ZPU wobec wydarzeń w Poznaniu w 1956 r.

Fot.1: Manifestacja na ul. Armii Czerwonej w Poznaniu, 1956 r. (źródło: wikipedia.pl)

W zastępstwie komentarza niech posłuży broszura ZPU wydana kilka dni po wydarzeniach w Poznaniu w 1956 r.   Zarząd główny ZPU wraz ze swoimi członkami jednoczył się i starała się wspierać robotników, którzy wyszli na ulicę w czerwcu 1956 r. Niech poniższe słowa będą wyrazem współczucia i chęci niesienia pomocy wszystkim poszkodowanym w tamtych wydarzeniach. Mają one wymiar jeszcze bardziej wymownym, ponieważ wielu członków i działaczy ZPU pochodziło z terenów Wielkopolski w tym Poznania.

***

Velbert, dnia 9 lipca 1956.

RATUJMY GŁODUJĄCYCH RODAKÓW W KRAJU!

(do publicznego obwieszczenia w ośrodkach polskich w Niemczech)

Rodacy!

Powodem niedawnych demonstracji w Poznaniu, krwawo stłumionych przez rosyjskich okupantów Polski i ich powolne sługi, była niesłychana nędza polskiej ludności, spowodowana bezwzględną eksploatacją gospodarczą i wyzyskiem najbrutalniejszego niewolnictwa, jakie tylko historia ludzkości zna! Głodni robotnicy wyszli na ulice Poznania, by domagać się więcej chleba, więcej możliwości do życia, których sowieccy władcy stale im odmawiają, rabując ich pracę i wyzyskując do ostatnich granic wytrzymałości ludzkiej.

My, Polacy, żyjący w wolnym świecie, w warunkach wolnej gospodarki jesteśmy w bez porównania lepszym położeniu ekonomicznym nawet w tych wypadkach, gdzie mamy do czynienia z pewną niezamożnością spowodowaną niezdolnością do pracy lub innymi warunkami. Pamiętajmy o tym, że w okupowanej Polsce brak jest chleba, brak jest odzieży, obuwia, lekarstw, brak tego wszystkiego, czego człowiek – nawet najprymitywniejszy – do swej egzystencji potrzebuje! Wszystko to w 16 lat po krwawej i niszczącej wojnie, dzięki bezwzględnej zachłanności sowieckiego molocha, wypijającego ostatnie krople krwi z bezbronnego narodu polskiego!

Fot.2: Czołgi na opustoszałym Placu Stalina w Poznaniu, 1956 r. (źródło: wikipedia.pl)

Jesteśmy jednak w stanie choć w pewnej tylko mierze przynieść ulgę naszym Braciom cierpiącym w okupowanym Kraju! Możemy wykazać nie tylko naszą solidarność z nimi, lecz również przyjść im z pomocą materialną przez zorganizowane zbiórki pieniężnej na zakup żywności, odzieży i lekarstw! Jeśli Polanie innych krajów zdobędą się na podobny krok, wielka pomoc może być w ten sposób zorganizowana i wiele ulgi materialnej i moralnej przyniesiemy naszym Braciom w Kraju!

Zarząd Główny Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech rzuca obecnie hasło ogólnej zbiórki pieniężnej dla tych, którzy w głodzie i ucisku wołają o chlebie w tym wielkim więzieniu, których tylko stać jest na to, by składali dobrowolnie datki na ręce miejscowych Zarządów Ognisk lub Mężów Zaufania ZPU, po czym w ten sposób zebrane sumy zostaną przekazane za pośrednictwem Zarządu Głównego do tych organizacji polskich na Zachodzie, które trudnią się wysyłaniem do Kraju żywności, odzieży i lekarstw. Zbiórkę obecną przeprowadzić pragniemy w ciągu najbliższych 10-ciu dni, gdyż tylko szybka akcja będzie miała pożądany skutek!

Pamiętajmy o tym, że szczególnie drogą będzie naszym Braciom w Kraju każda ofiara właśnie od nas, którzy nie odznaczamy się zamożnością! Wiadomo bowiem, że Polacy w Niemczech nie są zamożni i wiele jest biedy wśród nas! Jednak najbiedniejszym spośród nas jest na pewno lepiej niż ogółowi naszych Rodaków w Kraju, znoszących jarzmo niewoli, ucisku i głodu pod butem sowieckich despotów! Niechaj nikogo nie zabraknie w obecnej akcji zbiórkowej na tych, którzy cierpiąc nie załamują się i którzy wysoko dzierżą sztandar honoru Polaka i Chrześcijanina!

Fot.3: Poznańskie Krzyże (źródło: wikipedia.pl)

Jesteśmy głęboko przeświadczeni, że w obecnej akcji, tak bardzo potrzebnej właśnie w chwili, gdy czerezwyczajka sowiecka – pod firmą specjalnej komisji reżymowej – tępi bezlitośnie tych wszystkich, którzy odważyli się wylec na ulice Poznania i innych polskich miast, by domagać się najprymitywniejszego prawa do życia, wezmą udział wszyscy Polacy na terenie Niemiec zachodnich i to nie tylko uchodźcy, lecz również dawna emigracja polska, która zadomowiła się na tutejszym terenie!

Tylko przez wspólny i solidarny wysiłek zadokumentujemy swoją łączność z uciemiężonym Narodem Polskim, niosąc Mu ulgę przez pomoc materialną, a przede wszystkim wspomagając Go moralnie przez ten dowód naszej miłości braterskiej i współżycia!

Zarząd Główny

Zjednoczenia Polskich Uchodźców

w Niemczech.

Przy tworzeniu tego wpisu korzystałem: 

  • ze zbiorów Pracowni Badań nad Polską Emigracją w Niemczech po 1945 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
  • ze zbiorów wikipedia.pl

© łukasz wolak

ZPU wobec wydarzeń w Poznaniu w 1956 r.
Tagged on:                         

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: