1. Capt. – Capitan
 2. 1st. Lt. – First Lieutenant
 3. 2 st. Lt. – Second Lieutenant
 4. MSgt. – Master Sergeant
 5. TSgt. – (b.d.)
 6. SSgt. – (b.d.)
 7. Sgt. – Sergeant
 8. Cpl. – Corporal
 9. Pfc. – Private First Class
 10. Pvt. – Private

Przy tworzeniu tego wpisu korzystałem: 

© by łukasz wolak

Wartownicy w ZPU
Tagged on:                                     

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: